Rørfornye eller skifte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

Rørfornying er i dag et fullgodt alternativ til utskiftning av avløpsrør. Det finnes imidlertid ingen trylleformel som fikser alle rør. Noen ganger er svaret ”ja takk, begge deler”.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Publisert: 24. januar 2019 / Forfatter: Frode Berntzen

Fornye eller skifte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

En av fordelene med rørfornying er at det gjøres raskt og uten å rive vegger eller pigge opp gulv. Beboerne kan bo i bygget mens arbeidet pågår.

Stadig flere byggeiere og styrer i borettslag og sameier er kjent med at rørfornying, det vil si innvendig rehabilitering av eksisterende avløpsrør, kan utføres enklere, raskere og rimeligere enn full utskiftning av rørene. Den kanskje største fordelen er at beboerne kan bli boende i leilighetene sine når rørfornying pågår, noe som normalt er umulig ved utskiftning av røropplegget.

Ikke alltid enten – eller

I praksis er det imidlertid ikke alltid et rent valg mellom metoder når gamle rør i borettslag og sameier skal utbedres.

Noen ganger er det fornuftig med en kombinasjon av rørfornying og utskiftning av rør, for eksempel når et helt røranlegg skal rehabiliteres. En tilnærming kan være å skifte rør som er åpne og synlige, og velge rørfornying i innstøpte og ikke-synlige avløpsrør.

Noen ganger er det fornuftig med en kombinasjon av rørfornying og utskiftning av rør.

I tilfeller hvor bygget står tomt, planløsningen skal endres, eller leilighetene skal gjennom en totalrenovering som omfatter baderom, kan utskiftning være det riktige alternativet.

Hva med vannrørene?

Dimensjonene på innvendige vannrør i bygninger er så små at det ikke lar seg gjøre å fornye dem med foring (strømpe), som er den vanligste metoden innen rørfornying. Med tanke på at dette også er drikkevann, kreves det helt spesielle tillatelser fra myndighetene når løsninger skal godkjennes.

Som regel – men ikke alltid – er levetiden på vannrør vesentlig lengre enn på avløpsrør. Eldre kobberrør kan ha en levetid på langt over 100 år. Hvis det ikke er problemer med lekkasjer fra vannrørene, er det sannsynligvis ikke behov for å skifte dem heller.

Hvis vannrørene kan forventes å ha en restlevetid på 10 år eller mer, er rørfornying av avløpsrørene et godt alternativ, hvilket også er konklusjonen i denne rapporten fra SINTEF Byggforsk. 

LES OGSÅ: Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget må rehabiliteres?

Viktig å vite tilstanden til rørene

Ingen røranlegg er like, og det bør alltid gjøres en grundig kartlegging og vurdering av hele røranlegget før man velger metode for rehabilitering.

Når vi i Olimb utfører en forkontroll, innebærer det kontroll av rørene og kritiske deler av anlegget, både ved utvendig sjekk og innvendig i rørene med et spesialkamera. For at rørfornying i det hele tatt skal være et alternativ, må rørene minst være i god nok stand til å tåle rens.

Dessverre hender det at rørene er mer eller mindre smuldret opp eller spylt i stykker før vi kommer, og utskiftning er det eneste alternativet som gjenstår.

LES OGSÅ: Høytrykkspyling til nytte og besvær

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.