Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

Kan deler fra gamle avløpsrør gjenbrukes til å lage nye rør, og er det i så fall lønnsomt? Hvordan kan rørfornying bidra til å redusere klimaavtrykket?

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg  / Forfatter: Frode Berntzen / Publisert: 23. september 2022

Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

Foto: Torgeir Hågøy

Stadig økende materialkostnader og klimaendringer gjør at ombruk av materialer er et hett tema. Ifølge rapporten «Klimabidrag bygg & anlegg» står Bygg- og anleggsbransjen i Norge for rundt 15% av totale klimagassutslipp fra norsk økonomisk aktivitet. Norge har forholdsvis lave utslippstall på produksjon og bruk av energi, og da er det i materialbruk det er mye å hente.

For å omstille byggebransjen til å bli mer miljøvennlig, må man derfor vurdere mulighetene for å gjenbruke materialer der dette lar seg gjøre, i stedet for å produsere nytt, grave eller rive og deretter installere.

Avløpsrør har kortere levetid enn vannrør

I borettslag og bygg vil det før eller siden oppstå behov for å fornye rørsytemet. Som vi har vært inne på tidligere har vannrør en mye lengre levetid enn tidligere antatt, og behovet for å skifte ut eller fornye disse er derfor gjerne ikke like presserende som for avløpsrør.

Avløpsrør, derimot, har kortere levetid og er i mange tilfeller allerede modne for utskiftning, hvor slitasje og sprekker i verste fall kan føre til lekkasjer, med tilhørende skader på bygningsmasse og innbo.

Ombruk av brukte avløpsrør er utfordrende

Når man skal vurdere utskiftning av avløpsrør og samtidig ta hensyn til miljøet, kan man tenke at det gir mening med ombruk av gamle rørdeler. Men ombruk av avløpsrør kan være en utfordring da det er vanskelig å dokumentere restlevetid, eventuell slitasje og tilpasning av gamle deler til nye rør.

Uansett om byggevaren er ny eller brukt, vi må vite hvilke egenskaper den har. For nye byggevarer har vi et veletablert system for produktdokumentasjon. Men når en byggevare er i bruk, vil den utsettes for slitasje og egenskapene kan endre seg.»

Seniorforsker Thale Sofie Wester Plesser i SINTEF

Les hele saken fra SINTEF og last ned rapporten «Ny ombruksveileder skal gi mindre byggavfall » her.

Ingen krav til dokumentasjon på gamle rørdeler

Ombruk av rørdeler velges sjeldent som et alternativ da det ikke foreligger konkrete pålegg fra bygningsmyndighetene til dokumentasjon av gamle deler, og man vil derfor ikke ha noen garanti for kvalitet eller restlevetid. Det er heller ingenting som garanterer at gamle rør tilfredsstiller kravene til byggtekniske forskrifter (TEK 17), og å gjenbruke rørdeler vil derfor gjerne koste mer enn det smaker.

Rørfornying er ombruk av rør

Rørfornying, derimot, er en fullgod løsning som ivaretar byggtekniske forskrifter, hvor gamle, slitte eller sprukne rør ikke trenger å skiftes ut. Filtstrømpen som tres gjennom allerede eksisterende rør blir et fullverdig rør etter herding, og man kan derfor si at rørfornying i praksis er ombruk av rør.

Mindre klimaavtrykk med rørfornying

Selv om de allerede eksisterende rørene er gamle eller slitte, trenger ikke disse rives og kjøres på fyllinga, noe som også sparer miljøet i form av mindre transport og avfallsmengder. De gamle rørene blir i tillegg gjenbrukt ved at de får ny funksjon som forskaling, brann- og lydisolasjon for filtstrømpen som er trukket gjennom.

LES OGSÅ: Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

Rørfornying er et fullgodt alternativ til nye rør

Rørfornying utføres når enten tilstanden eller alderen på de eksisterende avløpsrørene gjør at nødvendig vedlikehold er påkrevd. Levetiden blir den samme som for nye rør, og monteringen gjøres med minimale inngrep på bygningsmassen. Alle krav til dokumentasjon er ivaretatt med Teknisk Godkjenning fra SINTEF (TG 20045), som Olimb Rørfornying har hatt siden 2010.

Rørfornying sparte både tid og kostnader for beboerne i Blåfjellet Borettslag i Oslo. Les mer om det i lenken under:

LES OGSÅ: Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgs- og markedssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.

Relaterte artikler

Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornying – et miljøvennlig og økonomisk valg

12. oktober 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

De vanligste problemene med avløpsrør i borettslag og sameier

12. september 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Over ti år med Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygg

16. august 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvordan vet jeg om borettslaget har dårlige avløpsrør?

22. juni 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

19. juni 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

13. juni 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

19. april 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

13. april 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Trenger vi hjelp fra konsulenter?

5. januar 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

12. desember 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

19. september 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

22. juni 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

23. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornyet alle avløpsrørene i borettslaget i 2010 – har ikke hatt problemer siden

9. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Nytt sluk uten å pigge eller rive

27. januar 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

27. oktober 2021/av Irene
Borettslag og bygg

Borettslag og sameier trenger ikke vedlikeholdsspyling

24. september 2020/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Skrekkeksempel gjør borettslag mer bevisste når de skal velge leverandør av rørfornying

29. april 2020/av Irene
Borettslag og bygg Privat avløp bolig

Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

18. november 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

7. juni 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

17. februar 2019/av Lukas
Borettslag og bygg

Høytrykkspyling til nytte og besvær

5. februar 2019/av Irene
Borettslag og bygg

Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

25. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

18. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg Bransjeblikk

Innvendig rørfornying like godt som nytt

19. april 2018/av admin_olimb