Høytrykksspyling til nytte og besvær

Magasin / Kategori: Borretslag og bygg / Publisert: 23. januar 2020 / Forfatter: Frode Berntzen

Høytrykksspyling av rør til nytte og besvær

I gode rør er høytrykkspyling og vedlikeholdspyling godt egnet til å fjerne fett og andre fremmedelementer. Men i gamle og dårlige rør kan spyling få alvorlige konsekvenser både med tanke på lekkasjer og restlevetid.

Fett, matrester, hår, hud, såpe og annet avfall fra avløp på kjøkken og bad samler seg i rørene og danner et belegg på veggene inni røret. Jo flere som er tilknyttet det samme rørsystemet, desto mer havner i avløpet. Belegget blir tykkere og tykkere, og før eller senere blir det fortetninger.

Tåler rørene å bli spylt?

Høytrykksspyling er en særdeles effektiv måte å åpne rør som har tettet seg, eller som er i ferd med å gjøre det. Samtidig er det viktig å huske på at vann under trykk har egenskaper til å bryte ned og trenge igjennom selv de mest solide materialer. Derfor er det viktig å vite om rørene er i en tilstand som tåler vann under trykk.

Høytrykksspyling av rør er et eget fag, og bør alltid utføres av profesjonelle fagfolk.

Vedlikeholdsspyling

Noen spylefirmaer tilbyr avtaler om jevnlige gjennomspylinger av røranlegget som en del av vedlikeholdet i borettslag og sameier. Vedlikeholdsspyling blir ofte omtalt som en service som forlenger levetiden på rørene.

Når vi er ute på befaringer og rørfornyingsoppdrag ser vi dessverre en rekke eksempler på det motsatte, nemlig at vedlikeholdsspyling har virket mot sin hensikt og kortet ned levetiden på avløpsrørene i stedet. Dette gjelder spesielt i eldre røranlegg, hvor vi har sett flere tilfeller av rør som rett og slett har blitt spylt i stykker, og hvor dette har forårsaket lekkasjer inni bygget.

Visste du at bare en liten avløpslekkasje kan skape kraftig bakterievekst og gjøre inneklimaet dårlig, selv om lekkasjen ennå ikke er synlig og oppdaget?

Fett beskytter

En tynn fetthinne i avløpsrøret letter gjennomstrømmingen i røret og fungerer også som beskyttelse, slik at slitasjen blir mindre og levetiden lengre.

Når gamle avløpsrør mister sin innvendige fettbeskyttelse, blir det ekstra godt feste for nye forsyninger med fett og avfall. Svakheter som for eksempel begynnende sprekker og dårlige skjøter blir da blottlagt.

I praksis kan spyling da være starten på langt større og mer alvorlige problemer enn «bare» tette rør.

Sjekk tilstanden på rørene først

Vi anbefaler å kartlegge tilstanden på anlegget før det inngås avtale om jevnlige gjennomspylinger. Er det ikke noe problem med fortetninger, så skal det heller ikke spyles!

Hvis det viser seg at det faktiske behovet er rehabilitering, så er det bedre å finne det ut i en kartlegging enn gjennom vannlekkasjer.

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgssjef, Rørfornying Bygg
Roar Haugland
Daglig leder, Olimb Rørfornying AS
Peer-Christian Nordby, markedssjef Olimb
Peer Christian Nordby
Markedssjef, Olimb

Personvern og bruk av informasjonskapsler

Alle rettigheter Olimb Rørfornying Holding AS
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS