Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

Bør du renovere eller bytte ut gamle avløpsrør? Noen ganger er svaret ”ja takk, begge deler”. Rørfornying er i dag et fullgodt alternativ til utskiftning av avløpsrør. Det finnes imidlertid ingen trylleformel som fikser alle rør.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Forfatter: Frode Berntzen / Oppdatert: 19. juni 2023

Collage rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør

Noen ganger er det fornuftig med en kombinasjon av rørfornying og å bytte ut gamle avløpsrør, for eksempel når et helt røranlegg skal rehabiliteres. En tilnærming kan være å skifte rør som er åpne og synlige, og velge rørfornying i innstøpte og ikke-synlige avløpsrør.

Stadig flere byggeiere og styrer i borettslag og sameier er kjent med at rørfornying, det vil si innvendig rehabilitering av eksisterende avløpsrør, kan utføres enklere, raskere og rimeligere enn full utskiftning av rørene. Den kanskje største fordelen med å rørfornye fremfor skifte ut gamle avløpsrør, er at beboerne kan bli boende i leilighetene sine når rørfornying pågår, noe som normalt er umulig ved utskiftning av røropplegget.

LES OGSÅ: Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

Ikke alltid enten – eller

I praksis er det imidlertid ikke alltid et rent valg mellom metoder når gamle rør i borettslag og sameier skal utbedres.

Noen ganger er det fornuftig med en kombinasjon av rørfornying og utskiftning av rør, for eksempel når et helt røranlegg skal rehabiliteres. En tilnærming kan være å skifte rør som er åpne og synlige, og velge rørfornying i innstøpte og ikke-synlige avløpsrør.

Noen ganger er det fornuftig med en kombinasjon av rørfornying og utskiftning av rør.

I tilfeller hvor bygget står tomt, planløsningen skal endres, eller leilighetene skal gjennom en totalrenovering som omfatter baderom, kan utskiftning være det riktige alternativet.

Hva med vannrørene?

Dimensjonene på innvendige vannrør i bygninger er så små at det ikke lar seg gjøre å fornye dem med foring (strømpe), som er den vanligste metoden innen rørfornying. Med tanke på at dette også er drikkevann, kreves det helt spesielle tillatelser fra myndighetene når løsninger skal godkjennes.

Vannrør har som regel en vesentlig lengre levetid enn avløpsrør, og hvis det ikke er problemer med lekkasjer fra vannrørene, er det sannsynligvis ikke behov for å skifte dem heller.

Hvis vannrørene kan forventes å ha en restlevetid på 10 år eller mer, er rørfornying av avløpsrørene et godt alternativ, hvilket også er konklusjonen i denne rapporten fra SINTEF Byggforsk. 

LES OGSÅ: Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

Lang levetid for vannrør: Høsten 2021 kom SINTEF med en rapport som påviste at vannrør av kobber kan leve i opptil 200 år. Teknisk levetid for innvendige avløpsrør av støpejern er derimot kun 25-100 år, med en anbefalt brukstid på 40-50 år.

Rørfornying kan kombineres med bytte av vannrør

Om borettslaget eller sameiet du bor i likevel har behov for å skifte ut vannrørene, kan dette fint gjøres i kombinasjon med rørfornying av avløpsrørene. Avløpsrør er gjerne bygd inn i veggene, og om disse skal byttes ut fysisk kreves det omfattende inngrep med pigging og riving av gulv og vegger.

Det er langt mindre inngripende å bytte vannrør, og ved å kombinere dette med rørfornying av avløpsrørene sparer dere store kostnader og bygningsmessige inngrep. Med rørfornying rehabiliterer vi avløpsrør uten å rive eller pigge.

Med rørfornying av avløpsrørene sparer dere store kostnader og bygningsmessige inngrep.

Viktig å vite tilstanden til rørene

Ingen røranlegg er like, og det bør alltid gjøres en grundig kartlegging og vurdering av hele røranlegget før man velger metode for rehabilitering.

Når vi i Olimb Rørfornying utfører en forkontroll, innebærer det kontroll av rørene og kritiske deler av anlegget, både ved utvendig sjekk og innvendig i rørene med et spesialkamera. For at rørfornying i det hele tatt skal være et alternativ, må rørene minst være i god nok stand til å tåle rens.

Dessverre hender det at rørene er mer eller mindre smuldret opp eller spylt i stykker før vi kommer, og utskiftning er det eneste alternativet som gjenstår.

LES OGSÅ: Høytrykkspyling til nytte og besvær

Gamle avløpsrør har oftere problemer

En god pekepinn på om avløpsrørene bør utbedres, er om bygget du bor i er 40 år eller eldre. Ofte er de innvendige avløpsrørene fra byggeår, og selv om dere ikke nødvendigvis har problemer med rørene i dag, kan gamle avløpsrør allerede være i så dårlig stand at det bare er snakk om tid før de sprekker opp og fører til lekkasjer.

Vi anbefaler derfor alle borettslag og sameier i eldre bygg å bestille en rørinspeksjon for å avdekke den faktiske tilstanden på avløpsrørene.

LES OGSÅ: Dette kan en rørinspeksjon fortelle om rørene dine

Gratis guide om gamle avløpsrør

Innvendige avløpsrør i bygninger fra ulike tidsepoker har noen typiske felles problemstillinger. Dere kan bruke den visuelle oversikten i vår gratis guide «Vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier« for å vurdere hva slags avløpsrør dere har, alderen på rørene og hvilken tilstand og utfordringer disse gjerne har.

Avløpsrør i bygg fra ulike tider

Hvilket av disse rørene ligner mest på det du har i bygget der du bor? Les vår vurdering av tilstanden til disse rørene i vår gratis guide.

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgs- og markedssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.

Relaterte artikler

Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

De vanligste problemene med avløpsrør i borettslag og sameier

12. september 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Over ti år med Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygg

16. august 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvordan vet jeg om borettslaget har dårlige avløpsrør?

22. juni 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

19. juni 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

13. juni 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

19. april 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

13. april 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Trenger vi hjelp fra konsulenter?

5. januar 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

12. desember 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

19. september 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

22. juni 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

23. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornyet alle avløpsrørene i borettslaget i 2010 – har ikke hatt problemer siden

9. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Nytt sluk uten å pigge eller rive

27. januar 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

27. oktober 2021/av Irene
Borettslag og bygg

Borettslag og sameier trenger ikke vedlikeholdsspyling

24. september 2020/av Irene
Borettslag og bygg Privat avløp bolig

Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

18. november 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

7. juni 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

17. februar 2019/av Lukas
Borettslag og bygg

Høytrykkspyling til nytte og besvær

5. februar 2019/av Irene
Borettslag og bygg

Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

25. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

18. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg Bransjeblikk

Innvendig rørfornying like godt som nytt

19. april 2018/av admin_olimb