Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

Høsten 2021 kom SINTEF med helt nye betraktninger på levetiden til vannrør i bygninger. Mange borettslag og sameier sitter nå med utdaterte rapporter som kan få store konsekvenser for viktige beslutningsprosesser.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Forfatter: Frode Berntzen / Publisert: 23.03.2022

Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

Rapporter som inneholder råd og anbefalinger om vedlikehold og rehabilitering av rørnett i bygninger, bør oppdateres med korrekte levetidsberegninger på vannrør hvis de er utarbeidet i 2021 eller tidligere (foto: Adobe Stock).

I mange tiår har den gjengse oppfatningen i markedet vært at vannrør (trykkvann) og avløpsrør i bygninger har omtrent like lang levetid. Den vanligste anbefalingen har derfor vært å skifte ut begge typer rør samtidig, når det oppstår problemer som følge av slitasje og alder.

Vannrør kan ha opptil tre ganger så lang levetid som avløpsrør

I oktober 2021 kom imidlertid SINTEF med nye, dokumenterte levetidsdata for innvendige rør i bygg med byggeår før 1980.

Fra å ha hatt en antatt teknisk levetid mellom 25 og 100 år, og en anbefalt brukstid på 50 år, viste undersøkelsene at korrekt monterte tykkveggede vannrør av kobber kan leve i opptil 200 år.

For innvendige avløpsrør av støpejern stemmer tidligere vurderinger fortsatt. Det vil si teknisk levetid 25-100 år og anbefalt brukstid 40-50 år.

LES OGSÅ: Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

Kan ha mye å si for store beslutninger

De oppjusterte levetidstallene for vannrør kan ha mye å si for investeringer og vurderinger av nødvendig vedlikehold i eldre borettslag og sameier.

Først når både vannrørene og avløpsrørene er kartlagt med tanke på tilstand og riktig restlevetid, kan man vurdere metode og fremgangsmåte for nødvendig vedlikehold i bygningsmassen.

Mange styrer sitter i dag med utdaterte rapporter som kan ha store konsekvenser for slike beslutninger.

LES OGSÅ: Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

Viktig å oppdatere vedlikeholdsplaner og tilstandsrapporter

I Olimb Rørfornying ser vi nesten ukentlig at de gamle levetidsbetraktningene for vannrør lever i beste velgående, også i forholdsvis ferske vedlikeholdsplaner, tilstandsrapporter og beskrivelser av forprosjekter VVS.

Slike dokumenter er ferskvare, og alle rapporter skrevet før 2022 som inneholder råd og anbefalinger om vedlikehold og rehabilitering av rørnett i bygninger, bør oppdateres med korrekte levetidsberegninger på vannrør.

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgs- og markedssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.

Relaterte artikler

Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornying – et miljøvennlig og økonomisk valg

12. oktober 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

De vanligste problemene med avløpsrør i borettslag og sameier

12. september 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Over ti år med Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygg

16. august 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvordan vet jeg om borettslaget har dårlige avløpsrør?

22. juni 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

19. juni 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

13. juni 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

19. april 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

13. april 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Trenger vi hjelp fra konsulenter?

5. januar 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

12. desember 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

19. september 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

22. juni 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

23. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornyet alle avløpsrørene i borettslaget i 2010 – har ikke hatt problemer siden

9. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Nytt sluk uten å pigge eller rive

27. januar 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

27. oktober 2021/av Irene
Borettslag og bygg

Borettslag og sameier trenger ikke vedlikeholdsspyling

24. september 2020/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Skrekkeksempel gjør borettslag mer bevisste når de skal velge leverandør av rørfornying

29. april 2020/av Irene
Borettslag og bygg Privat avløp bolig

Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

18. november 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

7. juni 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

17. februar 2019/av Lukas
Borettslag og bygg

Høytrykkspyling til nytte og besvær

5. februar 2019/av Irene
Borettslag og bygg

Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

25. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

18. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg Bransjeblikk

Innvendig rørfornying like godt som nytt

19. april 2018/av admin_olimb