Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

Ny trendrapport viser at rehabiliteringsmarkedet er i vekst. Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse har store fordeler – det har også gjenbruk av eksisterende rør.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Forfatter: Frode Berntzen

Det er mye å vinne på å gjenbruke bygg

Gjenbruk av bygg er trendy og klimavennlig. Foto: Adobe Stock

Stadig flere ser fordelene og gevinstene ved å bevare og rehabilitere eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge helt nytt. Byggfakta har analysert utviklingen i byggebransjen og spår vekst for rehabiliterings-, ombyggings- og tilbyggsmarkedet (ROT) i 2021.

Trendene viser at det har vært en nedgang i oppstart av prosjekter i andre og tredje kvartal i år, men at det vil ta seg opp utover senhøsten. For 2021 og 2022 er utsiktene for bransjen optimistiske, takket være større fokus i markedet på klima, miljø og gjenbruk av bygningsmasse.

Rehabilitering er best for klimaet

Tidligere i år konkluderte SINTEF etter livsløpsanalyser av 120 byggeprosjekter at Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg for å nå klimamålene.

SINTEFs analyser viser at selv om klimagassutslippene fra materialer i nybyggprosjekter er betydelig redusert, så klarer rehabiliteringsprosjekter å holde utslippene enda lavere. Først og fremst fordi materialene som blir gjenbrukt i stor grad er de som representerer høye utslipp, som betong og stål.

Bevare og gjenbruke rør i bygninger

I Olimb Rørfornying er vi involvert mange i prosjekter som gjelder gamle rør i bygg og borettslag. Når spørsmålet står mellom totalrenovering eller rørfornying (rehabilitering) er det i praksis et valg mellom å rive ned og bygge opp nytt for å skifte alle rør – eller bevare og gjenbruke de eksisterende rørene.

Det er avløpsrørene som får den store slitasjen og som først må gjøres noe med. Vannrørene innvendig i bygninger slites nesten ikke. Tester som er gjort i eldre borettslag med eldre avløpsrør og vannrør (trykkvann) har vist at vannrørene fungerer utmerket og vil holde i minst hundre år til, kanskje opp mot to hundre (Kiwa Teknologiske Institutt kan bistå med tester av vannledninger). Avløpsrørene derimot har en maksimal levetid på rundt 50 år.

Når det ikke er noe galt med vannrørene er det heller ingen grunn til å skifte dem ut, og for avløpsrørene finnes det i dag et fullgodt alternativ til utskiftning.

Store gjenbruksgevinster i borettslag

Vi mener det er viktig å gjenbruke avløpsrørene når det er mulig, både av hensyn til økonomi og miljø. Hvis avløpsnettet er den eneste «lidelsen» i en bygningskropp som ellers fungerer godt, ser vi ingen grunn til å gjøre operasjonene større enn nødvendig for å behandle problemet.

I de fleste borettslag ser vi også at beboere på eget initiativ har pusset opp badene sine, og da blir det meningsløst å rive nye bad for å skifte rør som kan rehabiliteres.

LES OGSÅ: Rørfornye eller skifte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

Med rørfornying kan innvendige avløpsrør få minst femti nye leveår med minimale inngrep i bygget. Å totalrenovere er et helt annet prosjekt, både i pris og praktisk gjennomføring. Normalt vil beboerne være nødt til å flytte ut i lengre perioder under en totalrenovering, mens det i de fleste tilfeller er fullt mulig å bo i leilighetene mens arbeidet med rørfornying pågår.

De store kostnadene ved å renovere alle bad og våtrom i borettslaget vil dessuten slå kraftig ut på fellesgjeld og økonomien til hver enkelt beboer. Mange millioner kan skille mellom rørfornying og totalrenovering, slik tilfellet var blant annet for Fredly Borettslag i Trondheim.

Full aktivitet

I hvilken grad våre kunder tenker på trender og klima og når de trenger vår hjelp til å fikse dårlige avløpsrør, er vi usikre på. Vi kan nok bli enda flinkere på å fortelle at rehabilitering er et tidsriktig og miljøvennlig valg, men til syvende og sist handler det nok mest om å få løst et problem for kundene. Og det gjør vi så absolutt!

Etter en periode med koronarelatert stans før sommeren er vår aktivitet i bygg nå i gang igjen for fullt, hvilket er helt i tråd med bransjefunnene i Byggfaktas Trendrapport 2020. Vi har 15 til 17 rørfornyingsprosjekter i borettslag og sameier gående rundt om i landet til enhver tid, og flere store prosjekter er på trappene.

Utsiktene for mer rehabilitering av rør i bygg synes å være gode. Med trendene og forskerne på vår side ser vi ekstra lyst (og grønt) på det.

LES OGSÅ: Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering?

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.