Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse har store fordeler – det har også gjenbruk av eksisterende rør.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Forfatter: Frode Berntzen / Oppdatert 13. juni 2023

Ombruk av byggematerialer

Gjenbruk av bygg er trendy og klimavennlig. Foto: Adobe Stock

Stadig flere ser fordelene og gevinstene ved å bevare og rehabilitere eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge helt nytt. Bygg- og anleggsbransjen i Norge står for rundt 15% av totale klimagassutslipp fra norsk økonomisk aktivitet, og samtidig er Norge ett av få land som ikke når målene om 70 % materialgjenvinning i EUs rammedirektiv for avfall.

SINTEFs rapport Ombruk av byggematerialer – marked, drivere og barrierer viser at ombruk av byggevarer kan bidra til å redusere avfallsmengden og utslippene i den norske bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Rørfornying er ombruk i praksis

1. juli 2022 kom det nye regler i forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) for ombruk av byggematerialer i byggeprosesser, med mål om å redusere klima- og miljøavtrykket fra bygg. En av barrierene for ombruk av byggematerialer har vært de strenge kravene til dokumentasjon av brukte byggevarer.

Med rørfornying blir byggematerialer i praksis gjenbrukt – i stedet for å rive ut de eksisterende rørene og gjenvinne disse, blir rørene gjenbrukt der de er som «forskaling» for strømpen vi installerer. Slik bidrar rørfornying til å redusere de totale klimagassutslippene og avfallsmengdene fra bygg.

LES OGSÅ: Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

Rehabilitering er best for klimaet

I 2020 konkluderte SINTEF etter livsløpsanalyser av 120 byggeprosjekter at Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg for å nå klimamålene.

SINTEFs analyser viser at selv om klimagassutslippene fra materialer i nybyggprosjekter er betydelig redusert, så klarer rehabiliteringsprosjekter å holde utslippene enda lavere. Først og fremst fordi materialene som blir gjenbrukt i stor grad er de som representerer høye utslipp, som betong og stål.

Bevare og gjenbruke rør i bygninger

I Olimb Rørfornying er vi involvert mange i prosjekter som gjelder gamle rør i bygg og borettslag. Når spørsmålet står mellom totalrenovering eller rørfornying (rehabilitering) er det i praksis et valg mellom å rive ned og bygge opp nytt for å skifte alle rør – eller bevare og gjenbruke de eksisterende rørene.

Det er avløpsrørene som får den store slitasjen og som først må gjøres noe med. Vannrørene innvendig i bygninger slites nesten ikke. Tester som er gjort i eldre borettslag med eldre avløpsrør og vannrør (trykkvann) har vist at vannrørene fungerer utmerket og vil holde i minst hundre år til, kanskje opp mot to hundre (Kiwa Teknologiske Institutt kan bistå med tester av vannledninger). Avløpsrørene derimot har en maksimal levetid på rundt 50 år.

Når det ikke er noe galt med vannrørene er det heller ingen grunn til å skifte dem ut, og for avløpsrørene finnes det i dag et fullgodt alternativ til utskiftning.

LES OGSÅ: Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

Bunnledning

Forskning viser at vannrør har vesentlig lengre levetid enn avløpsrør. Med rørfornying kan de gamle avløpsrørene gjenbrukes i stedet for å rives. Foto: Adobe Stock

Store gjenbruksgevinster i borettslag

Vi mener det er viktig å gjenbruke avløpsrørene når det er mulig, både av hensyn til økonomi og miljø. Hvis avløpsnettet er den eneste «lidelsen» i en bygningskropp som ellers fungerer godt, ser vi ingen grunn til å gjøre operasjonene større enn nødvendig for å behandle problemet.

I de fleste borettslag ser vi også at beboere på eget initiativ har pusset opp badene sine, og da blir det meningsløst å rive nye bad for å skifte rør som kan rehabiliteres. Om badene uansett skal totalrenoveres kan rørbytte være et alternativ, men dere bør først vurdere om oppussing er strengt nødvendig, da det skaper store avfallsmengder og ofte er svært kostbart.

LES OGSÅ: Rørfornye eller skifte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

Rørfornying gir store besparelser

Med rørfornying kan innvendige avløpsrør få minst femti nye leveår med minimale inngrep i bygget. Å totalrenovere er et helt annet prosjekt, både i pris og praktisk gjennomføring. Normalt vil beboerne være nødt til å flytte ut i lengre perioder under en totalrenovering, mens det i de fleste tilfeller er fullt mulig å bo i leilighetene mens arbeidet med rørfornying pågår.

De store kostnadene ved å renovere alle bad og våtrom i borettslaget vil dessuten slå kraftig ut på fellesgjeld og økonomien til hver enkelt beboer. Mange millioner kan skille mellom rørfornying og totalrenovering, slik tilfellet var blant annet for Fredly Borettslag i Trondheim.

Full aktivitet

I hvilken grad våre kunder tenker på trender og klima og når de trenger vår hjelp til å fikse dårlige avløpsrør, er vi usikre på. Vi kan nok bli enda flinkere på å fortelle at rehabilitering er et tidsriktig og miljøvennlig valg, men til syvende og sist handler det nok mest om å få løst et problem for kundene. Og det gjør vi så absolutt! Vi har 15 til 17 rørfornyingsprosjekter i borettslag og sameier gående rundt om i landet til enhver tid, og flere store prosjekter er på trappene.

Utsiktene for mer rehabilitering av rør i bygg synes å være gode. Med trendene og forskerne på vår side ser vi ekstra lyst (og grønt) på det.

LES OGSÅ: Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering?

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgs- og markedssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.

Relaterte artikler

Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

De vanligste problemene med avløpsrør i borettslag og sameier

12. september 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Over ti år med Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygg

16. august 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvordan vet jeg om borettslaget har dårlige avløpsrør?

22. juni 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

19. juni 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

13. juni 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

19. april 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

13. april 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Trenger vi hjelp fra konsulenter?

5. januar 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

12. desember 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

19. september 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

22. juni 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

23. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornyet alle avløpsrørene i borettslaget i 2010 – har ikke hatt problemer siden

9. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Nytt sluk uten å pigge eller rive

27. januar 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

27. oktober 2021/av Irene
Borettslag og bygg

Borettslag og sameier trenger ikke vedlikeholdsspyling

24. september 2020/av Irene
Borettslag og bygg Privat avløp bolig

Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

18. november 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

7. juni 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

17. februar 2019/av Lukas
Borettslag og bygg

Høytrykkspyling til nytte og besvær

5. februar 2019/av Irene
Borettslag og bygg

Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

25. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

18. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg Bransjeblikk

Innvendig rørfornying like godt som nytt

19. april 2018/av admin_olimb