Rørfornying offentlig VA

Ledningsfornyelse og rehabilitering av VA-anlegg med minst mulig oppgraving

Olimb utførte rørfornying for første gang i 1977, med installasjon av strømpeforing i et avløpsrør i Ragna Nilsens vei i Oslo. Siden den gang har Olimb rehabilitert mer enn 1 million meter rør i offentlig ledningsnett over hele landet.

Vann

Rørfornying av offentlige vannledninger

Avløp

Rørfornying av offentlige avløpsledninger

Kummer

Rehabilitering av kummer

Stikkrenner og kulverter

Rehabilitering av stikkrenner og kulverter

Siste prosjekter