Rørfornying offentlig VA

Ledningsfornyelse og rehabilitering av VA-anlegg med minst mulig oppgraving

Olimb utførte rørfornying for første gang i 1977, med installasjon av strømpeforing i et avløpsrør i Ragna Nilsens vei i Oslo. Siden den gang har Olimb rehabilitert mer enn 1 million meter rør i offentlig ledningsnett over hele landet.

Vann

Rørfornying av offentlige vannledninger

Avløp

Rørfornying av offentlige avløpsledninger

Kummer

Rehabilitering av kummer

Stikkrenner og kulverter

Rehabilitering av stikkrenner og kulverter

Siste prosjekter

Vi har feriestengt frem til mandag 2. august. Henvendelser via web og e-post blir besvart når vi er tilbake.