Olimb Rørfornying Grenland

Vi utfører rørinspeksjoner og rørfornying av avløpsrør i boliger, borettslag, sameier og næringsbygg i Telemark, Vestfold, Agder og Drammensregionen.

Kort om avdelingen

Olimb Rørfornying har rehabilitert offentlig ledningsnett i Vestfold og Telemark helt siden starten av 90-tallet. Avdeling Grenland ble etablert i 2018 for å møte den stadig økende etterspørselen fra privatmarkedet på denne delen av Østlandet.

Fra vår sentrale plassering midt mellom Porsgrunn og Skien tilbyr vi rørinspeksjoner, rørfornying og andre rørtjenester til boligeiere, borettslag, sameier og næringsbyggeiere. Avdelingen dekker primært Telemark, Vestfold, Drammen og Lier, men vi tar også oppdrag i Agder og andre steder på Østlandet.

Ta kontakt med oss hvis du har problemer med avløpsrørene, eller ønsker et godt tilbud på en rørinspeksjon. Vi gjør også befaringer med tilstandsvurdering av avløpsnett i borettslag og bygg.

Vi kan hjelpe med:

  • Rørfornying avløpsrør privat bolig

    Bunnledninger og stikkledninger avløp (uttrekksledninger)

  • Rørfornying avløpsrør borettslag, sameier og bygg

    Innvendige avløpsrør, taknedløp, bunnledninger, stikkledninger avløp (uttrekksledninger)

  • Rørinspeksjon

    Inspeksjon av rør med spesialkamera. Inkludert film og tilstandsrapport.

Avdeling Grenland

Kontaktpersoner

Avdelingsleder

Vegard Brubakken Olimb Rørfornying Grenland

Salgsleder

Hans Edvard Lunde Olimb Rørfornying Grenland

Avdeling Grenland

Eksempler på oppdrag vi har utført

Avdeling Grenland

Kontaktskjema