Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

De innvendige avløpsrørene var gamle, gjennomrustne og tette, og borettslaget visste at tiden var inne for å gjøre noe. De ville nødig rive for å bytte rørene, og valgte rørfornying som et mer skånsomt og rimelig alternativ til rørbytte.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Publisert: 13.04.2023

Styreleder Eirik Sørgård og vaktmester Gunnar Nygård i Harry Borthens vei 13

Styreleder Eirik Sørgård og vaktmester Gunnar Nygård er veldig fornøyd med jobben Olimb Rørfornying gjorde i Harry Borthens vei 13.

Nesten helt ytterst ved Trondheimsfjorden på Lade ligger borettslaget Harry Borthens vei 13 – en høy murblokk med 40 leiligheter fordelt over 10 etasjer. Når vi ankommer står Styreleder Eirik Sørgård i døråpningen med et bredt smil, og tar oss godt imot.

– Blokka er fra 1962 og med innvendige avløpsrør fra byggeår. Med såpass gamle rør ønsket vi å være føre var med utbedringer for å unngå større problemer og kostnader i fremtiden. For noen år siden begynte det å piple fra et synlig hull i et rør i kjelleren, og da skjønte vi at det hastet med å få jobben gjort.

Flere symptomer på dårlige avløpsrør

Etter hvert dukket det opp flere tegn på at det var på høy tid å gjøre noe med rørene. I første etasje kom det inn vann på kjøkkenet på grunn av dårlige rør og et vannklosett som hadde gått tett, men heldigvis ble den umiddelbare krisen avverget da det var folk hjemme som raskt oppdaget lekkasjen. De tette rørene ble åpnet med spyling, men dette var kun en midlertidig løsning som fikset symptomet og ikke det underliggende problemet.

– Vi hadde ikke lyst til å rive og pigge opp vegger og gulv for å bytte rørene, så vi undersøkte litt om hvilke alternativ som fantes i markedet. I stedet for å bytte rørene ble rørfornying anbefalt som en metode som gir vesentlig lavere kostnader og mindre ulemper for beboerne, og da var valget lett.

LES OGSÅ: Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

Betryggende åpenhet og kompetanse

De innvendige avløpsrørene var svært tette og fulle av rust, som gjorde det vanskelig å inspisere rørene for å gi et mer nøyaktig prisestimat for rørfornying. Med tegninger over røropplegget som ikke stemte og usikkerhet rundt tilstanden på rørene, er Eirik tydelig på at styret helt fra starten av visste at det ville komme ekstrakostnader under gjennomføringen av prosjektet.

– Da vi vurderte leverandører var det flere som tok veldig lett på tilbudet de ga – det virket som de kun baserte prisen på antall meter rør og sa seg fornøyd med det. Olimb Rørfornying tok derimot forbehold om at det ville komme ekstrakostnader utover det opprinnelige prisestimatet.

– Åpenheten til Olimb Rørfornying virket veldig betryggende på oss, og det tydet på at dette var kompetente folk som visste hva de gjorde.

Eirik forklarer at Olimb Rørfornyings medarbeidere stilte utfyllende spørsmål under befaringen og at de foretok grundige undersøkelser av både loft og kjeller.

– Der det virket som at andre aktører la ansvaret over på borettslaget om ting skulle skje frem i tid, fortalte Olimb Rørfornying om potensielle problemer som kunne dukke opp. Åpenheten til Olimb Rørfornying virket veldig betryggende på oss, og det tydet på at dette var kompetente folk som visste hva de gjorde.

LES OGSÅ: Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

Styreleder Eirik Sørgård og det nyoppussede badet som ikke måtte rives

Styreleder Eirik Sørgård viser frem et nyoppusset bad som ble spart for riving, da vi kunne kjøre strømpen gjennom stammen fra etasjen over.

Slapp å rive nyoppusset bad – holdt kostnadene nede

Blokka var såpass høy at vi ikke kunne dra strømpen gjennom stammene fra loft til kjeller i ett strekk, og vi kjørte derfor to installasjoner per stamme – én fra taket og én fra halvveis i blokka. I utgangspunktet skulle vi da inn i alle leilighetene i 6. etasje for å lage tilkomst, men da ett av badene der var relativt nyoppusset ønsket beboeren at vi helst ikke rev opp badet med mindre det var strengt nødvendig.

Løsningen ble å lage tilkomst fra badet i 7. etasje – det var over 30 000 kroner rimeligere å gjenopprette dette badet til opprinnelig tilstand sammenlignet med badet i etasjen under. Ved å installere strømpen i to omganger ble fallstammene rehabilitert samtidig som vi unngikk unødvendige ulemper og ekstrakostnader for beboerne.

– Olimb Rørfornying strakk seg langt for å finne den rimeligste løsningen for borettslaget, uten at det gikk utover kvaliteten på arbeidet som ble utført. Alt i alt føler vi at det har gått veldig bra, og at hensynet til beboerne ble ivaretatt.

LES OGSÅ: Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

Godt fornøyd med samarbeidet

Både styret og beboerne i borettslaget er veldig fornøyd med samarbeidet og informasjonen som ble gitt underveis av Olimb Rørfornyings medarbeidere.

– Samarbeidet med prosjektleder Tor Eirik har vært veldig bra. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra beboere om at operatørene som var inne i leilighetene var blide og trivelige, og at de informerte godt om hva de skulle gjøre og hvorfor. Det er nok ikke alltid så enkelt da hver enkelt leilighet har egne behov, men vi er veldig fornøyde med utførelsen.

– Olimb Rørfornying strakk seg langt for å finne den rimeligste løsningen for borettslaget, uten at det gikk utover kvaliteten på arbeidet som ble utført. Alt i alt føler vi at det har gått veldig bra, og at hensynet til beboerne ble ivaretatt.

Styreleder Eirik Sørgård og vaktmester Gunnar Nygård i Harry Borthens vei 13, sammen med prosjektleder Tor Eirik Hermansen i Olimb Rørfornying

Til venstre: Styreleder Eirik Sørgård, prosjektleder Tor Eirik Hermansen i Olimb Rørfornying og vaktmester Gunnar Nygård. Til høyre: Styreleder Eirik Sørgård og Olimb Rørfornyings Tor Eirik Hermansen er godt fornøyd med samarbeidet.

Mye å spare ved å velge rørfornying

Valget av rørfornying fremfor rørbytte gjorde at borettslaget i Harry Borthens vei 13 sparte både tid, kostnader og større ulemper for beboerne. I tillegg til å renovere de innvendige fallstammene og taknedløpene, rehabiliterte vi grenrør fra kjeller, kjøkken, bad og loft. For å minimere behovet for å rive for å komme til, rørfornyet vi via WC-stikk i én leilighet og frem til sluket og WC i en annen leilighet. Vi strømperenoverte også bunnledningen i kjeller og uttrekksledningen frem til kommunal påkobling.

Velg riktig leverandør – ikke bare et produkt

At du velger riktig leverandør er vel så viktig som valget av produkt. Det lønner seg å velge en samarbeidspartner som kan vise til lang erfaring, stor verktøykasse, og kompetansen til å velge de riktige produktene og metodene for nettopp dine utfordringer.

Olimb Rørfornying har lengst erfaring i Norge med rørfornying, vi var først ute med å få teknisk godkjenning fra SINTEF for innvendig rørfornying i bygg, og vi har rehabilitert avløpsrørene i over 12 000 leiligheter og 150 borettslag og sameier i Norge.

LES OGSÅ: Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

Olimb Rørfornying
Nye rør uten å grave eller rive.

Relaterte artikler

Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

De vanligste problemene med avløpsrør i borettslag og sameier

12. september 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Over ti år med Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygg

16. august 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvordan vet jeg om borettslaget har dårlige avløpsrør?

22. juni 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

19. juni 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

13. juni 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

19. april 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

13. april 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Trenger vi hjelp fra konsulenter?

5. januar 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

12. desember 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

19. september 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

22. juni 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

23. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornyet alle avløpsrørene i borettslaget i 2010 – har ikke hatt problemer siden

9. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Nytt sluk uten å pigge eller rive

27. januar 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

27. oktober 2021/av Irene
Borettslag og bygg

Borettslag og sameier trenger ikke vedlikeholdsspyling

24. september 2020/av Irene
Borettslag og bygg Privat avløp bolig

Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

18. november 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

7. juni 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

17. februar 2019/av Lukas
Borettslag og bygg

Høytrykkspyling til nytte og besvær

5. februar 2019/av Irene
Borettslag og bygg

Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

25. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

18. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg Bransjeblikk

Innvendig rørfornying like godt som nytt

19. april 2018/av admin_olimb