Over ti år med Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygg

I løpet av over ti år med Teknisk Godkjenning på vårt system for rørfornying av avløpsrør i bygninger har vi rehabilitert mer enn tjue tusen leiligheter og vårt fag har blitt «stuerent». Det mener vi er vel verdt en feiring og et tilbakeblikk.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Forfatter: Frode Berntzen / Oppdatert 16. august 2023

Teknisk Godkjenning for innvendig rørfornyinger 10 år

Den 23. februar 2010 fikk Olimb Rørfornying, som det første selskapet i Norge, Teknisk Godkjenning for rørfornying innvendig i bygninger (TG 20045).

Denne sertifiseringen fra SINTEF Byggforsk har betydd mye, for oss som leverandør, for utviklingen i bransjen – og for de mer enn tjue tusen leilighetseiere og beboere i over 200 borettslag og sameier som har fått nye avløpsrør levert av oss, uten å rive vegger, gulv eller tak.

Rørfornying har blitt «stuerent»

I dag kan vi slå fast at rørfornying er et kjent, relevant og akseptert alternativ når avløpsrørene i en bygning trenger rehabilitering. Mye takket være Teknisk Godkjenning, som har bidratt til å heve både kvaliteten og statusen på rørfornying som metode.

Byggeiere og styremedlemmer i boligselskaper er klar over at våre løsninger finnes og etterspør dem. Noen av dem ber oss inn i forprosjekter som rådgiver på bakgrunn av vår kunnskap og lange erfaring med rehabilitering av rør.

Også fagmiljøene har virkelig fått øynene opp for våre metoder. Forsikringsbransjen, rørbransjen, byggenæringen og konsulentbransjen henvender seg i dag til oss med ønske om dialog og samarbeid, og vi blir jevnlig invitert til ulike fagfora for å dele vår ekspertise.

Slik har det ikke alltid vært.

LES OGSÅ: Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

Skeptiske konsulenter

På tross av at vi i Olimb Rørfornying kunne vise til en lang suksesshistorie med rørfornying privat, offentlig og offshore, ble lanseringen av våre rørfornyingssystemer for innvendige avløpsrør i bygninger først møtt med en god dose skepsis.

Dette var midt på 2000-tallet, og ikke overraskende var tvilen størst blant bygningskonsulenter. Våre metoder for rehabilitering av røranlegg i bygg var ikke kompatible med deres tradisjonelle, faglige anbefalinger, og det er ingen hemmelighet at vi ikke umiddelbart vant konsulentenes gunst.

På mange måter forstår vi skepsisen. Når noe ser ut til å være for godt til å være sant, så er det jo som regel det.

Markedet ønsket et alternativ til totalrenovering

Byggeierne, derimot, og kanskje aller mest beboere og beslutningstagere i borettslag og sameier, så våre metoder utelukkende som gode nyheter. Vi representerte et helt nytt alternativ og en mulighet for alle de som ikke ønsket, trengte eller hadde råd til et totalrenoveringsprosjekt med utskiftning av alle rør.

Det var ingen tvil om at det var et behov i markedet for våre løsninger, men i mange tilfeller kom vi til kort mot konsulentenes råd og anbefalinger.

LES OGSÅ: Trenger vi hjelp fra konsulenter?

Frode Berntzen Olimb Rørfornying AS

Salgs- og markedssjef borettslag/bygg Frode Berntzen viser fram en prøve på et avløpsrør som er fornyet med strømpeforing.

Veien til et dokumentert system

Selv visste vi jo utmerket godt at våre produkter og løsninger var bunnsolide. Vi manglet imidlertid en form for nøytral etterprøving og kontroll med dokumentasjon på at hele systemet vårt for rehabilitering av røranlegg virkelig fungerte. Dette trengte vi både som slagkraftig argumentasjon i faglige diskusjoner, og som forsikring og garanti overfor våre kunder.

SINTEF Byggforsk kom vår utviklingsavdeling velvillig i møte, og i samarbeid ble det utviklet testmetoder for teknisk godkjenning av våre to systemer for rørfornying: Epoxymettet foring (strømpe) og polyesterbelagt rør.

Dette var nybrottsarbeid som tok sin tid. Sten på sten (rør på rør) ble det bygget et testsystem med en fullskala rigg som kunne simulere funksjonene og levetiden til et «nytt» rehabilitert røranlegg. Her testet SINTEF blant annet produktenes vanntetthet og evne til å tåle materialbevegelser ved sykluser med kaldt og varmt vann, som har vært en av de største utfordringene i utviklingen av et teknisk godkjent system.

I februar 2010, som et resultat av nitid utviklingsarbeid og konstruktivt samarbeid med SINTEF, fikk vi endelig vår egen Tekniske Godkjenning, TG 20045, for rørfornying av avløpsrør inni bygg. Og med det fikk vi også den dokumentasjonen på vårt system som konsulenter og andre hadde etterlyst.

Her kan du se vår Tekniske Godkjenning

LES OGSÅ: Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

Alene om å ha TG i flere år

I flere år var vi helt alene om å ha Teknisk Godkjenning på rørfornying av avløpsrør i bygninger. Helt fram til 2016 var vi eneste aktør i markedet med vårt godkjente system for strømperenovering av innvendige avløpsrør, som for øvrig er den metoden vi nesten utelukkende anbefaler våre kunder i dag på grunn av systemets uovertrufne kvalitet og holdbarhet.

Etter hvert har det kommet flere aktører på banen, med andre metoder og produkter. Av disse har mange hevdet at de har en eller annen typegodkjenning, men det er ingen garanti for kvalitet i arbeidet som blir gjort eller produktene som blir brukt. For oss har det derfor vært ekstra viktig og nyttig å kunne dokumentere at vårt system er teknisk godkjent av SINTEF Byggforsk.

SINTEFs tester av produkter og metoder underbygger og dokumenterer at røranlegget faktisk er teknisk «nullstilt» etter rørfornying med strømpeforing. Det vil si med like god funksjonalitet og holdbarhet som et nytt anlegg, klart for minst 50 nye år med bruk.

Her kan du lese SINTEF-rapporten «Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting.»

LES OGSÅ: Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

Strenge krav til sertifiseringen

Fortsatt er det kun tre selskaper totalt i Norge som eier sine egne Tekniske Godkjenninger for rørfornying av avløpsrør i bygninger. Ytterligere to bedrifter selger produkter som er Teknisk Godkjent, og disse er forpliktet til å gi grundig opplæring til bedrifter som påtar seg gjennomføring av en rørfornying inne i bygg.

En oppdragsgiver som velger en leverandør med Teknisk Godkjenning skal kunne stole på at det renoverte anlegget oppfyller alle dagens krav og spesifikasjoner, både i myndighetskrav, TEK 17, og i normen som er utarbeidet for våtrom, Byggebransjens våtromsnorm (BVN).

SINTEF Byggforsk sertifiserer aktørene for fem år om gangen. I tillegg gjennomfører de årlige kontroller ute på anlegg som skal etterse at godkjenningen blir forvaltet på en god måte i praksis. Uheldige forhold gir avvik, og i verste fall kan godkjenningen bli trukket tilbake.

LES OGSÅ: Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

SINTEF testrigg og bilde fra kontroll på anlegg

Til venstre: SINTEFs testrigg i forbindelse med testing av vårt system for rørfornying TG 20045. Til høyre: SINTEF under en av de løpende kontrollene på våre installasjoner.

TG er kundens trygghet

Teknisk Godkjenning er fortsatt en stolt bragd og et viktig kvalitetsstempel for oss i Olimb Rørfornying. Men enda viktigere: TG er først og fremst kundens garanti og trygghet!

Det er nemlig fullt mulig å ta snarveier i rørfornying, både i valg av produkter og i utførelse, og noen aktører tar sjanser på dette. Det gjør ikke en leverandør med Teknisk Godkjenning!

Prisene våre ligger kanskje noe høyere, og installasjonstiden fra oss kan være noe lenger, men kundene våre får et rehabilitert anlegg som er testet, godkjent og i tillegg akseptert av forsikringsselskaper som et helt nytt anlegg.

Man får det man betaler for, rett og slett. Også når det gjelder innvendig rørfornying.

LES OGSÅ: Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

(Minst) like godt som nytt

Vi tør hevde, ubeskjedent nok, at vårt system for rørfornying med strømpeforing trolig er det aller beste systemet i markedet i dag for installasjon av avløpsrør i bygninger – også sammenlignet med installasjoner av helt nye anlegg.

Et anlegg som vi har rehabilitert med strømpeforing har en levetid på minst 40-50 år, som er per definisjon like holdbart som et nytt røranlegg. Men fra tid til annen fornyer vi også røranlegg som ble installert for bare 10-20 år siden. Det mener vi sier en hel del om nye rør.

Ingen nye prosjekter i dag leverer den dokumentasjonen vi gjør. Alt arbeid vi utfører på anlegget blir filmet og kontrollert etter installasjon, og kunden får overlevert filmer av samtlige rehabiliterte rør i bygget. Det skjer ikke på et nybygg, hvor et røranlegg kan ha mange svakheter som ikke blir oppdaget, både i produktkvalitet og i form av håndverksmessige feil.

LES OGSÅ: Innvendig rørfornying like godt som nytt

Verdt en feiring

Å være best i klassen med Teknisk Godkjenning krever en hel del av oss, men det er en ekstrajobb og en kostnad vi tar med glede også de neste tiårene. Kvalitetsprodukter og skikkelig utført håndverk er nemlig det eneste som lønner seg i lengden, både for oss selv og for omdømmet til innvendig rørfornying som metode.

Så må vi bare håpe at byggeiere og beslutningstagere i borettslag og sameier også tenker trygghet og kvalitet – ikke bare pris og leveringstid – når de velger en leverandør til å fornye avløpsrør.

Vi gratulerer oss selv med over ti år med Teknisk Godkjenning, og vi gratulerer de mange tusen beboerne i borettslag og sameier som har fått sine rør fornyet med vår TG: Dere har markedets mest «vanntette» rørsystem og kan se fram til minst en mannsalder uten avløpsbekymringer.

Det er vel verdt en feiring, synes vi.

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgs- og markedssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Brosjyre: Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygninger

Brosjyre: Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygninger

Relaterte artikler

Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

De vanligste problemene med avløpsrør i borettslag og sameier

12. september 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Over ti år med Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygg

16. august 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvordan vet jeg om borettslaget har dårlige avløpsrør?

22. juni 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

19. juni 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

13. juni 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

19. april 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

13. april 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Trenger vi hjelp fra konsulenter?

5. januar 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

12. desember 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

19. september 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

22. juni 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

23. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornyet alle avløpsrørene i borettslaget i 2010 – har ikke hatt problemer siden

9. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Nytt sluk uten å pigge eller rive

27. januar 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

27. oktober 2021/av Irene
Borettslag og bygg

Borettslag og sameier trenger ikke vedlikeholdsspyling

24. september 2020/av Irene
Borettslag og bygg Privat avløp bolig

Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

18. november 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

7. juni 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

17. februar 2019/av Lukas
Borettslag og bygg

Høytrykkspyling til nytte og besvær

5. februar 2019/av Irene
Borettslag og bygg

Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

25. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

18. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg Bransjeblikk

Innvendig rørfornying like godt som nytt

19. april 2018/av admin_olimb