Rørfornying

Rørfornying er en felles betegnelse for metoder som brukes til å rehabilitere eksisterende rør fra innsiden.

Les mer om rørfornying her

Velg område

Offentlig VA

Rehabilitering av offentlig vann- og avløpsnett

Borettslag og bygg

Rørfornying avløpsrør inni og under bygninger

Private boliger

Rørfornying avløpsrør på privat eiendom

Industri og offshore

Rørfornying i industri og offshore

Vei og bane

Fornying av stikkrenner, kulverter og kummer under vei og bane

Eksempler på oppdrag vi har utført med rørfornying

Vi har feriestengt frem til mandag 2. august. Henvendelser via web og e-post blir besvart når vi er tilbake.