Rørfornying

Rørfornying er en felles betegnelse for metoder som brukes til å rehabilitere eksisterende rør fra innsiden.

Les mer om rørfornying her

Velg område

Offentlig VA

Rehabilitering av offentlig vann- og avløpsnett

Borettslag og bygg

Rørfornying avløpsrør inni og under bygninger

Private boliger

Rørfornying avløpsrør på privat eiendom

Industri og offshore

Rørfornying i industri og offshore

Vei og bane

Fornying av stikkrenner, kulverter og kummer under vei og bane

Eksempler på oppdrag vi har utført med rørfornying