OMRÅDE

Stikkrenner og kulverter

Rehabilitering av stikkrenner og kulverter uten å grave over vei og bane

Vann over vei og bane som følge av store nedbørsmengder og avrenning fra fjellsider er en alvorlig utfordring mange steder i Norge. Ofte er tette og dårlige stikkrenner en grunn til at overvann ikke ledes som det skal under veier og jernbanefyllinger.

Svært mange gamle renner av stålrør, såkalte svalbardrør, er i dag gjennomrustede. Deler av den rustne rørveggen eller bunnen kan bli tært bort og medføre utvasking av omfyllingsmasser, med fare for kollaps av veien. Økt trafikk og tyngre kjøretøyer på veiene bidrar dessuten til at slike gamle stikkrenner synker sammen og skaper ujevnheter i veibanen.

Også gamle kulverter bygget av stein, som blant annet var vanlig da jernbanen først ble lagt, kan med tiden rase sammen eller bli tettet igjen av is, stein, grus eller søppel. Dette vil da føre til at  vannføringskapasiteten blir for dårlig, og vann kan flomme over jernbanefyllinger.

Stikkrenner og kulverter kan fornyes gravefritt

Tradisjonelt blir utdaterte stikkrenner gravd opp og byttet ut, med de ulemper dette medfører for folk og ferdsel mens arbeidet pågår. Men det finnes også gravefrie alternativer.

Med strømperenovering kan stikkrenner og kulverter inntil 2200 mm i diameter fornyes mens trafikken går som normalt.

Det nye røret inni stikkrennen får tilnærmet samme innvendige diameter som det gamle, og ledningens kapasitet opprettholdes. Gjennomstrømmingsevnen blir betydelig bedre med den nye, slette overflaten inni renna. Strømpeforingen blir dimensjonert og produsert i henhold til de belastningene det blir utsatt for, med en forventet levetid på minst 100 år.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss i Olimb Rørfornying angående rehabilitering av stikkrenner og kulverter.

Svein Rune Myhre

Svein Rune Myhre

Salgs- og produktsjef

(+47) 913 61 736
srm@olimb.no

Fornying av stikkrenner og kulverter i bilder

Eksempler på oppdrag vi har løst

Skriv til oss