Trenger vi hjelp fra konsulenter?

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Forfatter: Frode Berntzen / Publisert: 5. januar 2023

Vi får mange spørsmål fra styremedlemmer om det er nødvendig med innleide konsulenter når et prosjekt skal i gang. Enten dere er i startfasen av prosjektet eller allerede har skrevet en avtale, kan det være naturlig å ønske at noen med riktig kompetanse hjelper til under gjennomføringsfasen.

Boligselskap er profesjonelle parter

Det er viktig å påpeke at selv om medlemmene består av privatpersoner, regnes borettslag og sameier som profesjonelle parter i lovens øyne. De er dermed ikke dekket av lovverk som skal sikre forbrukeres rettigheter ved bygningsmessige kontrakter. Dette stiller også strengere krav til kontraktutarbeidelsen, da kontraktstandarder fra Norsk Standard som er tilpasset forbrukere heller ikke gjelder.

Plikter for styret ved byggearbeider

Styret i et boligselskap må også forholde seg til byggherreforskriften når det skal vedtas arbeider med en bygg- eller anleggsmessig karakter. Byggherreforskriften fastsetter flere juridiske plikter for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø under arbeidet, og noen styrer kan derfor vurdere å bruke konsulenter for å sikre seg.

Gjennomgang av kontrakt

Det er mange ting å passe på når kontrakter skal utarbeides. Ofte har borettslag og sameier allerede intern kompetanse til å håndtere dette. Foto: Adobe Stock

Ekstern hjelp koster

Ulempen ved å bruke konsulenttjenester er at det koster. Det må påregnes at 5 – 10 % av kontraktssummen vil gå til ekstern hjelp, og med en kontrakt på 1 million kr blir det fort 100 000 kr i ekstrakostnader.

Intern kompetanse i styret

Mange borettslag og sameier har allerede kompetanse internt i styret til å ivareta boligselskapets interesser i et prosjekt. Men dere må være bevisste på at det vil kreve en del jobb, og ved profesjonelle kontrakter gjelder det å være mer «på ballen» enn når forbrukeravtaler inngås. Med andre ord bør tunga holdes rett i munnen, og dere må sette av tid til det administrative arbeidet tilknyttet prosjektet.

Før dere eventuelt vedtar å leie inn ekstern hjelp, bør boligselskapet vurdere følgende punkter:

  • Har vi allerede den nødvendige kompetansen internt i boligselskapet?
  • Kan vi selv følge opp et prosjekt og kostnadene tilknyttet dette?
  • Er vi i stand til å ivareta de juridiske forpliktelsene til prosjektet?
  • Bør vi heller bruke midlene til ekstern hjelp på å sikre økonomien vår?

Gjør egne vurderinger

Vår anbefaling er at dere søker råd og høster erfaringer fra boligselskaper som har gjennomført tilsvarende prosjekter. Tiden og egeninnsatsen dette krever kan fort føre til vesentlige kostnadsbesparelser andre steder. Om dere likevel finner ut at dere trenger ekstern hjelp bør dere søke om dette fra mindre selskaper, selv om forretningsfører skulle anbefale et av de store konsulentselskapene.

LES OGSÅ: Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgs- og markedssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.

Relaterte artikler

Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

De vanligste problemene med avløpsrør i borettslag og sameier

12. september 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Over ti år med Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygg

16. august 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvordan vet jeg om borettslaget har dårlige avløpsrør?

22. juni 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

19. juni 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

13. juni 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

19. april 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

13. april 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Trenger vi hjelp fra konsulenter?

5. januar 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

12. desember 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

19. september 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

22. juni 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

23. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornyet alle avløpsrørene i borettslaget i 2010 – har ikke hatt problemer siden

9. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Nytt sluk uten å pigge eller rive

27. januar 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

27. oktober 2021/av Irene
Borettslag og bygg

Borettslag og sameier trenger ikke vedlikeholdsspyling

24. september 2020/av Irene
Borettslag og bygg Privat avløp bolig

Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

18. november 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

7. juni 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

17. februar 2019/av Lukas
Borettslag og bygg

Høytrykkspyling til nytte og besvær

5. februar 2019/av Irene
Borettslag og bygg

Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

25. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

18. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg Bransjeblikk

Innvendig rørfornying like godt som nytt

19. april 2018/av admin_olimb