Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt – kan overleve avløpsrørene med flere generasjoner

Ny forskning fra SINTEF slår fast at innendørs vannrør av kobber har lengre levetid enn tidligere antatt, mens levetidstallene for avløpsrør av støpejern stemmer godt med tidligere antagelser.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Forfatter: Frode Berntzen

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

NY RAPPORT: I perioden 2002 til 2021 har SINTEF analysert prøver fra vannrør og avløpsrør i forskjellige bygninger, hovedsakelig boligblokker oppført i perioden 1930-1980. Bildet viser et tykkvegget vannrør i kobber fra 1930-tallet (foto: SINTEF)

Fra å ha hatt en antatt teknisk levetid mellom 25 og 100 år, og en anbefalt brukstid på 50 år, viser nye undersøkelser fra SINTEF at korrekt monterte tykkveggede vannrør av kobber kan leve i opptil 200 år.

Det er en markant forskjell i estimert levetid som bekrefter at den hittil antatte levetiden for innvendige vannrør har vært sterkt undervurdert, som vi også har vært inne på tidligere.

Trengte bedre data

Ifølge SINTEF har tidligere estimater i høy grad vært basert på erfaringer og usystematisk datainnsamling, og det var derfor et stort behov for å forbedre levetidsdata for innvendige rør.

I perioden 2002 til 2021 har SINTEF analysert 163 prøver fra vannrør og 138 prøver fra avløpsrør i forskjellige bygninger, hovedsakelig boligblokker oppført i perioden 1930-1980. Alle prøvene kommer fra vann- og avløpsinstallasjoner som er montert og driftet korrekt.

Vannrør kan leve i opptil 200 år

Alder brukes som et mål på slitasje, men variasjoner i belastning og vannmiljø spiller også inn i beregningene av forventet levetid for rør. Forskerne har sett på faktorer som påvirker levetiden, og metoder for måling og registrering av nedbrytningshastighet (korrosjon).

I rapporten er det konkludert med følgende estimater for vannrør:

  • Kaldtvannsrør: 90−200 år (median: 148 år)
  • Varmtvannsrør: 71−167 år (median: 93 år)

Avløpsrør uendret

Når det gjelder innvendige avløpsrør av støpejern, som har hatt samme antatt teknisk levetid som vannrør, så stemmer funnene i SINTEF-rapporten godt med de tidligere vurderingene. Det vil si teknisk levetid 25-100 år og anbefalt brukstid 40-50 år.

– Man bør erstatte vanninstallasjoner før faren for lekkasjer og skader øker. For tidlig riving av installasjoner bidrar på den annen side til unødvendig uttak av nye ressurser og produksjon av avfall. Det er derfor viktig å finne riktig tidspunkt for vedlikehold og utskifting med hensyn til miljøavtrykk, kostnader og ulemper for brukene.

Seniorforsker Karolina Stråby i SINTEF

Les hele saken fra SINTEF og last ned rapporten «Levetider for vann- og avløpsrør i bygninger» her >.

Derfor er levetiden til rørene så viktig

Er det «bare» avløpsrørene i en bygning som er gamle og dårlige, så er det mulig å rehabilitere dem med det uten store inngrep i bygningsmassen. Men er vannrørene i dårlig stand, så er det utskiftning som gjelder – og dermed også et mye større prosjekt, både i pris og praktisk gjennomføring.

Først når både vannrørene og avløpsrørene er kartlagt med tanke på tilstand og restlevetid, kan man vurdere metode og fremgangsmåte for nødvendig vedlikehold i bygningsmassen. Derfor er det viktig at de estimerte levetidstallene for begge typer rør er riktige og objektive – og ikke basert på generelle antagelser og personlige erfaringer og holdninger hos ulike rådgivere.

LES OGSÅ: Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode? 

Store gevinster i å forlenge levetiden til avløpsrørene

I Olimb Rørfornying er vi involvert mange i prosjekter som gjelder gamle rør i bygg og borettslag. Når spørsmålet står mellom totalrenovering eller rørfornying (rehabilitering), er det i praksis et valg mellom å rive ned og bygge opp nytt – eller bevare og gjenbruke.

Å gjenbruke avløpsrørene med rørfornying er i mange tilfeller et svært godt alternativ for både byggets brukere og miljøet, noe også Grønn Byggallianse argumenterer varmt for.

Når vannrørene fortsatt er fullt funksjonelle (i kanskje hundre år til) – og avløpsnettet er den eneste «lidelsen» i en bygningskropp som ellers er frisk, er det ingen grunn til å gjøre operasjonene i bygget større enn nødvendig for å behandle problemet.

LES OGSÅ: Mye å vinne på å rehabilitere fremfor å bygge nytt

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgs- og markedssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.

Relaterte artikler

Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

De vanligste problemene med avløpsrør i borettslag og sameier

12. september 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Over ti år med Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygg

16. august 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvordan vet jeg om borettslaget har dårlige avløpsrør?

22. juni 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

19. juni 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

13. juni 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

19. april 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

13. april 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Trenger vi hjelp fra konsulenter?

5. januar 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

12. desember 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

19. september 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

22. juni 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

23. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornyet alle avløpsrørene i borettslaget i 2010 – har ikke hatt problemer siden

9. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Nytt sluk uten å pigge eller rive

27. januar 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

27. oktober 2021/av Irene
Borettslag og bygg

Borettslag og sameier trenger ikke vedlikeholdsspyling

24. september 2020/av Irene
Borettslag og bygg Privat avløp bolig

Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

18. november 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

7. juni 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

17. februar 2019/av Lukas
Borettslag og bygg

Høytrykkspyling til nytte og besvær

5. februar 2019/av Irene
Borettslag og bygg

Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

25. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

18. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg Bransjeblikk

Innvendig rørfornying like godt som nytt

19. april 2018/av admin_olimb