Rørfornying – et miljøvennlig og økonomisk valg

I Norge står byggesektoren for omtrent 15 % av de totale utslippene. Norge har som mål å redusere klimagassutslippene med opp mot 55 % innen 2030, og det krever at vi gjør grønne valg innen bygg og anlegg.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Forfatter: Frode Berntzen / Publisert 12. oktober 2023

Rørfornying sparer både miljøet og kostnader

Rivning produserer store mengder avfall

I tillegg til utslipp står bygg- og anleggsvirksomhet for nærmere 40 % av alt avfall i Norge, og av dette kommer rundt to tredjedeler fra rivning og rehabilitering (kilde: SSB). For å oppnå nasjonale mål om 70 prosent gjenbruk eller gjenvinning av avfall fra byggesektoren må vi ta i bruk løsninger som holder ressursbruken nede, og innenfor bygg og anlegg skiller rørfornying seg ut som en grønn metode.

LES OGSÅ: Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

Inngripende å bytte avløpsrør

Det kommer stadig nye krav til ombruk av brukte bygningsdeler, men det er ikke alt som egner seg for gjenbruk. Avløpsrør er noe av det mest inngripende å rive ut og bytte i et bygg, og samtidig er det vanskelig å dokumentere kvaliteten og restlevetiden på brukte rørdeler. Det er heller ingenting som garanterer at gamle rør tilfredsstiller kravene i Byggteknisk forskrift (TEK 17).

Gjenbruk av avløpsrør er i praksis ikke mulig – bortsett fra med rørfornying.

Inngrep i bygg for å bytte avløpsrør

Det er svært inngripende å bytte avløpsrørene i et bygg, og om alle rørene rives ut vil det resultere i store avfallsmengder. Foto: Adobe Stock

Rørfornying er ombruk

Med rørfornying gjenbruker vi i praksis bygningsavfall, ved at de gamle avløpsrørene fungerer som forskaling for strømpeforingen vi installerer og herder til nytt rør inni det eksisterende. I stedet for å rive et helt bad for å utbedre en liten del tar vi tak i selve problemområdet og det som må fikses, ikke alt det omkringliggende.

LES OGSÅ: Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis             

Store gevinster med gjenbruk

Om alle bad og våtrom skal totalrenoveres vil det bli en stor kostnad for borettslaget. Beboere som nylig har pusset opp badet risikerer å få noe dårligere enn de hadde i utgangspunktet, mens beboere med gamle bad får et helt nytt. Samtidig fordeles kostnadene til alle i borettslaget – slikt blir det lett konflikter av.

Ved å gjenbruke avløpsrørene i stedet for å rive slipper de som nylig har pusset opp badet å bruke flere hundre tusen kroner på å gjøre samme jobben på nytt, og borettslaget kommer også godt ut av det sammenlignet med en totalrenovering der beboerne må flytte ut og alt blir pigget opp og revet ned.

– Olimb Rørfornying strakk seg langt for å finne den rimeligste løsningen for borettslaget, uten at det gikk utover kvaliteten på arbeidet som ble utført.

Les om hvordan borettslaget slapp å rive et nyoppusset bad og holdt kostnadene nede

LES OGSÅ: Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

Fornying utelukker ikke renovering

Ingen røranlegg er like, og noen ganger er det fornuftig med en kombinasjon av rørfornying og utskiftning av rør. Om hele røranlegget må rehabiliteres, kan rørfornying av innstøpte og ikke-synlige avløpsrør kombineres med å skifte ut rør som er åpne og synlige.

Selv om vi rørfornyer avløpsrørene i dag, er det fullt mulig å skifte vannrørene eller pusse opp badet på et senere tidspunkt. Om alle badene i et borettslag eller sameie skal totalrenoveres kan nye bad bygges ut fra fornyede avløpsrør, slik at nyere bad bevares mens de gamle blir renovert.

Når det gjelder vannrørene har disse som regel vesentlig lengre levetid enn avløpsrørene. Vi anbefaler borettslag å benytte Kiwa Teknologisk Institutt for å anslå restlevetiden på eldre vannrør. Hvis de kan forventes å ha en restlevetid på 10 år eller mer er rørfornying av avløpsrørene et godt alternativ, hvilket også er konklusjonen i denne rapporten fra SINTEF Byggforsk.

LES OGSÅ: Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

Installasjon av strømpe i stamme

Med rørfornying kan vi rehabilitere avløpsrør fra kjeller til tak, uten å rive.

Miljø og økonomi går hånd i hånd

En barriere for ombruk er at det ofte er dyrere å demontere fremfor å rive, og selv om enkelte bygningsdeler kan gjenbrukes er det ikke nødvendigvis økonomisk lønnsomt. Med rørfornying gjenbruker vi avløpsrørene uten å rive eller pigge alle vegger og gulv, som reduserer avfallsmengden og utslipp til produksjon, transport og installasjon av nye byggematerialer.

Det gjør at rørfornying også er vesentlig rimeligere enn fysisk utskiftning av avløpsrørene – rørfornying koster gjerne kun en tiendedel per leilighet sammenlignet med totalrenovering. Dette kan gi en langt lavere økning i fellesgjeld for borettslaget, som kan gjøre leilighetene mer attraktive ved salg.

Like godt som nytt

I rapporten «Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting» fra SINTEF Byggforsk konkluderes det med at et røropplegg som har blitt fornyet med strømpemetoden er å betrakte som nytt, med like lang levetid som nye rør. Fordi røropplegget regnes som «nullstilt» etter rørfornying kan det gi grunnlag for lavere forsikringspremie.

– Forsikringen til borettslaget ble betydelig redusert etter rørfornyingen, med cirka 30 prosent.

Les om borettslaget som rørfornyet alle avløpsrørene i 2010 – og ikke har hatt problemer siden

LES OGSÅ: Innvendig rørfornying like godt som nytt

Teknisk Godkjenning er kundens trygghet

Olimb Rørfornying var først i Norge med Teknisk Godkjenning fra SINTEF for rørfornying innvendig i bygg allerede i 2010. Når du velger en leverandør med Teknisk Godkjenning skal du kunne stole på at det renoverte røranlegget oppfyller alle dagens krav og spesifikasjoner, både i myndighetskrav, TEK17 og i normen som er utarbeidet for våtrom, Byggebransjens våtromsnorm (BVN).

Ikke velg et produkt, velg en partner

Rørfornying er håndverk, og kompetansen til den som utfører jobben er vel så viktig for sluttresultatet som produktet. Siden vi fikk vår Teknisk Godkjenning i 2010 har vi rehabilitert avløpsrørene for over 20 000 leiligheter i over 200 borettslag og sameier i hele Norge, og basert på praktiske erfaringer fra prosjekter utvikler vi stadig nye produkter med Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk – som eneste installatør i Norge.

Det finnes ikke en trylleformel som fikser alle rør, men rørfornying kan langt på vei bidra til det grønne skiftet – samtidig som kostnadene holdes nede.

LES OGSÅ: Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgs- og markedssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.

Relaterte artikler

Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornying – et miljøvennlig og økonomisk valg

12. oktober 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

De vanligste problemene med avløpsrør i borettslag og sameier

12. september 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Over ti år med Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygg

16. august 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvordan vet jeg om borettslaget har dårlige avløpsrør?

22. juni 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

19. juni 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

13. juni 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

19. april 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

13. april 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Trenger vi hjelp fra konsulenter?

5. januar 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

12. desember 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

19. september 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

22. juni 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

23. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornyet alle avløpsrørene i borettslaget i 2010 – har ikke hatt problemer siden

9. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Nytt sluk uten å pigge eller rive

27. januar 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

27. oktober 2021/av Irene
Borettslag og bygg

Borettslag og sameier trenger ikke vedlikeholdsspyling

24. september 2020/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Skrekkeksempel gjør borettslag mer bevisste når de skal velge leverandør av rørfornying

29. april 2020/av Irene
Borettslag og bygg Privat avløp bolig

Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

18. november 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

7. juni 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

17. februar 2019/av Lukas
Borettslag og bygg

Høytrykkspyling til nytte og besvær

5. februar 2019/av Irene
Borettslag og bygg

Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

25. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

18. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg Bransjeblikk

Innvendig rørfornying like godt som nytt

19. april 2018/av admin_olimb