OMRÅDE

Ledningsfornyelse vannledninger

Rehabilitering av vannledninger

Det er mange viktige grunner til å gjøre noe med gamle vannrør. En tredjedel av alt produsert vann forsvinner gjennom lekkasjer før det når fram til krana. Gamle, dårlige vannrør kan være kilde til forurenset drikkevann. Brudd på hovedvannledninger kan forårsake alvorlige ødeleggelser.

Vedlikeholdsetterslepet på det norske ledningsnettet er enormt. Med rørfornying og gravefrie metoder kan eksisterende vannledninger rehabiliteres raskere og med minimal inngripen i miljø og infrastruktur. Gjennomføringstiden er normalt kortere enn ved tradisjonell graving. Det betyr lavere kostnader og økt tempo på ledningsfornyelsen.

Våre metoder

Tettilsluttet rør er ofte benyttet ved fornyelse av vannledninger, men brukes også i rehabilitering av avløpsledninger, gassledninger og industriledninger.

I de fleste tilfeller et det snakk om et PE-rør som er sammenfoldet til en C-form. Røret trekkes inn i eksisterende ledninge fra en kum eller en mindre inntrekkingsgrop. Ved hjelp av damp og trykk folder røret seg ut inni det opprinnelige røret. Resultatet er et tettsittende rør som har funksjonene til et nytt rør, og som fungerer uavhengig av tilstanden til det omsluttende røret.

Tverrsnittet i det nye røret blir noe mindre enn i det opprinnelige, men på grunn av den glatte flaten blir gjennomstrømmingsevnen minst like god som tidligere.

Det må graves opp ved anboringene.

 • Renoveringsmetode: Leveres både som strukturell og semistrukturell
 • Diameter: Fra 100 mm til 400 mm
 • Maks installasjonslengde i ett strekk: Avhenger av rørets diameter. Tettilsluttet rør blir levert på trommel. Små dimensjoner kan ha lengder opptil 700 meter på trommel, mens de største dimensjonene har en begrensning på cirka 100 meter rør på trommel. Rørlengdene sveises sammen til nødvendig total lengde.

Last ned brosjyre:

Fornyelse av vannledninger med tettilsluttet PE-rør

Rørfornying med strømpeforing (strømperenovering) innebærer at en foring blir ført inn i det eksisterende røret og herdet til et nytt rør på innsiden. Når vannledninger fornyes med denne metoden blir det brukt en ren glassfiberstrømpe eller en armert foring som tåler høyt trykk.

Vi benytter tre hovedtyper av strømpeforinger i rehabilitering av vannledninger:

 • Glassfiberforing (strukturell)
 • Glassfiberarmert foring (semi-strukturell)
 • Armert polyestervev-foring med et innvendig PP/PE-belegg (ikke-strukturell)

Ulike strømpeforinger for bruk i vannledninger finnes i diameter fra 100 til 1600 mm.

Den store fordelen med strømperenovering er at man unngår graving (inntil 100 %), både ved installasjon og gjenåpning av grenrør/anboringer. Dette er også grunnen til at denne metoden er mest etterspurt av ledningseiere.

Hovedutfordringen med vannledninger er å kartlegge tilstanden godt nok på forhånd til å vite sikkert at røret lar seg fornye med strømpeforing hele veien igjennom.

Eksempel installasjon glassfiberforing:

Inntrekking av rør (rørinnføring) i eksisterende rør er en anvendelig og mye benyttet metode i fornying av både vann- og avløpsrør.

Fordeler med metoden er at eksisterende rør brukes som forskaling, og at rørfornyelsen skjer med betydelig mindre graving enn ved konvensjonelle gravemetoder. En ulempe er at dimensjonen på røret blir redusert.

Det må graves opp for tilkobling til stikkledningene.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss i Olimb Rørfornying angående rehabilitering av vannledninger.

Svein Rune Myhre

Svein Rune Myhre

Salgs- og produktsjef

(+47) 913 61 736
srm@olimb.no

Om valg av metode

Det er flere ulike momenter som spiller inn og til syvende og sist avgjør valg av metode ved rehabilitering av vannledninger:

 • Er det snakk om en overføringsledning i stor dimensjon uten anboringer eller en distribusjonsledning i mindre dimensjon med anboringer?
 • Hvilken materialutførelse har eksisterende ledning?
 • Hvilken kvalitet skal den nye ledningen ha?
 • Og aller viktigst: Hvordan er tilstanden til den eksisterende ledningen?

Hva betyr det at metoden er strukturell?

De ulike metodene for rørfornying blir klassifisert etter evnen til å fungere som et selvstendig rør etter rehabilitering.

 • Strukturelle metoder: Renoveringsproduktet, altså det nye røret, kan alene motstå opptredende krefter i hele levetiden.
 • Semi-strukturelle metoder: Renoveringsproduktet, altså det nye røret, er delvis avhengig av støtte fra det eksisterende røret for å kunne motstå opptredende krefter i hele levetiden.
 • Ikke-strukturelle metoder: Renoveringsproduktet er avhengig av støtte fra det eksisterende røret for å kunne motstå opptredende krefter i hele levetiden.

Mer om funksjonskrav i NoDig-metoder i VA/Miljøblad nr. 90 >

Fornying av vannledninger i bilder

Eksempler på rørfornying av vannledninger

Skriv til oss