OLIMB RØRFORNYING

Sponsing og støtte

I Olimb bygger og fornyer vi norsk infrastruktur på en sikker og bærekraftig måte. Vi ønsker også å ta samfunnsansvar. Det gjør vi blant annet ved å bidra til at ildsjeler, lag og foreninger kan realisere prosjekter for gode og sunne oppvekstvilkår.

Vi prioriterer formål som gagner vårt lokalsamfunn i og rundt Råde, hvor Olimb har sine røtter.

Vi kan ikke hjelpe alle, men vi vurderer alle søknader og deler ut sponsormidler to ganger i året. Fortell oss hva du/dere gjør og hvordan du/dere vil bruke sponsormidlene, så kan det hende at nettopp du, din klubb eller din forening får støtte fra oss i Olimb.

Søknadsfrister er 1. februar og 1. oktober
Skriftlig søknad sendes til: sponsor@olimb.no

Henvendelsen må inneholde:
Foreningens/lagets navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer, e-post og gjerne link til hjemmeside eller profil i sosiale medier, hvis du/dere har det.

Vi prioriterer formål som gagner vårt lokalsamfunn i og rundt Råde, hvor Olimb har sine røtter.