OMRÅDE

Borettslag og bygg

Nye avløpsrør inni og under bygninger – uten å rive, pigge eller grave

Rørfornying med strømpeforing (strømperenovering) er en god og sikker metode for rehabilitering av avløpsrør inni og under bygninger. I stedet for å fjerne de gamle rørene, fungerer de som forskaling når strømpeforingen blir installert og herdet til nye rør inni eksisterende.

Rørfornying medfører liten belastning for beboere og brukere, og er derfor et svært godt alternativ for borettslag, sameier og byggeiere som ikke ønsker totalrenovering av røranlegget.

Rørfornying i bygg – slik gjør vi det

 • Først renser vi avløpsrørene. Når vi fjerner rust og belegg får rørene tilbake sin opprinnelige dimensjon.
 • Deretter fører vi inn en strømpeforing i røret. Strømpeforingen er tilsatt et plaststoff som herder foringen når vi tilsetter varme. Resultatet blir et nytt rør inni det gamle.
 • Fra innsiden av røret freser vi opp igjen hull til gren og påkoblinger. Dette gjør vi ved hjelp av fjernstyrt freseverktøy og kamera.
 • Alle gren, røroverganger og påkoblinger blir fornyet og forsterket.

Teknisk godkjent og levetid som nytt

 • Forventet levetid på rehabiliterte innvendige avløpsrør er minst 50 år.
 • Olimb Rørfornying var det første selskapet som fikk Teknisk Godkjenning for innvendig rørfornying i 2010. SINTEF Byggforsk gjennomfører kontroller hvert år som skal etterse at vi forvalter denne godkjenningen på en god måte
 • SINTEF-rapporten Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting slår også fast at et strømperenovert rør har like lang levetid som et nytt rør.

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne om rehabilitering av avløpsrør i borettslag og bygg.

Frode Berntzen

Frode Berntzen

Salgs- og markedssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

(+47) 971 86 792
frode.berntzen@olimb.no

Avløpsrør i bygg – hva er hva?

1
2
3
4
5
6
Avløpsrør i bygg
1

Offentlig (kommunal) hovedledning

2

Stikkledning (uttrekksledning)

3

Bunnledning

4

Fallstamme (evt. innvendig taknedløp)

5

Sluk (samler opp vann fra gulv)

6

Grenrør

Hvilke rør og installasjoner i et bygg kan fornyes?

 • Fallstammer

  Vertikale/loddrette avløpsrør som samler avløpsvann fra grenrør og leder det ned til bunneldning.

 • Grenrør (fra 50 mm diameter)

  Rør fra kjøkken, WC, sluk og annet som er koblet til fallstammen

 • Sluk

  Kan fornyes med ny innsats og vannlås som er klar for videre rehabilitering med membran og klemring. LES MER HER >>

 • Innvendige taknedløp

  Vertikale rør som leder vann fra taksluk via egen stamme til overvannsledninger eller felles bunnledning

 • Bunnledning

  Horisontalt avløpsrør nederst i, eller under, bygget

 • Stikkledning (uttrekksledning)

  Den delen av avløpsrøret som fortsetter fra bunnledning og ut til offentlig avløpsledning

Kan vannrørene i bygget rørfornyes?

Dimensjonene på vannrør er så små at det ikke lar seg gjøre å rehabilitere med foring (strømpe).

Ofte – men ikke alltid – er levetiden på vannrørene vesentlig lengere enn på avløpsrørene, og rørfornying av avløpsrørene blir valgt som metode fordi det ikke er behov for å bytte vannrørene.

Lekkasjehistorikken til bygget bør være retningsgivende for om vannrørene bør skiftes ut eller ikke. Hvis man ønsker mer konkret informasjon om tilstanden på vannrørene kan SINTEF eller Teknologisk Institutt undersøke rørprøver og utarbeide en rapport basert på laboratorieresultatene.

Rørfornying bygg i bilder

Nyttig om innvendige avløpsrør

 • Alder: Røranlegg som er mer enn 40 år gamle bør uansett sjekkes med tanke på tilstand.
 • Synlige tegn utenpå rørene: Rust, avrenninger, sprekker etc.
 • Gjentatte forstoppelser: Rør som tetter seg ofte kan skyldes slitasje og skader i rørene.
 • ”Klukking” i rør: Klukkelyd er et tegn på at rørene er i ferd med å tette seg.
 • Lekkasjer: Avløpsvann på avveie er det sikreste og mest alvorlige tegnet på at noe er galt. Ta kontakt med fagfolk så snart som mulig!

Høytrykksspyling åpner og forebygger tette rør effektivt, men kan også forårsake lekkasjer og alvorlige problemer – spesielt i eldre røranlegg.

Vi anbefaler å kartlegge tilstanden på innvendige røranlegg før det inngås avtale om jevnlige gjennomspylinger, såkalt vedlikeholdsspyling. Om det viser seg at det faktiske behovet er rehabilitering, så er det bedre å finne det ut i en kartlegging enn gjennom vannlekkasjer.

Eksempler på arbeid vi har utført i borettslag og bygg

Skriv til oss