OMRÅDE

Avløpsledninger

Rørfornying av spillvannsledninger, overvannsledninger og fellesledninger i offentlig VA-nett

Strømperenovering

Strømperenovering er den mest utbredte metoden i rørfornying av eksisterende avløpsledninger uten graving. Metoden gjør det mulig å rehabilitere ledningsnettet hundre prosent gravefritt.

Olimb installerte den første strømpeforingen i Norge i 1977. I dag rehabiliterer vi totalt 100.000 meter rør årlig med strømpe. Både selvfallsledninger og trykkledninger kan fornyes med strømpeforing.

Strømpeforinger og herdemetoder

 • En strømpeforing er produsert i filt eller glassfiber, eller en kombinasjon av disse materialene.
 • Foringen blir mettet med et resin som i praksis er et flytende plaststoff (epoxy, polyester eller vinylester).
 • Deretter blir foringen ført inn i eksisterende rør som er renset og klargjort. Innføringen skjer ved hjelp av trykktank («kule»), vanntrykk (innføringstårn) eller inntrekking (glassfiberstrømper).
 • Utherdingen skjer etter at strømpeforingen er på plass inni ledningen. Hvilken herdemetode som blir brukt, avhenger av type strømpeforing og type resin.
 • Etter utherding blir grenrørene frest opp og slipt pene ved hjelp av fjernstyrt robot.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss i Olimb Rørfornying angående rehabilitering av avløpsnettet.

Svein Rune Myhre

Svein Rune Myhre

Salgs- og produktsjef

(+47) 913 61 736
srm@olimb.no

Kapasitet

 • Strømperenovering kan utføres på avløpsrør i diameter fra 50 mm opp til 2200 mm.
 • Dimensjonene på strømpeforingen avgjør hvor lange lengder som kan monteres i ett strekk. Våre installasjoner er alt fra noen få meter til flere hundre meter.
 • Strømpeforingen blir dimensjonert i forhold til ringstivhet (korttid og langtid), ut ifra kundens krav og med VA/Miljø-blad nr 91 som norm.

Fordeler

 • Lange ledningsstrekk kan renoveres gravefritt direkte fra kum
 • Metoden fungerer på rør med dimensjonsendringer og retningsendringer (bend) opp mot 90 grader
 • Minimal påvirkning på trafikk og omgivelser
 • Rask gjennomføringstid med lite støv, støy og Co2-utslipp gir et solid miljøregnskap sammenlignet med konvensjonell graving

Strømperenovering i bilder

Utherdingsmetoder i strømperenovering

Vi benytter steam til herding av filtstrømper og kombinasjonsstrømper filt-glass. Varm damp tilsettes når foringen er vrengt på plass inni røret som skal fornyes.

Riktig herdetemperatur er avgjørende for et godt sluttresultat. Derfor blir temperaturen nøye overvåket under hele prosessen, både inni selve foringen, og mellom foringen og det eksisterende røret.

Ved installasjon av tykke filtforinger i store dimensjoner og lange lengder, er en metode å bruke varmt vann til både innvrenging av strømpen (trykk) og herding (varme). Når strømpen er vrengt inn i eksisterende avløpsledning, opprettholdes vanntrykket og strømpen herdes ved sirkulasjon av varmt vann.

UV-herding brukes i installasjon av glassfiberforinger. Glassfiberforingen er satt inn med et pigmentstoff som herder når vi tilsetter ultrafiolett lys (UV). Et lystog med UV-lamper trekkes gjennom foringen i et kontrollert tempo. Varmen fra lysene herder foringen fra innsiden.

Hele herdeprosessen overvåkes digitalt oppe på bakken, via skjermer som mottar bilder og signaler fra kameraer og temperaturmålere i lystoget.

LED-lys er en aktuell utherdingsmetode ved strømperenovering av rør i mindre dimensjoner, inntil 150-200 mm.

LED gjør i prinsippet akkurat det samme som ultrafiolett lys (UV), men er utviklet for å herde strømper i mindre dimensjoner der høy varmeutvikling fra UV kan skade foringen. Foringen som benyttes i LED-installasjoner består av ett eller to lag nålefilt, belagt med fleksibel polyuretan (TPU) som tåler høye temperaturer.

Eksempler på oppdrag strømperenovering

Skriv til oss