OLIMB RØRFORNYING

Historien

Innledning

Helt fra selskapets spede begynnelse har Olimb Rørfornying ligget i front med metoder, utstyr og produkter som kan redusere behovet for å grave og rive i fornyelse av ledningsnettet.

I 1977 installerte selskapet den første strømpeforingen i Norge, inni et avløpsrør i Ragna Nilsens vei i Oslo. Dette markerte en viktig milepæl i Olimb Rørfornyings historie, og var starten på det som i dag er markedslederen på rehabilitering av rør i Norge.

Selskapets eier siden 2017, danske Per Aasleff A/S, er markedsleder på rørfornying i Europa.

Milepæler

 • 1957

  Selskapet blir etablert

  Kristian Olimb grunnla sin virksomhet i 1957. De første årene ble det mest skogsbilveier, fjellsprengning og tradisjonell anleggsvirksomhet.

 • 1962

  Den første store entreprisen

  Selskapet vant anbudet på ledningsarbeider for Fredrikstad og Omegn Vannverk. Flere store kontrakter på legging av vannledninger følger på 60-tallet og virksomheten får solid fotfeste.

 • 1977

  Første installasjon av strømpeforing i Norge

  Olimb Rørfornying sikrer seg lisens på verdens første strømpeforing. Kristian Olimb kontakter Oslo kommune og får lov til å prøve ut foringen i et avløpsrør i Ragna Nilsens vei. Dette skjer i 1977. Installasjonen er vellykket og et nytt eventyr er i gang. Denne installasjonen fungerer like bra den dag i dag.

 • 1995

  Første rehabilitering av vannledning

  I et trangt smug i Fredrikstad sentrum gjennomfører selskapet et spennende pilotprosjekt: Et sammenfoldet PE-rør av typen Compact Pipe blir trekt gjennom en gammel, oppsmuldret vannledning under bakken og deretter varmet opp med damp, slik at det folder seg ut i den eksisterende ledningen. I stedet for å grave opp hele det 95 meter lange strekket, er det bare behov for et lite hull i hver ende for innføring og mottak av røret. Pilot-installasjonen var svært vellykket, og mange dårlige vannledninger skal etter hvert bli rehabilitert med denne metoden.

 • 2007

  Innvendig rørfornying

  Gjennom 2000-tallet utvikles produkter og metoder for rørfornying av innvendige avløpsrør i bygninger. Metodene er svært godt egnet for borettslag, sameier, hoteller og næringsbygg på grunn av små inngrep i bygningsmassen og betydelig mindre ulempe for beboere. Oliner System AS blir etablert i 2007. I 2010 får Olimb Rørfornying, som første leverandør i Norge, Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk for rørfornying inne i bygninger. I 2012 blir selskapsstrukturen endret ved at anleggsvirksomheten skilles ut i eget selskap, og Oliner System blir en del av det som nå er Olimb Rørfornying AS.

 • 2015

  ISO-sertifisert

  I august 2015 får Olimb Rørfornying bekreftelsen på at bedriften holder høy kvalitet både på miljø og ledelse ved å tilfredsstille kravene til ISO-sertifikatene 14001 og 09001.

 • 2017

   

  Selskapsstrukturen endres

  Olimb Rørfornying vokser på alle områder og i tillegg til avdelingen i Trondheim, etableres det lokale avdelinger i Bergen og Grenland.

  Olimb Rørfornying selger 51 prosent av aksjene til danske Per Aarsleff A/S, som med det blir største eier i Olimb Rørfornying.

  Aarsleff og Olimb Rørfornying kjenner hverandre fra tidligere samarbeid, og begge selskaper har siden 1970-årene vært sterke bidragsytere i den teknologiske utviklingen innen gravefri rørfornying i Norden og Nord-Europa. Overtagelsen skjer som et ledd i et naturlig generasjonsskifte, og skal bidra til å sikre fortsatt utvikling og vekst.

 • 2022

   

  Aarsleff kjøper 100 % av aksjene i Olimb Rørfornying

  Etter 5 fantastiske år med resultater som overstiger de samlede resultatene fra de foregående 60 år, kjøper Per Aarsleff Holding AS resterende aksjer og tar hundre prosent eierskap i Olimb Rørfornying AS.

Jubileumsbok

Les mer om Olimbs rikholdige historie i jubileumsboken som ble utgitt i anledning Olimbs 60 års jubileum i 2017 (åpnes i ny fane).