Historien om Olimb

Innledning

Helt fra selskapets spede begynnelse har Olimb ligget i front med metoder, utstyr og produkter som kan redusere behovet for å grave og rive.

Det startet med utgravinger for hånd under vei og jernbane. Senere kom maskiner for rørtrykking og boring som svar på hvordan man kunne legge rør i grunnen uten å hindre, eller bli hindret av, det som var over rørene. Være seg vei, vann, fjell eller annet. I dag er dette ekspertisen til Olimb Anlegg AS, nemlig etablere hull og traséer for nye rør der graving ikke er mulig eller ønskelig.

I 1977 installerte Kristian Olimb den første strømpeforingen i Norge, inni et avløpsrør i Ragna Nilsens vei i Oslo. Dette markerte en viktig milepæl i Olimbs historie, og var starten på det som etter hvert ble et eget selskap, Olimb Rørfornying AS, som i dag er markedsleder på rehabilitering av rør i Norge.

Jubileumsbok

Få et dypere innblikk i Olimbs historie i jubileumsboken som ble utgitt i anledning Olimbs 60 års jubileum i 2017 (åpnes i ny fane).

Milepæler

 • 1957

  Anleggsvirksomheten Kristian Olimb AS blir etablert

  Kristian Olimb grunnla sin virksomhet i 1957. De første årene ble det mest skogsbilveier, fjellsprengning og tradisjonell anleggsvirksomhet.

 • 1962

  Den første store entreprisen

  Kristian Olimb AS vant anbudet på ledningsarbeider for Fredrikstad og Omegn Vannverk. Flere store kontrakter på legging av vannledninger følger på 60-tallet og virksomheten får solid fotfeste.

 • 1970-årene

  Nye maskiner og metoder

  I 1970 henter Kristian Olimb den første maskinen som kan bore i løsmasser fra USA til Råde. Fire år senere anskaffer han en stigort-maskin for boring av tunneler i fjell, og selskapet lanserer både horisontal og vertikal grovhullsboring i fjell som nytt spesialområde.

 • 1977

  Første installasjon av strømpeforing i Norge

  Innovatøren Kristian Olimb sikrer seg lisens på verdens første strømpeforing. Han kontakter Oslo kommune og får lov til å prøve ut foringen i et avløpsrør i Ragna Nilsens vei. Dette skjer i 1977. Installasjonen er vellykket og et nytt eventyr er i gang.

 • 1980-årene

  Nedturer og oppturer

  Boring av sjakter ved Ulla-Førre anlegget ble en økonomisk nedtur for Kristian Olimb AS, men selskapet har heldigvis flere ben å stå på. Monopol på metoder og produkter blir opphevet, og samarbeid med andre aktører i bransjen skyter fart på rehabilitering uten graving.

 • 1995

  Første rehabilitering av vannledning

  I et trangt smug i Fredrikstad sentrum gjennomfører Kristian Olimb AS et spennende pilotprosjekt: Et sammenfoldet PE-rør av typen Compact Pipe blir trekt gjennom en gammel, oppsmuldret vannledning under bakken og deretter varmet opp med damp, slik at det folder seg ut i den eksisterende ledningen. I stedet for å grave opp hele det 95 meter lange strekket, er det bare behov for et lite hull i hver ende for innføring og mottak av røret. Pilot-installasjonen var svært vellykket, og mange dårlige vannledninger skal etter hvert bli rehabilitert med denne metoden.

 • 2000-tallet

  Innvendig rørfornying

  Gjennom 2000-tallet utvikles produkter og metoder for rørfornying av innvendige avløpsrør i bygninger. Metodene er svært godt egnet for borettslag på grunn av små inngrep i bygningsmassen og lite ulempe for beboere. I 2010 får Olimb, som første leverandør i Norge, Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk for rørfornying inne i bygninger.

 • 2008

  En ny generasjon Olimb overtar

  I 2008 tar brødrene Tor-Erik og Øystein over firmaet Kristian Olimb AS etter sin far.

 • 2009

  Tidenes største VA-kontrakt, Midgardsormen

  I samarbeid med danske Østegaard AS får Olimb et av de store delprosjektene i etableringen av Midgardsormen i Oslo sentrum. Det største oppdraget i kontrakten innbærer 1800 meter laserstyrt mikrotunnellering under bakken. Prosjektet ble ferdigstilt i 2014. Mer om prosjektet >

 • 2011

  Selskapsstrukturen endres

  Rørfornying blir samlet under en felles ledelse i Olimb Group, mens eiendom- og anleggsvirksomhet blir lagt utenfor. Tor-Erik Olimb blir arbeidende styreformann for hele konsernet. Det overordnede målet for Olimb er å være landets fremste aktør på gravefrie metoder (No-Dig), og Olimb Rørfornying skal være landets ledende selskap på rørfornying. Rørfornyingsavdelinger opprettes etter hvert i Trondheim og i Bergen.

 • 2015

  ISO-sertifisert

  I august 2015 får Olimb bekreftelsen på at bedriften holder høy kvalitet både på miljø og ledelse ved å tilfredsstille kravene til ISO sertifikatene 14001 og 09001.

 • 2017

   

  Danske Aarsleff blir største eier i Olimb Rørfornying

  Olimb selger 51 prosent av Olimbs totale rørfornyingsaktivitet til danske Per Aarsleff Holding AS, som med det blir største eier i Olimb Rørfornying.

  Aarsleff og Olimb kjenner hverandre fra tidligere samarbeid, og begge selskaper har siden 1970-årene vært sterke bidragsytere i den teknologiske utviklingen innen gravefri rørfornying i Norden og Nord-Europa. Overtagelsen skjer som et ledd i et naturlig generasjonsskifte, og skal bidra til å sikre fortsatt utvikling og vekst.

  Olimb Anlegg fortsetter som et 100 % familieeid selskap.