OM OLIMB

Selskapsinformasjon

OM OLIMB

Selskaps- informasjon

Olimb Rørfornying

Olimb Rørfornying AS

Org.nr.  997 447 018

130 ansatte +/-
Hovedkontor i Råde, Østfold
Avdelinger i Bergen, Trondheim, Grenland

Daglig leder: Roar Haugland
Største eier: Per Aarsleff A/S (Danmark)

Kontakt

Olimb Anlegg

Olimb Anlegg AS

Org.nr. 997 409 841

30 ansatte +/-
Hovedvirksomhet boring
Jobber landsdekkende fra Råde, Østfold

Daglig leder: Øystein Olimb
Eier: Olimb-familien (100 %)

Kontakt

OLIMB kort oppsummert

  • Etablert i 1957 av Kristian Olimb (historien finner du her)
  • Spesialister på å fornye og etablere rør med minimal inngripen i omgivelsene
  • To selvstendige selskaper som har felles logo, base og hovedkontor i Råde, Østfold:
  • Olimb Anlegg AS som har spesialisert seg på å bore traséer for nye rør
  • Olimb Rørfornying AS som har spesialisert seg på å rehabilitere eksisterende rør med små eller ingen inngrep i grunn og bygningsmasse
  • Olimb Rørfornying AS har i tillegg avdelingskontorer i Trondheim, Bergen og Grenland.