Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

Innvendige avløpsrør i bygninger fra ulike tidsepoker har noen typiske felles problemstillinger. Finn det røranlegget i denne artikkelen som ligner mest på det du har i bygget der du bor, og les vår vurdering av tilstanden til disse rørene i dag.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Publisert: 25. januar 2019 / Forfatter: Frode Berntzen

Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

Mange eldre borettslag og sameier opplever nå at gamle røropplegg svikter og skaper trøbbel. Problemstillingen er spesielt aktuell i blokker og bygårder fra århundreskiftet og frem til 1980. Her blinker det ofte røde lys, og mange anlegg har allerede sniklekkasjer som er vanskelige å oppdage.

Røranlegg i bygg 1900 – 1940

De tidligste innvendige avløpsrørene fra 1900 til 1940 var i tykk støpejern med korte gren.

Typisk for epoken

Tykkveggede støpejernsrør med korte gren, ofte med stort fall. Egen kjøkkenstamme 3″ som ble montert ved byggets etablering, og som var ment for utslagsvask i boligen. I de fleste eldre bygg fra rundt 1900 er WC-stamme 4″ montert i etterkant mellom 1930 og 1940.

Tilstand og observasjoner

3″ stamme til bruk på kjøkkenet er generelt i svært dårlig forfatning. Dette skyldes blant annet bruk av fettfjernende vaskemidler, økt belastning og nye påkoblinger. WC-stammen er også i dårlig forfatning og trenger i de fleste tilfeller rehabilitering. Det er i snitt få lekkasjer fra denne type rør.

Røranlegg fra cirka 1940 – 1950

Avløpsrør fra 1940-50

Typisk for epoken

Samme byggemetode som tidsepoken 1900 – 1940. Er som oftest 4″ stammer.

Tilstand og observasjoner

Meget dårlig kvalitet på støpejernet grunnet mangel på jern etter krigen.

Avløpsrør fra perioden 1950 – 1960

Epoke 1950-60

Støpejernsrør med korte gren var typisk for 50- og 60-tallet.

Typisk for epoken

Fortsatt kun støpejern med korte gren. Noe mindre fall på gren enn det som var typisk på 1930-tallet. Støpejernet er av tynnere gods enn det som ble montert før krigen.

Tilstand og observasjoner

Avløpsrør fra denne perioden bærer preg av alderen og har stedvis svært lite gods igjen i rørene.

Rør fra perioden 1960 – 1970

Epoke 1960-70

Avløpsrør i støpejern med lange gren var vanlig på 60- og 70-tallet.

Typisk for epoken

Støpejern blir fortsatt brukt i alle rørstrekk, men med mye tynnere gods enn på 1930-tallet. I denne perioden begynte man med kun én stamme som var påkoblet fra både bad og kjøkken. Dette medførte ofte lange gren på 3-4 meter, med dimensjonsoverganger og lite fall.

Tilstand og observasjoner

De lange grenene er ofte i svært dårlig forfatning. Spesielt de lange grenene fra kjøkkenet er utfordrende. Stammene bærer preg av større belastning. Betydelig bruk av fettoppløselige vaskemidler har medført økt korrosjon i rørene. De fleste bygg med røranlegg fra denne perioden må nå gjøre rehabiliteringstiltak.

Den dårligste kvaliteten på avløpsrør finner vi i borettslag og sameier som ble bygget på 70-tallet, da plastmaterialer skulle revolusjonere rørinstallasjoner.

1970 – 1980: Avløpsrør i plast

Innvendige avløpsrør i plast fra 70- og 80-tallet er i dag av svært dårlig kvalitet.

Typisk for epoken

ABS- og PVC-plasten gjør sitt inntog i bygninger på 70-tallet. Disse materialene skulle revolusjonere rørinstallasjoner med holdbarhet og enkel montering. Samme type installasjoner som på 1960-tallet, men med enda flere gren som ble koblet sammen før påkobling til stammene.

Tilstand og observasjoner

Her finner vi dessverre den dårligste kvaliteten på rør som noen gang er benyttet. Plasten tålte ikke sollys eller spenninger. Ofte går rørene i sjakter med innstøpte, lange gren.

I nesten 50 % av tilfellene er det sprekkdannelser i påkobling mellom gren og stamme på grunn av spenninger i bygget. Forsikringsselskaper har høynet egenandel i bygninger som har denne type rør, og behovet for rørfornying er i mange tilfeller akutt.

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.