Innvendig rørfornying like godt som nytt

Er innvendig rørfornying like bra som total renovering? Spørsmålet diskuteres stadig mellom ulike faggrupper og aktører. SINTEF har kommet med sin konklusjon, og den er klar og tydelig.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg ; Bransjeblikk / Publisert: 19. april 2018 / Forfatter: Frode Berntzen

Olimbs Frode Berntzen med SINTEF-rapporten

SINTEF-rapporten som slår fast at innvendig rørfornying er å betrakte som en like god løsning som et helt nytt rør.

Vannskadekontoret og SINTEF Fag har i samarbeid gitt ut en rapport som tar for seg utbedring av avløpsrør med rørfornying – eller relining, som er begrepet SINTEF Byggforsk benytter. Vannskadekontoret er et service- og informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter, der hovedoppgaven er informasjonsvirksomhet. Vannskadekontoret er en avdeling under SINTEF Byggforsk. Fagrådet for våtrom er også med i virksomheten.

Forsikringsselskapene ville ha svar

Det var først og fremst forsikringsselskapene som ønsket svar på om rørfornying er å betrakte som et nytt rør når det er fornyet innvendig.

Vi ser at det er delte meninger, spesielt blant konsulenter som ofte foretrekker å rive ned vegger og pigge opp gulv alt over kjellergulvet i stedet for å benytte rørfornyingsmetoder. Når det gjelder bunnledninger er det ofte slik at konsulentene helt og fullt anbefaler rørfornying til tross for at rørene her ofte er i langt dårligere forfatning enn i stammene opp i bygget.

Omfattende rapport

I den omfattende rapporten om utbedring av avløpsrør, skrevet av Pål Harstad og Karolina Stråby i SINTEF Byggforsk, er flere entreprenører i bransjen intervjuet. Det er også innhentet erfaringer fra byggherrer fra konkrete prosjekter. I sitt sammendrag av den 90 sider lange rapporten skriver Harstad og Stråby blant annet:

(…) Relining innomhus er et hensiktsmessig produkt ved riktig anvendelse. Hvis avløpsrørene er i en tilstand som vil tåle renovering, vannrør med samme føringsvei har en forventet restlevetid på over 10 år og våtrom har sluk med klemring (og membran), kan relining være et egnet tiltak.»

Her kan du lese SINTEF-rapporten «Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting.»

Like godt som nytt

Rørfornying innvendig har utviklet seg til et svært godt produkt, og SINTEF Byggforsk konkluderer i rapporten med at et rørfornyet ledningsnett har en like lang levetid som et nytt rør. Denne konklusjonen kommer ikke som en overraskelse på oss somarbeider med dette daglig.

Olimb var en pådriver for å få sertifisert metoder og produkter, og var først ute med SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning i 2010.

I tillegg til den tekniske godkjenningen av produkt og metode, er det også er helt avgjørende at operatørene gjør en god jobb. Dessverre er det ikke mulig å oppnå et fagbrev som rørfornyer, og dermed er det opp til hvert enkelt selskap å sørge for at jobben blir utført på en håndverksmessig god måte.

Ikke alltid enten eller

Ingen røranlegg er like, og det bør alltid gjøres en grundig kartlegging og vurdering av hele røranlegget før man velger metode for rehabilitering. Dette skriver også SINTEF i sin rapport:

«Ved behov for utbedring av avløpssystemet, enten grunnet lekkasje eller som del av planlagt vedlikehold, er det viktig å gjøre en helhetlig tilstandsanalyse. Utskifting eller forbedring av avløpsrør bør ses i sammenheng med tilstanden til vannrør, sluk og tettesjikt i våtrom. Det er lite hensiktsmessig å utføre relining dersom øvrige installasjoner trenger tilsvarende oppgradering i nærmeste framtid. (…)

I mange bygninger vil innvendig rørfornying være den riktige løsningen, mens vi i enkelte andre bygninger anbefaler total renovering.

LES OGSÅ: Rørfornye eller skifte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgs- og markedssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.

Relaterte artikler

Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornying – et miljøvennlig og økonomisk valg

12. oktober 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

De vanligste problemene med avløpsrør i borettslag og sameier

12. september 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Over ti år med Teknisk Godkjenning for rørfornying i bygg

16. august 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvordan vet jeg om borettslaget har dårlige avløpsrør?

22. juni 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornye eller bytte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

19. juni 2023/av admin_olimb
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Mye å vinne på å rehabilitere framfor å bygge nytt

13. juni 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sjekkpunkter til hjelp når borettslaget skal velge leverandør av rørfornying

19. april 2023/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Borettslag valgte rørfornying fremfor rørbytte – det ga store besparelser

13. april 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Trenger vi hjelp fra konsulenter?

5. januar 2023/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Bor du i et borettslag eller sameie, og er nysgjerrig på hva rørfornying egentlig er for noe?

12. desember 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hvorfor rørfornying er ombruk av avløpsrør i praksis

19. september 2022/av Eirik Berntsen
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Hva er nødvendig vedlikehold av vann- og avløpsrør i et borettslag eller sameie?

22. juni 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Sitter ditt sameie eller borettslag med en utdatert rapport om levetid på vann- og avløpsrør?

23. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Rørfornyet alle avløpsrørene i borettslaget i 2010 – har ikke hatt problemer siden

9. mars 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Nytt sluk uten å pigge eller rive

27. januar 2022/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Vannrør i bygninger har lengre levetid enn antatt

27. oktober 2021/av Irene
Borettslag og bygg

Borettslag og sameier trenger ikke vedlikeholdsspyling

24. september 2020/av Irene
Borettslag og bygg Nyheter fra Olimb

Skrekkeksempel gjør borettslag mer bevisste når de skal velge leverandør av rørfornying

29. april 2020/av Irene
Borettslag og bygg Privat avløp bolig

Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

18. november 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Hvordan vet man når vannrør og avløpsrør i borettslaget trenger rehabilitering, og hvordan velge riktig metode?

7. juni 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

17. februar 2019/av Lukas
Borettslag og bygg

Høytrykkspyling til nytte og besvær

5. februar 2019/av Irene
Borettslag og bygg

Avløpsrør i bygg fra ulike tider – tilstand og utfordringer i dag

25. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg

Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

18. januar 2019/av admin_olimb
Borettslag og bygg Bransjeblikk

Innvendig rørfornying like godt som nytt

19. april 2018/av admin_olimb