Innvendig rørfornying like godt som nytt

Er innvendig rørfornying like bra som total renovering? Spørsmålet diskuteres stadig mellom ulike faggrupper og aktører. SINTEF har kommet med sin konklusjon, og den er klar og tydelig.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg ; Bransjeblikk / Publisert: 19. april 2018 / Forfatter: Frode Berntzen

Olimbs Frode Berntzen med SINTEF-rapporten som slår fast at innvendig rørfornying er å betrakte som en like god løsning som et helt nytt rør.

SINTEF-rapporten som slår fast at innvendig rørfornying er å betrakte som en like god løsning som et helt nytt rør.

Vannskadekontoret og SINTEF Fag har i samarbeid gitt ut en rapport som tar for seg utbedring av avløpsrør med rørfornying – eller relining, som er begrepet SINTEF Byggforsk benytter. Vannskadekontoret er et service- og informasjonskontor for forbrukere, forsikringsselskaper, byggebransje og myndigheter, der hovedoppgaven er informasjonsvirksomhet. Vannskadekontoret er en avdeling under SINTEF Byggforsk. Fagrådet for våtrom er også med i virksomheten.

Forsikringsselskapene ville ha svar

Det var først og fremst forsikringsselskapene som ønsket svar på om rørfornying er å betrakte som et nytt rør når det er fornyet innvendig.

Vi ser at det er delte meninger, spesielt blant konsulenter som ofte foretrekker å rive ned vegger og pigge opp gulv alt over kjellergulvet i stedet for å benytte rørfornyingsmetoder. Når det gjelder bunnledninger er det ofte slik at konsulentene helt og fullt anbefaler rørfornying til tross for at rørene her ofte er i langt dårligere forfatning enn i stammene opp i bygget.

Omfattende rapport

I den omfattende rapporten om utbedring av avløpsrør, skrevet av Pål Harstad og Karolina Stråby i SINTEF Byggforsk, er flere entreprenører i bransjen intervjuet. Det er også innhentet erfaringer fra byggherrer fra konkrete prosjekter. I sitt sammendrag av den 90 sider lange rapporten skriver Harstad og Stråby blant annet:

(…) Relining innomhus er et hensiktsmessig produkt ved riktig anvendelse. Hvis avløpsrørene er i en tilstand som vil tåle renovering, vannrør med samme føringsvei har en forventet restlevetid på over 10 år og våtrom har sluk med klemring (og membran), kan relining være et egnet tiltak.»

Her kan du lese SINTEF-rapporten «Utbedring av avløpsrør. Relining – et alternativ til utskifting.»

Like godt som nytt

Rørfornying innvendig har utviklet seg til et svært godt produkt, og SINTEF Byggforsk konkluderer i rapporten med at et rørfornyet ledningsnett har en like lang levetid som et nytt rør. Denne konklusjonen kommer ikke som en overraskelse på oss somarbeider med dette daglig.

Olimb var en pådriver for å få sertifisert metoder og produkter, og var først ute med SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning i 2010.

I tillegg til den tekniske godkjenningen av produkt og metode, er det også er helt avgjørende at operatørene gjør en god jobb. Dessverre er det ikke mulig å oppnå et fagbrev som rørfornyer, og dermed er det opp til hvert enkelt selskap å sørge for at jobben blir utført på en håndverksmessig god måte.

Ikke alltid enten eller

Ingen røranlegg er like, og det bør alltid gjøres en grundig kartlegging og vurdering av hele røranlegget før man velger metode for rehabilitering. Dette skriver også SINTEF i sin rapport:

«Ved behov for utbedring av avløpssystemet, enten grunnet lekkasje eller som del av planlagt vedlikehold, er det viktig å gjøre en helhetlig tilstandsanalyse. Utskifting eller forbedring av avløpsrør bør ses i sammenheng med tilstanden til vannrør, sluk og tettesjikt i våtrom. Det er lite hensiktsmessig å utføre relining dersom øvrige installasjoner trenger tilsvarende oppgradering i nærmeste framtid. (…)

I mange bygninger vil innvendig rørfornying være den riktige løsningen, mens vi i enkelte andre bygninger anbefaler total renovering.

LES OGSÅ: Rørfornye eller skifte ut gamle avløpsrør i borettslaget?

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.