Ingen selvfølge å være best i klassen på rørfornying i bygg

Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk er ikke bare et «stempel i boka» for Olimb Rørfornying. Årlige overvåkende kontroller bidrar til å holde kvaliteten på innvendig rørfornying på topp, til fordel for både oss og våre kunder.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Publisert: 18. januar 2019 / Forfatter: Frode Berntzen

Teknisk Godkjenning Olimb Rørfornying

Bildet: Olimb Rørfornyings Tekniske Godkjenning blir kontrollert hvert år. Dette bidrar til å holde kvaliteten på innvendig rørfornying på topp.

Teknisk Godkjenning fra SINTEF blir tildelt selskaper som tilfredsstiller kravene for en slik sertifisering. Olimb Rørfornying var det første selskapet som fikk SINTEF Teknisk Godkjenning for innvendig rørfornying i 2010. I Norge er det foreløpig kun noen få selskaper som har oppnådd denne sertifiseringen, som gis for fem år av gangen.

Her kan du se vår Tekniske Godkjenning (TG 20045)

Tilliten fornyes årlig

For å tilfredsstille kravene i en Teknisk Godkjenning er det flere elementer som må være på plass. For vår del handler det om både produkter og metoder i et system som blir tilpasset hvert enkelt røranlegg. Alle våre prosjekter blir utført med håndverk og skreddersydde produkter (bokstavelig talt).

SINTEF Byggforsk gjennomfører kontroller hvert år som skal etterse at godkjenningen blir forvaltet på en god måte. Da inspiserer de et av Olimbs rørfornyingsprosjekter ute hos kunder og kontrollerer at arbeidet vi utfører skjer i samsvar med sertifiseringen.

Uheldige forhold gir avvik, og i verste fall kan godkjenningen bli trukket tilbake. Dette er vi selvsagt veldig klar over, og derfor tar vi heller ingen sjanser.

Kvalitet er ingen selvfølge

Teknisk Godkjenning er et viktig kvalitetsstempel for oss, for bransjen for øvrig og – ikke minst – for kundene. Det handler om trygghet og seriøsitet i en bransje hvor stadig nye aktører kommer til. Av disse er det flere som hevder at de har en eller annen typegodkjenning, men det er ingen garanti for kvalitet i arbeidet som blir gjort eller produktene som blir brukt.

Et eksempel er vanntetthet, som man skulle tro var er selvfølge ved rehabilitering av avløpsrør. Det er det faktisk ikke. Det finnes firmaer som utfører rørfornying med produkter som det ikke har lykkes å få godkjenning på. Vanntetthet og evne til å tåle materialbevegelser ved sykluser med kaldt og varmt vann har vært et av de avgjørende kriteriene for å oppnå kvalitet og holdbarhet som et nytt rør. Derfor testes dette grundig i forbindelse med Teknisk Godkjenning for å simulere levetiden til et renovert anlegg. For kunden betyr dette en trygghet om at anlegget faktisk er godt som nytt og «nullstilt» for bruk og vedlikehold de neste 40-50 årene.

LES OGSÅ: Innvendig rørfornying like godt som nytt

Teknisk Godkjenning er kundens trygghet

Avløpsnettet er en vital del av en bygning, og en rehabilitering av hele anlegget er omfattende. Når et prosjekt er overlevert, skal kunden være trygg på at det er 100 % rehabilitert.

Når man velger en leverandør med Teknisk Godkjenning kan oppdragsgivere stole på at det renoverte anlegget oppfyller alle dagens krav og spesifikasjoner, både i myndighetskrav, TEK 17, og i normen som er utarbeidet for våtrom (Våtromsnormen).

Ingen snarveier

Det er fullt mulig å ta snarveier i rørfornying, både i valg av produkter og i utførelse, men ikke når man er leverandør med Teknisk Godkjenning. Det krever en hel del mer av oss som leverandør å være «best i klassen», men det er en ekstrajobb vi tar med glede. Kvalitetsprodukter og skikkelig utført arbeid er nemlig det eneste som lønner seg i lengden, både for oss selv og våre kunder.

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.