OMRÅDE

Rørfornying private avløpsrør

Rørfornying bunnledninger og stikkledninger

Har du problemer med avløpsrørene under huset eller på eiendommen din? Eller har du fått pålegg fra kommunen om å utbedre stikkledningen?

Vi rørfornyer boligens bunnledning og stikkledning (uttrekksledning) uten å pigge eller grave.

Nye avløpsrør uten å grave

Når du har et avløpsrør under huset eller på eiendommen din som er gammelt eller dårlig, har du i de fleste tilfeller valget mellom utskiftning og rørfornying.

Kort forklart går rørfornying ut på at vi lager et nytt rør inni det eksisterende avløpsrøret. Vi kommer til i røret via kum, sluk eller stakepunkt, og ødelegger derfor ikke eiendommen din.

Dette er rørfornying

Kan vi hjelpe deg?

Kontakt den avdelingen som er nærmest deg:

Svartiden fra oss er normalt 1 til 2 arbeidsdager.

Avløpsrør – hva er hva?

1
2
3
Avløpsbolig for privat bolig
1

Bunnledning: Den delen av det private avløpsrøret som ligger under boligen.

2

Stikkledning (uttrekksledning): Den delen av avløpsrøret som går mellom boligen og tilkoblingspunkt på hovedledningen.

3

Hovedledning: Kommunalt (offentlig) avløpsrør

Rørfornying private avløpsrør – slik gjør vi det

 • Rens, inspeksjon og innmåling

  Når vi skal rørfornye bunn- og stikkledninger, må røret først renses og eventuelt spyles rent for smuss, belegg og fremmedelementer. Vi bruker profesjonelle firmaer til dette. Deretter kommer vi og gjør en inspeksjon og innmåling av røret ved hjelp av kamera. Når vi kjenner tilstanden og målene til røret, kan vi produsere materiellet som trengs til å utføre rørfornyingen.

 • Installasjon

  Vi avtaler en dag for installasjon. Da kommer vi med alt utstyret vi trenger for å gjøre jobben. Normalt blir vi ferdig samme dag.

 • Dette gjør vi

  Rørfornyingen skjer ved at en strømpeforing blir ført inn i det eksisterende røret. Foringen er mettet med et plaststoff som herder når vi tilsetter varme (damp eller lys). Resultatet av rørfornyingen blir et nytt rør inni det gamle.

Fordeler

 • Ingen graving, pigging eller riving
 • Raskt og effektivt – kan gjøres på én dag
 • Vesentlig rimeligere enn å bytte rør
 • Like sterkt og holdbart som et nytt rør

Spørsmål vi ofte får fra boligeiere

Tette rør og tilbakeslag i sluk er et tegn på dårlige avløpsrør. Vond lukt (kloakklukt) kan skyldes lekkasjer, og er også et signal om at rørene bør sjekkes.

Alder er også en viktig faktor, men det er ikke nødvendigvis de eldste rørene som er verst. Plastrør fra 1970 kan for eksempel være mye dårligere enn betong- og støpejernsrør som ble lagt langt tidligere. Er rørene 40 år eller mer, bør tilstanden uansett sjekkes.

Den eneste måten å vite sikkert hvilken tilstand rørene har, er å få utført en rørinspeksjon. Et kamera på en lang ledning blir ført inn i røret via en kum eller en stakeluke, og filmer hele innsiden av røret. Inspeksjonen avdekker slitasje og eventuelle feil og skader i røret.

Rørinspeksjon er et eget fag,  og vi anbefaler å bruke profesjonelle aktører som har fått opplæring og sertifisering gjennom Rørinspeksjon Norge.

Når kommunen rehabiliterer avløpsledninger i ditt nærområde, må det ofte gjøres noe også med de private avløpsrørene. Den delen av det private avløpsrøret som går fra eiendommene og ut til det kommunale hovedrøret kalles stikkledning. Stikkledningen er privat, og dermed boligeiers ansvar. Hvis kommunen finner feil på din stikkledning, kan du få pålegg om å reparere eller dokumentere tilstanden på røret.

Dimensjonene på private vannrør er så små at det ikke lar seg gjøre å rehabilitere med strømpeforing. Har du problemer med vannrørene dine bør du kontakte rørlegger.

Offentlige vannledninger i større dimensjoner kan rørfornyes med ulike metoder. Mer om rehabilitering av vannledninger.

Skriv til oss