Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

Et rørfornyingsprosjekt er normalt lite belastende for beboerne i bygget, men noen mindre ulemper må man nesten regne med når anleggsarbeid pågår.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Publisert: 17. februar 2019 / Forfatter: Frode Berntzen

Slik opplever beboerne et rørfornyingsprosjekt

De fleste beboere i borettslag og sameier blir boende i bygget mens rørfornying pågår. Bilde: Alexander Dummer, Unsplash

Forberedelser og prosjektering

I forberedelsene til et prosjekt trenger vi tilgang til alle leilighetene i bygget for filme rørene innvendig via sluk på bad, kjøkken og vaskerom. Dette tar vanligvis ikke lang tid, og krever normalt ingen spesiell tilretteleggelse fra beboers side.

Gjennomføring

Det er ikke mulig å gjennomføre rørfornying når det er vann i rørene. Røranlegget blir derfor stengt mens rørfornying pågår. Hvor lenge vi må holde stenge anlegget stengt, avhenger i stor grad av hvordan rørnettet er bygget opp. Noen røranlegg er mer kompliserte enn andre, og dette påvirker gjerne gjennomføringstiden.

Vi tilrettelegger så godt vi kan for at beboere skal kunne bo og leve så normalt som mulig i perioden som arbeidet pågår, og er behjelpelige med midlertidige løsninger som blant annet toalett-/dusjcontainer utenfor bygget. Arbeidet vårt er planlagt. Det er kun deler av borettslaget/sameiet, for eksempel en oppgang, som berøres til en hver tid.

Alle leiligheter dekkes til ved arbeidsstedet, og forlates i samme forfatning som da vi kom. Det er normalt lite støy og ubehag forbundet med rørfornying, men likevel viktig å forstå at det vi gjør er et anleggsarbeid som på en eller annen måte kan innvirke på beboerne.

Informasjon til beboere

Beboere i bygget blir behørig varslet om arbeidet: Skriftlig (informasjonsskriv og oppslag), på allmøter når kunden ønsker eller inviterer til dette, samt ved befaring i hver leilighet.

Det er viktig med et godt samarbeid mellom våre operatører og beboerne, slik at arbeidene kan gjennomføres så effektivt og skånsomt som mulig.

Fredly Borettslag i TrondheimFredly Borettslag – «et drømmeprosjekt»

Rørfornying av avløpsrørene i Fredly Borettslag i Trondheim snudde bekymring til lettelse og begeistring. Styrelederen kaller gjennomføringen «et drømmeprosjekt».

Les hele saken

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.