OMRÅDE

Kummer

Rehabilitering av kummer

Kummer er en viktig del av ledningsnettet, og fornying må vurderes på lik linje med vann- og avløpsledninger.

Overvannsutfordringer er en viktig grunn til at kummer i VA-nettet må være i god stand og ha god hydraulikk. Ikke minst må kummer være tette for å unngå forurenset drikkevann.

Mange steder i landet har vi felleskummer, der ledninger for vann, spillvann og overvann er i samme kum. Det er ekstra viktig at disse kummene har riktig utforming, slik at det ikke blir oppstuvinger med kloakkstopp, tilbakeslag og forurensing.

Kumrenovering – våre løsninger

Olimb Rørfornying er den største aktøren i Norge på rehabilitering av kummer. Gjennom mange år har vi tettet og forbedret utallige kummer med ulike metoder:

  • Støping av bunn og renner med god hydraulikk for å stoppe innlekking
  • Løsninger for separering av felleskummer
  • Tetting og injisering i kum for å tette innlekking

De senere årene har vi også utført mer enn 100 installasjoner av strømpekummer, som er en fullstendig rehabilitering av kummen:

Totalrenovering av kum med glassfiberstrømpe

En formsydd glassfiberstrømpe blir senket ned i kummen og blåst opp til den sitter tett mot veggene. Deretter blir den herdet med UV-lys. Fra strømpen er på plass nedi kummen, tar det kun cirka 30 minutter før den er ferdig herdet.

Olimbs operatører kan deretter skjære rent i kumbunnen og frese ut åpninger i sidene til gren.

Bunn og renne i kummen blir renovert i egen prosess med betongprodukter (vanligst) eller glass-/polyesterprodukter

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss i Olimb Rørfornying angående rehabilitering av kum.

Svein Rune Myhre

Svein Rune Myhre

Salgs- og produktsjef

(+47) 913 61 736
srm@olimb.no

Rehabilitering av kummer i bilder

Prosjekter kumrenovering

Skriv til oss