OMRÅDE

Kummer

Rehabilitering av kummer

Kummer er en viktig del av ledningsnettet, og fornying må vurderes på lik linje med vann- og avløpsledninger.

Overvannsutfordringer er en viktig grunn til at kummer i VA-nettet må være i god stand og ha god hydraulikk. Ikke minst må kummer være tette for å unngå forurenset drikkevann.

Mange steder i landet har vi felleskummer, der ledninger for vann, spillvann og overvann er i samme kum. Det er ekstra viktig at disse kummene har riktig utforming, slik at det ikke blir oppstuvinger med kloakkstopp, tilbakeslag og forurensing.

Kumrenovering – våre løsninger

Olimb Rørfornying er den største aktøren i Norge på rehabilitering av kummer. Gjennom mange år har vi tettet og forbedret utallige kummer med ulike metoder:

  • Støping av bunn og renner med god hydraulikk for å stoppe innlekking
  • Løsninger for separering av felleskummer
  • Tetting og injisering i kum for å tette innlekking
  • Totalrenovering med strømpeforing

Totalrenovering av kum med glassfiberstrømpe

De senere årene har vi utført mer enn 100 installasjoner av strømpekummer, som er en fullstendig rehabilitering av kummen.

En formsydd glassfiberstrømpe blir senket ned i kummen og blåst opp til den sitter tett mot veggene. Deretter blir den herdet med UV-lys. Fra strømpen er på plass nedi kummen, tar det kun cirka 30 minutter før den er ferdig herdet.

Olimbs operatører kan deretter skjære rent i kumbunnen og frese ut åpninger i sidene til gren.

Bunn og renne i kummen blir renovert i egen prosess med betongprodukter (vanligst) eller glass-/polyesterprodukter

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss i Olimb Rørfornying angående rehabilitering av kum.

Svein Rune Myhre

Svein Rune Myhre

Salgs- og produktsjef

(+47) 913 61 736
srm@olimb.no

Rehabilitering av kummer i bilder

Prosjekter kumrenovering

Skriv til oss