Høytrykkspyling til nytte og besvær

I gode rør er høytrykkspyling og vedlikeholdspyling godt egnet til å fjerne fett og andre fremmedelementer. Men i gamle og dårlige rør kan spyling få alvorlige konsekvenser.

Magasin / Kategori: Borettslag og bygg / Forfatter: Frode Berntzen

Høytrykksspyling av rør til nytte og besvær

Høytrykkspyling åpner tette rør effektivt, men i gamle og dårlige rør kan spyling få alvorlige konsekvenser både med tanke på lekkasjer og restlevetid. 

Tette avløpsrør er en kjent problemstilling i eldre borettslag og sameier. Fett, matrester, hår, hud, såpe og annet avfall fra avløp på kjøkken og bad samler seg i rørene og danner et belegg på veggene inni røret. Jo flere som er tilknyttet det samme rørsystemet, desto mer havner i avløpet. Belegget blir tykkere og tykkere, og før eller senere blir det fortetninger.

LES OGSÅ: Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

Tåler rørene å bli spylt?

Høytrykksspyling er en særdeles effektiv måte å åpne rør som har tettet seg, eller som er i ferd med å gjøre det. Samtidig er det viktig å huske på at vann under trykk har egenskaper til å bryte ned og trenge igjennom selv de mest solide materialer. Derfor er det viktig å vite om rørene er i en tilstand som tåler vann under trykk.

Høytrykksspyling av rør er et eget fag, og bør alltid utføres av profesjonelle fagfolk.

Vedlikeholdsspyling – vær obs!

Noen spylefirmaer tilbyr avtaler om jevnlige gjennomspylinger av røranlegget som en del av vedlikeholdet i borettslag og sameier. Vedlikeholdsspyling blir ofte omtalt som en service som forebygger problemer og forlenger levetiden på rørene, men dette er slett ikke tilfelle når det gjelder gamle rør. Tvert imot!

Er det ikke noe problem med fortetninger, så skal det heller ikke spyles!

Når vi er ute på befaringer og rørfornyingsoppdrag ser vi dessverre en rekke eksempler på at vedlikeholdsspyling har virket helt mot sin hensikt og kortet ned levetiden på avløpsrørene i stedet. Dette gjelder spesielt i eldre røranlegg, hvor vi har sett rør som rett og slett har blitt spylt i stykker, og hvor dette har forårsaket lekkasjer inni bygget.

Litt fett beskytter

En tynn fetthinne i avløpsrøret letter gjennomstrømmingen i røret og fungerer også som beskyttelse, slik at slitasjen blir mindre og levetiden lengre.

Dette må dog ikke misforstås: Vi snakker om en naturlig fetthinne som dannes over tid ved normal bruk av avløp. Matfett skal IKKE helles i avløpet!

Når gamle avløpsrør blir spylt, mister de sin innvendige fettbeskyttelse og det blir det ekstra godt feste for nye forsyninger med fett og avfall. Dette kan faktisk bidra til at rørene tettes enda raskere enn før de ble spylt.

Svakheter som for eksempel begynnende sprekker og dårlige skjøter blir også blottlagt når den innvendige fettbeskyttelsen blir borte. I praksis kan spyling da være starten på langt større og mer alvorlige problemer enn «bare» tette rør.

Sjekk tilstanden på rørene før dere spyler

Vi anbefaler å kartlegge tilstanden på anlegget før det inngås avtale om jevnlige gjennomspylinger.

Hvis det viser seg at det faktiske behovet er rehabilitering, så er det bedre å finne det ut i en kartlegging enn gjennom vannlekkasjer.

LES OGSÅ: Borettslag og sameier trenger ikke vedlikeholdsspyling (rens av rør)

Frode Berntzen
Frode Berntzen
Salgssjef, Rørfornying Borettslag/bygg

Last ned her

Gratis guide om vedlikehold og rehabilitering av gamle avløpsrør i borettslag og sameier.