OMRÅDE

Rørfornying Offshore

Levetidsforlengelse for rør i offshore

Alle offshore-installasjoner har en estimert levetid. Rør på de fleste plattformer kan holde i 15 til 20 år, men svært få rør vil stå levetiden ut på grunn av korrosjon.

Full utskiftning av rør vil i enkelte tilfeller være umulig, og i de fleste tilfeller svært kostbart fordi det vil føre til hel eller delvis driftsstans.

Med innvendig ledningsfornyelse kan vi fordoble levetiden til rørene på både høytrykks- og lavtrykkssystemer. Dette gjør vi raskt og effektivt med et minimum av driftsstans, og til en svært gunstig pris sammenlignet med full utskiftning av rørene.

Lang erfaring med rørfornying offshore

Olimb utførte sitt første oppdrag for offshoreindustrien i 1989, på Mongstad. Totalt 2000 meter med oljedrensrør i dimensjoner fra 200 til 800 mm ble rehabilitert med strømpeforing.

Siden den gang har det blitt mange spennende og utfordrende oppdrag på både norsk og internasjonal sokkel for Olimb Rørfornyings offshore-team.

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne om rørfornying Offshore

Peer-Christian Nordby, markedssjef Olimb

Peer-Christian Nordby

Salgssjef Offshore

(+47) 992 49 355
pcn@olimb.no

Fordeler

  • Levetiden på rørene kan fordobles – god økonomisk investering
  • Effektive metoder og rask gjennomføring gir kort nedetid på systemene
  • Svært kostnadsbesparende sammenlignet med utskiftning av rør
  • Ingen varme arbeider – raskere gjennomføring uten spesielle godkjenninger
  • Forhåndsgodkjente metoder reduserer dokumentasjonsbehov betraktelig
  • Innvendig ledningsfornyelser medfører minimale forarbeider og minimal risiko i gjennomføring

Brosjyre Olimb Offshore

Last ned brosjyre: Olimb Offshore

Prosjekter offshore

Skriv til oss