Dette kan en rørinspeksjon fortelle om rørene dine

En rørinspeksjon er en effektiv og nøyaktig måte å sjekke tilstanden til rør som ligger skjult i bakken eller i en bygning.

Dette kan en rørinspeksjon fortelle om rørene dine

De færreste boligeiere vet hvordan rørene i boligen eller på eiendommen ser ut innvendig. Som regel er det kanskje ikke så viktig å vite, i hvert fall ikke hvis rørene er av nyere dato. Men noen ganger – og helst før problemene oppstår – er det viktig å sjekke hvordan det står til inni rørene.

Slik utføres en rørinspeksjon

Et kamera på en lang ledning blir ført inn i røret via en kum eller en stakeluke. Kameraet filmer innsiden av røret mens operatøren følger med på en skjerm.

Videoopptaket fra inspeksjonen blir normalt overlevert til boligeier sammen med en tilstandsrapport.

Gjør det usynlige synlig

En rørinspeksjon avdekker slitasje og eventuelle feil og skader på røret. Eksempler på dette er deformasjoner, sprekker, rust, tilkoplingsfeil og forskjøvede skjøter.

Inspeksjonen fanger også opp driftsmessige problemer og svakheter. Det kan dreie seg om innsig, røtter som har trengt inn, belegg i form av fett eller biofilm, samt masser eller fremmedelementer som hindrer vannet på veien gjennom røret. Kameraet registrerer også dimensjonsoverganger og retningsendringer i røret.

Fjernstyrt kamera i rør

Rørinspeksjon: Et kamera blir ført inn i røret og filmer det fra innsiden.

Fordel å vite om problemer tidlig

Når dårlige avløpsrør blir oppdaget i tide, kan de fornyes innvendig, som et langt enklere og rimeligere alternativ enn å grave eller pigge det opp for å bytte det. Å vite tilstanden til avløpsrørene kan med andre ord spare huseiere for mye jobb og penger.

LES OGSÅ: Hvordan står det til med stikkledningen din?

Når trenger du en rørinspeksjon?

Hvis du har gjentatte problemer med avløpsrør som tetter seg, er det fornuftig å få sjekket det med inspeksjonskamera. Det samme gjelder hvis du over tid har hatt problemer med vond lukt fra rørene.

Eier du en bolig som er mer enn 40 år gammel, og du ikke vet tilstanden på avløpsrørene, anbefaler vi at du får rørene inspisert og vurdert. Dette gjelder ikke minst bunn- og stikkledninger, som det nær sagt aldri finnes opplysninger om i boligens takst- og tilstandsrapporter.

Bruk sertifiserte rørinspeksjonsfirmaer

Rørinspeksjon er et eget fag som krever at operatører vet hva de holder på med. Ikke minst når det gjelder å tolke bildene og vurdere tilstanden til rørene med tanke på eventuelle tiltak. Vi anbefaler derfor å bruke firmaer med operatører som har fått opplæring og sertifisering gjennom Rørinspeksjon Norge.

Følgende avdelinger i Olimb tar rørinspeksjonsoppdrag:

Olimb Rørfornying
Nye rør uten å grave eller rive.