Industri og offshore

Rørfornying i industri og offshore

Mens utskiftning av rør alltid vil medføre nedetid i noen grad, er rørfornying en måte å forebygge, minimere og unngå driftsstans. Dette er et viktig argument for ledningsfornyelse i industri- og offshorevirksomhet, hvor driftstap fort kan få store økonomiske konsekvenser.

Industri

Rørfornying tilpasset behov og krav i industri og produksjon.

Offshore

Ledningsfornyelse i offshore-installasjoner.

Prosjekter rørfornying i industri og offshore