Vi fornyer Norge

Nye rør uten å grave eller rive

Olimb Rørfornying AS

Vi rehabiliterer eksisterende rør uten å grave, pigge eller rive.

Olimb Anlegg AS

Vi borer i fjell og kombinasjonsmasser for etablering av nye rør.

Siste nyheter

Hva er verdens toalettdag?

Link to: NyheterLink to: Magasin

Olimb Rørfornying AS

Vi rehabiliterer eksisterende rørnett.

Offentlig VA

Rehabilitering av offentlig vann- og avløpsnett

Borettslag og bygg

Rørfornying avløpsrør inni og under bygninger

Private boliger

Rørfornying avløpsrør på privat eiendom

Industri og offshore

Rørfornying i industri og offshore

Vei og bane

Fornying av stikkrenner, kulverter og kummer under vei og bane

Olimb Anlegg AS

Vi borer traséer for etablering av nye rør.

Styrt boring

Styrt boring

Retningsstyrt boring i løsmasser gjør det mulig å etablere nye rør der graving ikke er ønskelig.

Hammerboring

Hammerboring

Her kan nye rør etableres i kombinasjonsmasser, morene og fjell uten å grave eller sprenge.

Fjellboring

Fjellboring

Horisontalboring er et skånsomt alternativ til sprenging når nye ledninger fremføres i fjell.

Tunellering

Tunellering

Tunnelering er en framgangsmåte for etablering av rør i store dimensjoner uten å grave.

Rørpressing

Rørpressing

Stålrør i større dimensjoner blir presset inn i grunnen, som et alternativ til graving.

Se mer fra Olimb

Nyheter

Dette skjer i Olimb

Prosjekter Rørfornying

Eksempler på oppdrag utført av Olimb Rørfornying AS

Prosjekter Boring

Eksempler på oppdrag utført av Olimb Anlegg AS