Fornyelse av vannledningsnettet: Hva skjer’a?

Norsk Vanns årlige tilstandsvurdering av vann- og avløpstjenestene i norske kommuner, bedreVANN, viser nok en gang at ledningsfornyelsen skjer for sakte. Det er grunn til å være litt ekstra bekymret for vannledningsnettet.

Magasin / Kategori: Gravefrie metoder (No-Dig) / Forfatter: Svein Rune Myhre

Gammel vannledning

Vannledningsnettet i Norge skriker etter fornyelse, men det skjer for lite. Foto: Olimb Rørfornying

Siden 2014 har Norsk Vann vurdert tilstanden til norske kommuners vann- og avløpstjenester gjennom rapportverktøyet bedreVANN. I 2019 deltok 76 kommuner og 9 interkommunale selskaper som samlet sørger for vann- og avløpstjenester til 72 % av alle som er tilknyttet kommunalt nett i Norge (3,24 millioner innbyggere i snitt).

Konklusjonen i den ferske bedreVANN-rapporten er at tjenestene ligger omtrent på samme nivå som i 2014 for både vann og avløp. Det betyr rett og slett at utviklingen går for alt sakte på mange viktige områder.

Langt unna bærekraftig ledningsfornyelse

For høyt vanntap er en av hovedutfordringene i kommunene. Anslagsvis lekker gjennomsnittlig nærmere 30 % av alt ferdig renset drikkevann ut av vannledningsnettet på vei til abonnentene. Det er ikke bærekraftig.

Videre vet vi at dårlig tilstand på ledningsnettet kan være årsak til forurensing, sykdom og større bruddlekkasjer med alvorlige og kostbare konsekvenser.

Med kun 0,68 % fornyelse av vannledningsnettet i 2019 mot 0,66 % i 2014 må landsgjennomsnittet opp med nesten 50 %.

Nasjonalt bærekraftmål for fornyelse av vannledningsnettet er en årlig gjennomsnittlig fornyelsestakt på 1,2 % frem til 2040. Kommunene som deltar i bedreVANN er «best i klassen» og fornyet i gjennomsnitt 0,87 % i 2019 mot 0,82 % i 2014. Det betyr at disse kommunene må opp 15 % for å nå målet.

Langt dårligere står det til med snittet for norske kommuner (KOSTRA). Med kun 0,68 % fornyelse av vannledningsnettet i 2019 mot 0,66 % i 2014 må landsgjennomsnittet opp med nesten 50 %! Det er ikke realistisk slik vi vurderer situasjonen i dag.

Mye mer kunne vært gjort med gravefrie metoder

I bedreVANN-rapporten slås det fast at «Det viktigste effektiviseringstiltaket i vannbransjen er å redusere enhetskostnadene for ledningsfornyelse med mer effektive og gravefrie metoder».

Gjennom å grave mindre og rehabilitere mer, kan ledningsnettet fornyes raskere og billigere. Dette er samtidig det viktigste tiltaket for å redusere klimafotavtrykket for bransjen.

Men, på tross av de store fordelene for både effektivitet, økonomi og miljø, rapporterer kun 19 av de 76 bedreVANN-kommunene at de har benyttet gravefri ledningsfornyelse (NoDig) på ledningsnettet de siste tre årene. Prosentandelen er desidert lavest på vannledninger, hvor effektiviseringen trengs aller mest.

Andel NoDig bedreVANNTabell lånt fra bedreVANN-rapporten 2019 som viser prosentandel NoDig (gravefrie metoder) brukt i fornyelse av vann- og avløpsnettet.

Bekrefter at norske kommuner er «bakpå»

Resultatene i bedreVANN-rapporten bekrefter våre erfaringer som leverandør av gravefrie metoder innen ledningsfornyelse. Et knippe modige og ambisiøse kommuner og interkommunale selskaper går foran og bruker de mulighetene og metodene som finnes for mer effektiv fornyelse av ledningsnettet, mens det store flertallet gjør som de alltid har gjort (eller ikke gjort).

LES OGSÅ: Modige ledningseiere gir større verktøykasse i NoDig

Vi skulle ønske at bedreVANN-rapporten gikk mer i dybden på hvorfor så lite skjer. Ett er nemlig helt sikkert: Utviklingen vil stå på stedet hvil også de neste fem årene hvis ikke flere kommuner er villige til å gjøre noe nytt.

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA

Fortid og framtid for vannledning i Molde

Viktig vannturné vel overstått

I noen intense uker har Olimb Rørfornyings «vannlag» reist land og strand rundt for å installere Compact Pipe tettilsluttet rør i gamle vannrør. Det har det blitt viktige meter ledningsfornyelse av!

Les hele saken her

Ønsker du å motta artikler fra oss på e-post?

    Du takker ja til å motta vårt nyhetsbrev for ledningseiere, prosjekterende og andre som er interessert i rørfornying og gravefrie metoder (No-Dig). Vi sender cirka én e-post hver måned. Du kan melde deg av når du vil.
    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.