No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

NoDig-metoder er tidsbesparende, kostnadseffektive og miljøvennlige. Hvorfor er det da ikke flere ingeniører og ledningseiere som vurderer gravefrie metoder når gamle rør skal fornyes eller nye rør skal etableres?

Magasin / Kategori: Gravefrie metoder (No-Dig) / Publisert: 19. februar 2019 / Forfatter: Olimb

I bakken under oss ligger et offentlig ledningsnett av vann- og avløpsrør med en samlet lengde på mer enn to ganger rundt jorda. Mer enn en tredjedel av nettet er lagt før 1970, og tidens tann har allerede gnagd så mye på rørene at det vil koste oss svimlende 280 milliarder kroner å ruste dem opp de neste 20 årene (kilde: Norsk Vann).

Stort etterslep – stor risiko

Etterslepet på vedlikehold er stort, og med dagens takt vil det ta 160 år å fornye ledningsnettet. Befolkningsvekst og klimaendringer med økte nedbørsmengder er også med på å presse kapasiteten på VA-nettet til bristepunktet. Farten på fornyelsesarbeidet må økes drastisk hvis vi skal unngå kritiske utfordringer i framtida. Anbefalingen fra Norsk Vann er en årlig fornyelsestakt på 1,2 prosent for vannledninger og 1 prosent for avløpsledninger. Det er en dobling av dagens fart. Hvordan skal norske kommuner få til dette?

Tilgang på nok ingeniører med kunnskap om No-Dig er en kritisk faktor for å få opp fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet. Det er også behovet for kunnskap om gravefrie alternativer blant ledningseiere, spesielt i kommunene.

Økt tempo på fornyelse med NoDig

For å virkelig få fart på fornyelsestakten, er det avgjørende at flere ledningseiere og ingeniører får øynene opp for NoDig – eller grøftefri rørlegging, som det også kalles. NoDig handler ikke bare om å fornye eksisterende ledninger, men også om legging av nye.

NoDig er en teknologi som ofte viser seg å være både tidsbesparende, kostnadseffektiv og miljøvennlig sammenlignet med tradisjonell graving. Metodene innebærer normalt en langt raskere gjennomføringstid med liten påvirkning på trafikk og omgivelser og en betydelig mindre miljøbelastning i form av støv, støy og CO2-utslipp i anleggsperioden.

NoDig-metoder bidrar til å øke farten på fornyelse av ledningsnettet – på en bærekraftig måte.

Ikke noe nytt

Mens utviklingen innad i bransjen har skjedd i høyt tempo, har utviklingen i et konservativt marked gått tregt. I mange kommuner graves det fortsatt av «gammel vane» uten at andre metoder blir vurdert. Noen er nølende til de de oppfatter som nye metoder. Men NoDig er ikke noe nytt!

NoDig-metoder har vært benyttet i snart 60 år her til lands, og norske NoDig-entreprenører og produktleverandører har jobbet systematisk med å tilpasse metodene til norske forhold. Teknologien er både utprøvd og dokumentert med svært gode resultater. Internasjonalt er NoDig-teknologien samordnet blant annet via en verdensomspennende organisasjon ISTT (International Society for Trenchless Technology), der Norge deltar aktivt i den skandinaviske foreningen SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology).

Behov for ingeniører med NoDig-kunnskap

Tilgang på nok ingeniører med kunnskap om No-Dig er en kritisk faktor for å få opp fornyelsestakten på vann- og avløpsnettet. Det er også behovet for kunnskap om gravefrie alternativer blant ledningseiere, spesielt i kommuner. Etter hvert som flere har sett fordelene med å minimere graving, har NoDig blitt stadig mer vanlig når kommuner planlegger ledningsfornyelse og etablering av nye ledninger. Men fortsatt er det mange som har liten eller ingen erfaring med grøftefri rørlegging. Det er også en utfordring mange steder å få tak i ingeniører som kan prosjektere og ha oppfølging av NoDig-oppdragene.

Gratis ”lærebok” i gravefrie metoder

Som prosjekterende ledd og bestiller kan det være vanskelig å vite hvordan man retter relevante spørsmål og krav til leverandører som utfører gravefrie oppdrag. Det er også uheldig når NoDig-metoder ikke blir vurdert i prosjekter, eller blir utført med dårlig samfunnsøkonomi fordi bestiller mangler kunnskap om muligheter og metoder. Derfor har Olimb, i samarbeid med dyktige fagpersoner både fra rådgivende selskaper og andre entreprenører, gitt ut en håndbok som skal gjøre det enklere for bestillere å vurdere ulike metoder, produkter og løsninger som finnes innen No-Dig.

Boka gir en innføring i de ulike NoDig-metodene som i dag finnes i det norske markedet. Her omtales blant annet utblokking, styrt boring, AT-boring, hammerboring, rørpressing, fjellboring og ulike tunelleringsmetoder i tillegg til ulike typer strømperenovering, belegg og armerte foringer. Det er også egne kapitler om miljøregnskap, lekkasjesøk, rørinspeksjon, spyling og trykkprøving av vannledninger. Konkrete tips til bestillingsprosessen samt ulike kontraktsformer er beskrevet.

Last ned håndboken her.

Olimb Rørfornying
Nye rør uten å grave eller rive.

Last ned her

Gratis bestillerhåndbok – ABC gravefrie metoder (NoDig).

Ønsker du å motta fagartikler fra oss på e-post?

    Du takker ja til å motta vårt nyhetsbrev for ledningseiere, prosjekterende og andre som er interessert i rørfornying og gravefrie metoder (No-Dig). Vi sender cirka én e-post hver måned. Du kan melde deg av når du vil.
    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Relaterte artikler

Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Stadig stort behov for fornyelse av vannledningsnettet

25. september 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Smart ledningsfornyelse kan gi lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

5. september 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rørfornying kan begrense inngrep i kulturminner

2. august 2023/av admin_olimb
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Derfor bør kummene fornyes sammen med resten av ledningsnettet

11. mai 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Gjenbruk av plast gjør rørfornying enda grønnere

11. april 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

2. mars 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

45 år siden første strømperenovering

24. november 2022/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Jakter ufortrødent på de dårligste rørene i Drammen

28. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Ny mulighetsstudie for VA-sektoren burde handlet mer om mulighetene med NoDig

10. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

4. november 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Torgfornyelse førte til vannledningsfornyelse

8. mars 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Viktig vannturné vel overstått

3. juli 2020/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig)

No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

19. februar 2019/av Lukas
Gravefrie metoder (No-Dig)

Modige ledningseiere gir større verktøykasse i gravefrie metoder

15. januar 2019/av admin_olimb