Smart ledningsfornyelse kan gi lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

Det er varslet rekordhøy økning i vann- og avløpsgebyrer fremover. For å holde kostnadene nede er det viktig at kommunene velger smarte og effektive løsninger for drift og vedlikehold.

Magasin / Kategori: Gravefrie metoder (No-Dig) / Forfatter: Svein Rune Myhre / Publisert: 5. september 2023

Rent drikkevann i springen

Vi forventer gjerne rent vann i springen og et velfungerende avløpssystem – men disse samfunnskritiske tjenestene må ikke bli tatt for gitt. Foto: Adobe Stock

Vi har utallige kilometer med forfalne vann- og avløpsledninger som lever på overtid, og med dagens fornyelsestakt vil det ta rundt 150 år å ta igjen etterslepet. Norsk Vann har beregnet at det vil koste rundt 360 milliarder kroner å sikre vann- og avløpstjenestene frem mot 2040, og med den siste tidens inflasjon, renteoppgang og materialmangel kan vi nok plusse litt på det regnestykket.

LES OGSÅ: Fornyelse av vannledningsnettet: Hva skjer’a?

Pengene lekker ut av dårlige rør

Lekkasjer fra vannledningene fører til høyere kostnader for rensing og distribusjon av drikkevannet, og fremmedvann som lekker inn på avløpsledningene overbelaster renseanlegg og gir høyere driftskostnader. Større ledningsbrudd kan føre til omfattende skader med tilhørende kostnader for utbedring.

Å bedrive «brannslukking» av lekkasjer er en dårlig strategi – det er rimeligere å investere i vedlikehold av det vi har, fremfor å la det forfalle og så reparere når skaden først har skjedd.

Utsetter nødvendig vedlikehold

I rapporten Myndighetenes arbeid med trygt drikkevann kommer det frem at 42 prosent av kommunene ikke vil øke gebyret til sluttbrukerne, og at dette blir sett på som det største hinderet for fornyelse innad i kommunene. Å holde kostnadene nede ved å utsette investeringer og vedlikehold blir som å spare seg til fant – jo større etterslepet er, desto mer øker trykket i «kostnadsbomben» som før eller siden vil gå av.

LES OGSÅ: Investeringsbehovet i vann og avløp øker – varsler gebyrsjokk for norske husholdninger

Gammel vannledning

Vi har utallige kilometer vann- og avløpsrør i Norge som for lengst har passert sin «best før»-dato. Foto: Olimb Rørfornying AS

En kostnadsbombe som eksploderer

Med rekordmange rentehevinger og en drastisk prisøkning på nødvendige varer som mat, strøm og drivstoff, vil nordmenn merke vedlikeholdsetterslepet på lommeboka når kostnadsbomben nå eksploderer i form av en skyhøy økning i kommunale vann- og avløpsgebyr i årene fremover.

Til valg på lavere avgifter – et tveegget sverd

For å holde kostnadene nede for sluttbrukerne er det enkelte partier som går til valg på å ikke øke kommunale avgifter og gebyrer. Selvsagt er det ingen som har økte avgifter som kampsak, og det er bra at politikere oppfordrer til at det jobbes smartere i kommunene – for det må gjøres betraktelige investeringer i årene fremover, og pengene må komme fra et sted. Da er det viktig at kommunene tenker nytt og velger kostnadseffektive løsninger, uansett om det er staten eller innbyggerne som tar regningen.

LES OGSÅ: Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

Rørfornying er en kostnadseffektiv løsning

Ledningsnettet er selve bindeleddet mellom vann- og avløpstjenestene og abonnentene, og det er avgjørende at det fornyes for å sikre trygt drikkevann og et velfungerende avløpssystem. Ved å velge kostnadseffektive løsninger kan større deler av ledningsnettet fornyes på kortere tid – og rørfornying gir flest meter rør for pengene.

Rørfornying av offentlige avløpsledninger kan gi kostnadsbesparelser på mellom 20 – 80 prosent sammenlignet med graving og rørbytte.

Samme kvalitet, flere fordeler

Rørfornying av offentlige avløpsledninger kan gi kostnadsbesparelser på mellom 20 – 80 prosent sammenlignet med graving og rørbytte.* I stedet for å grave gjenbruker vi de gamle rørene ved å føre inn en plastmettet filtstrømpe som herdes til et nytt rør inni det gamle, med samme kvalitet som et nytt rør og til betydelig lavere pris.

*Kilde: Forvaltningsrevisjon av selvkost innen vann- og avløp (side 35)

Anleggsperioden er vesentlig kortere enn ved graving, og fordi vi rehabiliterer rør fra kum til kum trenger vi mindre plass til rigging av biler og utstyr. Rørfornying kan gjøres i områder hvor graving ville vært svært vanskelig, som i tettbebygde og trafikkerte bymiljøer og i bratt, utilgjengelig skogsterreng.

LES OGSÅ: Fornyet avløpsrør i bratt og utilgjengelig terreng

Strømperenovering i store dimensjoner på Frogner i Oslo

Med rørfornying kan vi rehabilitere rør der graving ville vært svært vanskelig, som i tettbebygde og trafikkerte bymiljøer. Foto: Olimb Rørfornying AS

Setter fart på ledningsfornyelsen

Det er hverken praktisk gjennomførbart eller økonomisk fornuftig å grave opp alle ledningene som må utbedres i Norge, men med rørfornying kan vi øke tempoet på ledningsfornyelsen samtidig som kostnadene holdes nede. Større andel fornyede vann- og avløpsledninger betyr færre lekkasjer – og dertil lavere kostnader til rensing, pumping og fortløpende reparasjoner.

Ved å velge rørfornying fremfor graving kan CO2-utslippene reduseres med så mye som 87 prosent.

Bra for budsjettet – og miljøet

Også miljøregnskapet påvirkes positivt med rørfornying. Det er ikke behov for deponering av masser og gamle rørdeler fra oppgravde grøfter, og med kortere anleggstid reduseres også utslippene fra biler og utstyr. Ved å velge rørfornying fremfor graving kan CO2-utslippene reduseres med så mye som 87 prosent. Strømperenovering er en grønn metode hvor vi gjenbruker gamle rør, som også gjenspeiles i at opptil 90 prosent av filtstrømpene våre er lagd av resirkulerte plastflasker.

LES OGSÅ: Gjenbruk av plast gjør rørfornying enda grønnere

Et viktig og tidsriktig valg

Vi kommer nok ikke helt unna en økning i de kommunale vann- og avløpsgebyrene fremover, men med allerede skyhøye levekostnader mener vi det er både riktig og viktig at ledningseiere, konsulenter og rådgivere velger smarte og effektive løsninger som kan holde kostnadene nede.

Med rørfornying og andre innovative metoder kan kommunene sikre en kostnadseffektiv drift og vedlikehold av vann- og avløpstjenestene – som kan gi en lavere økning i kommunale avgifter for deg og meg.

LES OGSÅ: No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA

Last ned her

Gratis bestillerhåndbok – ABC gravefrie metoder (NoDig).

Ønsker du å motta fagartikler fra oss på e-post?

    Du takker ja til å motta vårt nyhetsbrev for ledningseiere, prosjekterende og andre som er interessert i rørfornying og gravefrie metoder (No-Dig). Vi sender cirka én e-post hver måned. Du kan melde deg av når du vil.
    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Relaterte artikler

Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Stadig stort behov for fornyelse av vannledningsnettet

25. september 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Smart ledningsfornyelse kan gi lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

5. september 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rørfornying kan begrense inngrep i kulturminner

2. august 2023/av admin_olimb
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Derfor bør kummene fornyes sammen med resten av ledningsnettet

11. mai 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Gjenbruk av plast gjør rørfornying enda grønnere

11. april 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

2. mars 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

45 år siden første strømperenovering

24. november 2022/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Jakter ufortrødent på de dårligste rørene i Drammen

28. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Ny mulighetsstudie for VA-sektoren burde handlet mer om mulighetene med NoDig

10. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

4. november 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Torgfornyelse førte til vannledningsfornyelse

8. mars 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Viktig vannturné vel overstått

3. juli 2020/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig)

No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

19. februar 2019/av Lukas
Gravefrie metoder (No-Dig)

Modige ledningseiere gir større verktøykasse i gravefrie metoder

15. januar 2019/av admin_olimb