Ny mulighetsstudie for VA-sektoren burde handlet mer om mulighetene med NoDig

En ny, stor mulighetsstudie skulle synliggjøre de samfunnsøkonomiske gevinstene av å bruke tekniske løsninger som effektiviserer VA-sektoren. Vi mener at studien burde fokusert mer på mulighetene med gravefrie metoder, og mindre på begrensningene.

Magasin / Kategori: Gravefrie metoder (No-Dig) / Forfatter: Svein Rune Myhre

Ny mulighetsstudie for VA-sektoren burde handlet mer om mulighetene med NoDig

«Verktøykassa» til Olimb Rørfornying og andre NoDig-leverandører er i kontinuerlig utvikling, men det kommer ikke godt nok fram i den nye mulighetsstudien for VA-sektoren. 

Publisert 10. februar 2022

COWI, Oslo Economics og Kinei har utarbeidet den nylig publiserte Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser.

Studien, som er bestilt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Klima- og miljødepartementet (KLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), skal synliggjøre de samfunnsøkonomiske effektene av å investere i – og effektivisere – vann- og avløpssektoren.

Store forventninger

I vår vesle bransje har det vært store forventninger til denne studien, som skulle regne på gevinstene av gravefrie metoder i det store bildet. Det er noe vi virkelig har ønsket oss!

På landsbasis går som kjent arbeidet med vann og avløp altfor sakte, og investeringsbehovet er enormt.

Bruk av NoDig-metoder gir flest meter med rør for pengene, og vi kunne nevnt mange kommuner og ledningseiere som får mye igjen for å bruke gravefrie metoder i ledningsfornyelse.

Et eksempel er Porsgrunn kommune, som fornyer cirka to prosent av ledningsnettet hvert år. Det er skyhøyt over landsgjennomsnittet på cirka 0,7 prosent, og de er helt tydelige på at de ikke kunne klart det uten bruk av NoDig-metoder.

Men blant Norges 356 kommuner er det også mange som aldri har brukt NoDig. På landsbasis går som kjent arbeidet med vann og avløp altfor sakte, og investeringsbehovet er enormt.

Kommuner som først begynner å bruke gravefrie metoder, fortsetter med det. Derfor hadde vi forventninger til en studie som endelig skulle se spesifikt på bruk av gravefrie løsninger for økt effektivitet og lønnsomhet i fornyelse og utbedring av ledningsnettet på nasjonalt nivå.

Mangler vyer

NoDig-løsninger er viet mye plass i studien, og det er vi veldig godt fornøyd med. Men framstillingen av temaet er metodisk og generell, og potensialet i å bruke gravefrie metoder er underkommunisert.

Vi som jobber med dette hver dag, savner framtidsvyer og ambisjoner på vegne av NoDig-faget i studien. Mulighetene som ligger i metodene, og de samfunnsøkonomiske gevinstene av å grave mindre, blekner i beskrivelser av begrensninger og hindre for bruk.

I tillegg inneholder studien dessverre noen misvisende vurderinger og flere rene faktafeil som burde vært rettet opp før den ble offentliggjort.

Mulighetene som ligger i metodene, og de samfunnsøkonomiske gevinstene av å grave mindre, blekner i beskrivelser av begrensninger og hindre for bruk.

NoDig er ikke bare for store prosjekter

I rapporten står det blant annet at «Mange små prosjekter favoriserer graving, og for å få fart på fornyelsen bør oppdrag ha et omfang på 20 – 30 millioner kroner. Ved for små prosjekter kan riggkostnadene fort bli for store.»

Dette stemmer ikke. Gravefrie metoder er i svært mange tilfeller en mye bedre og billigere løsning enn konvensjonell graving – også i mindre prosjekter. Det har vi utallige eksempler på.

Vår bekymring er at en slik påstand skal føre til vegring mot å tenke gravefritt, ikke minst i de mindre kommunene. Det er kanskje nettopp der det er aller størst behov for å tenke nytt.

Gravefrie metoder er i svært mange tilfeller en mye bedre og billigere løsning enn konvensjonell graving – også i mindre prosjekter. Det har vi utallige eksempler på.

Misvisende om fornyelse av vannledninger   

Det er også uheldig at studien beskriver begrensninger for rørfornying av vannledninger basert på utdatert informasjon. Utviklingen på både metoder og produkter har vært betydelig de siste årene, og vi kan i dag løse flere av utfordringene som nevnes i studien.

For eksempel leverer vi nå tettilsluttet rør med styrkeklasse SDR13,6 der vi tidligere hadde en begrensning på SDR 17. Det er en stor og viktig forbedring som burde vært med i beskrivelsen av mulighetene.

LES OGSÅ: Fornyelse av vannledningsnettet: Hva skjer?

Fordelene burde kommet tydeligere fram

De virkelig store fordelene med gravefrie metoder kontra konvensjonell graving er nevnt, men blir viet for lite oppmerksomhet synes vi.

Argumentene er jo åpenbart viktige for samfunnsøkonomien:

  • Samfunnsøkonomiske kostnader/eksternaliteter: Dersom kostnader i forbindelse med stengte gater, dårlig fremkommelighet mv. også var en del av vurderingene når man skal velge graving eller NoDig, er sjansen for at NoDig vinner frem i flere prosjekter større.
  • Anleggsperiode/gjennomføringstid: Vanligvis vil anlegg med NoDig ha raskere gjennomføringstid/anleggstid, og kan således være et godt alternativ dersom tid er essensielt.
  • Miljøkriterier: NoDig-løsninger kommer nesten alltid bedre ut miljømessig (lavere CO₂-utslipp) enn konvensjonell graving. Ved å stille krav til å gjennomføre denne type vurderinger ved valg av løsning, vil også dette være en pådriver for økt bruk av NoDig.

Kilde: Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske analyser (side 98)

Mot sin hensikt?

Alt i alt er jeg, og flere med meg, litt overrasket – og en smule bekymret – over sluttresultatet. Dette er en stor studie som mange kommuner vil se til og oppfatte som «sannheten», men det er den dessverre ikke.

I verste fall kan studien legge begrensninger for bruken av NoDig i norske kommuner, spesielt i de små. Det er i så fall et samfunnsøkonomisk tap. Og da har vel studien virket mot sin hensikt?

I verste fall kan studien legge begrensninger for bruken av NoDig i norske kommuner, spesielt i de små.

Snakk med fagmiljøet

NoDig-faget er i kontinuerlig utvikling. Hver dag skjer det endringer, forbedringer og nyvinninger, og mange norske kommuner er med på å drive denne innovasjonen. Dette kommer ikke fram i mulighetsstudien.

Vi anbefaler derfor at ledningseiere, i tillegg til å lese rapporten, snakker med fagmiljøet som er tett på NoDig-metodene. Være seg oss i entreprenørbransjen, rådgivere som har spesialisert seg på NoDig, samt den norske arbeidsgruppa i SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology).

I SSTT er også flere ledningseiere representert, som kan formidle sine erfaringer med de ulike metodene. Er det noen som kan si noe om mulighetene og begrensingene ut fra et kostnadsperspektiv, så er det dem.

LES OGSÅ: Modige ledningseiere gir større verktøykasse i gravefrie metoder

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA

Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

Fordelene med rørfornying kontra utskiftning ble svært tydelige da Olimb Rørfornying rehabiliterte tre stikkrenner under E6 i Bardu for Statens Vegvesen .

Les hele saken her

Ønsker du å motta artikler fra oss på e-post?

    Du takker ja til å motta vårt nyhetsbrev for ledningseiere, prosjekterende og andre som er interessert i rørfornying og gravefrie metoder (No-Dig). Vi sender cirka én e-post hver måned. Du kan melde deg av når du vil.
    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Relaterte artikler

Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Stadig stort behov for fornyelse av vannledningsnettet

25. september 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Smart ledningsfornyelse kan gi lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

5. september 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rørfornying kan begrense inngrep i kulturminner

2. august 2023/av admin_olimb
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Derfor bør kummene fornyes sammen med resten av ledningsnettet

11. mai 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Gjenbruk av plast gjør rørfornying enda grønnere

11. april 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

2. mars 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

45 år siden første strømperenovering

24. november 2022/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Jakter ufortrødent på de dårligste rørene i Drammen

28. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Ny mulighetsstudie for VA-sektoren burde handlet mer om mulighetene med NoDig

10. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

4. november 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Torgfornyelse førte til vannledningsfornyelse

8. mars 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Viktig vannturné vel overstått

3. juli 2020/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig)

No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

19. februar 2019/av Lukas
Gravefrie metoder (No-Dig)

Modige ledningseiere gir større verktøykasse i gravefrie metoder

15. januar 2019/av admin_olimb