Modige ledningseiere gir større verktøykasse i gravefrie metoder

Den store og rikholdige verktøykassa vi i dag kan vise fram innen rørfornying og gravefrie metoder, kan vi i stor grad takke uredde og løsningsorienterte ledningseiere for.

Magasin / Kategori: Gravefrie metoder (No-Dig) / Publisert: 15. januar 2019 / Forfatter: Svein Rune Myhre

Modige ledningseiere

Mange av «verktøyene» vi i dag bruker i rørfornying har blitt utviklet i samspill med ledningseiere.

Fornyingsbehovet i norsk vann- og avløpsnett er som kjent større enn farten på fornyelsen. Utvikling av produkter og metoder kan bidra til å øke takten, men det krever at de ulike aktørene samarbeider og snakker sammen.

Samspill mellom aktører gir innovasjon

Når vi stadig finner nye metoder og utvikler enda bedre løsninger på utfordringer i fornyelse av offentlig vann og avløp, er det sjelden vår fortjeneste alene. Forbedringer og innovasjoner skjer ofte som et resultat av godt samspill med fleksible ledningseiere og konsulenter.

Vi kan komme med nye idéer, metoder, produkter og verktøy, men vi er helt avhengig av reelle prosjekter og utfordringer som vi kan teste på i praksis. Erfaringer er vår viktigste forutsetning for å utvikle oss selv og fagområdet vårt videre. Heldigvis finnes det modige og løsningsorienterte ledningseiere som lar oss prøve ut det vi utvikler.

LES OGSÅ

Da en av Bergens eldste vannledninger skulle oppgraderes, ville kommunen at det skulle være til aller nyeste versjon. Det ble verdenspremiere på et spesialutviklet produkt for norske forhold.

Bedre totalløsninger på kundens utfordringer

I Olimb Rørfornying leverer vi filt- og glassfiberforinger i strømperenovering, samt systemer for rehabilitering av vannledninger. Fleksibelt samspill med ledningseiere har gitt mange nye løsninger i prosjekter der det normalt ville vært behov for oppgraving. Innen rørfornying har dette i mange tilfeller bidratt til langt bedre totalløsninger for oppdragsgiver.

Store besparelser i smarte løsninger

Et eksempel er utfordringen er å komme frem til kum med bil og utstyr når vi skal installere strømpe. Tilkomst kan være vanskelig på grunn av beliggenheten i terrenget eller infrastrukturen rundt. Med erfaringer fra prosjekter hvor ledningseiere har latt oss prøve ut nye ting, har vi blant annet utviklet metoder for å installere strømper i lange strekk gjennom kummer.

Lange installasjoner kan i mange tilfeller gi store besparelser for oppdragsgiver, blant annet utgifter til å lage anleggsvei, eller kommunen slipper å belaste abonnenter med inngrep på privat eiendom for å komme til kum. Det er et vinn-vinn på alle måter.

I verktøykassa til Olimb Rørfornying finnes også et stort utvalg av velutviklede og utprøvde løsninger for rehabilitering av svært dårlige rør, større retningsendringer, dimensjonsoverganger, blind endeavslutning, lange lengder, store dimensjoner vanskelig tilkomst små kummer, dykket ledning, trykkledninger og væskefylte rør.

Kvalitet alltid viktigst

Til syvende og sist er det ledningseier som må svare for beslutningene som tas i et prosjekt. Når vi får grønt lys for å prøve ut alternative metoder som ikke er nedfelt i prosjektbeskrivelsen, er det en tillitserklæring fra vår oppdragsgiver. Det er en tillit vi selvsagt ikke tar lett på. I den ligger vår viktigste forutsetning for at vi kan utvikle rørfornying og gravefrie metoder videre. Derfor går vi aldri på kompromiss med kvaliteten på sluttresultatet i vår utvikling. Det kan våre oppdragsgivere være helt trygge på!

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA

Strømperenovering under demning

Rehabilitering under demning med lang innføringsstrømpe

Med smarte installasjonsteknikker utført av erfarne operatører lot det seg gjøre å fornye avløpsledningene under Svartediksdemningen uten å grave.

Les om prosjektet her

Last ned her

Gratis bestillerhåndbok – ABC gravefrie metoder (NoDig).

Ønsker du å motta artikler fra oss på e-post?

    Du takker ja til å motta vårt nyhetsbrev for ledningseiere, prosjekterende og andre som er interessert i rørfornying og gravefrie metoder (No-Dig). Vi sender cirka én e-post hver måned. Du kan melde deg av når du vil.
    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.