Torgfornyelse førte til vannledningsfornyelse

I forbindelse med en stor oppgradering av Farmannstorvet i Tønsberg har det også blitt et helt nytt liv for en gammel vannledning under torget, uten å grave i historisk grunn.

Magasin / Kategori: Gravefrie metoder (No-Dig) / Oppdatert: 2. august 2023

Fornyet vannledning under Farmannstorvet i Tønsberg

Høsten 2020 startet arbeidet med en stor oppgradering av Farmannstorvet i Tønsberg.

Plassen skal blant annet få nytt belegg, ny belysning, sitteplasser og lekeinstallasjoner for barn. Arbeidene utføres av Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør på oppdrag for Tønsberg kommune.

Gammel vannledning under torget

Under torget som nå skal bli en mer attraktiv og levende møteplass i bybildet, ligger en eldre vannledning som er i full drift. Med den omfattende fornyelsen av overflatene ble det nødvendig å sikre at denne tilårskomne ledningen fungerer i lang tid fremover, og ikke må graves opp som følge av driftsproblemer.

Samtidig var dette et riktig tidspunkt å sette ned en ny kum på torget og gjøre noen omkoblinger av vannforsyningen i tråd med moderniseringen som har skjedd i området siden den gamle vannledningen ble lagt.

Nye Farmandstorvet

Slik blir det nye Farmannstorvet i Tønsberg. Bilde: Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS.

Sentrumsområder med høy bevaringsverdi

Tønsberg er en gammel by med mye historie og kulturarv. Store deler av sentrum har høy bevaringsverdi, og graving skal unngås når det er mulig.

Deler av vannledningen som krysser under Farmannstorvet er innenfor sentrumsområder som automatisk berører fredet bygrunn fra middelalderen.

– Tiltaksområdet ligger i utkanten av middelalderbyen. Det er i nærområdet dokumentert rester av smievirksomhet som var et håndverk som var pålagt utført i byens utkant, forteller Audun Tvetene, Anleggsleder i Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS.

LES OGSÅ: Rørfornying kan begrense inngrep i kulturminner

Audun Tvetene, Håkonsen & Sukke Lanskapsentreprenør AS

– Rehabilitering av vannrør er ikke en typisk anleggsgartner-jobb, så da er det godt å ha med kompetansen til Olimb, sier Audun Tvetene, Anleggsleder i Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør.

Måtte velge en gravefri løsning

– De middelalderske kulturlag har her en tykkelse som variere fra 10 cm til 1,5 m innen Farmannstorvet. Før området ble tatt i bruk til smievirksomhet på 1100-tallet var det brukt til dyrking. Det er var derfor ingen tvil om at vi da måtte velge en gravefri løsning, sier Audun Tvetene.

Han forteller at Olimb kjapt kom opp i et møte som en leverandør av gravefri rehabilitering, i og med at selskapet har gjort flere tilsvarende oppdrag for Tønsberg kommune tidligere.

– Vi har så langt vært strålende fornøyd med samarbeidet, fra første befaring, gjennom planleggningsfasen, til utførsel og nå, så å si, overlevert prosjekt.

Håkonsen & Sukke Anleggsentreprenør AS

Jobber på overflaten mens Olimb rehabiliterer rør under bakken: Krzysztof Guzda (t.v.), Audun Tvetene (t.h.), Håkon Sanne (bak i maskin) fra Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS.

Tettilsluttet rør oppfylte kravene

Metoden som ble valgt i dette prosjektet var tettilsluttet rør, som er en fleksibel inntrekkingsmetode («rør-i-rør»). Her kan du se en animasjon av metoden.

Sammenlignet med andre inntrekkingsmetoder krever tettilsluttet rør kun minimal størrelse på trekkegrop. Det spesialproduserte, sammenfoldede PE-røret blir levert på trommel og kan i mange tilfeller installeres via nedstigningskummer.

I Tønsberg var det nettopp dette som ble løsningen for å slippe å grave i Fayes gate, da eksisterende kum der kunne brukes til inntrekking av det nye røret.

Nytt rør inni det gamle

Den gamle vannledningen under Farmannstorget ble først møysommelig spylt og renset, og deretter nøye inspisert med kamera. Røret må være helt slett innvendig før det nye PE-røret kan trekkes inn. I dette tilfellet ble det ved kamerakjøring oppdaget en forskyvningskant i røret, samt en gammel anboring med innstikk, som begge ble frest bort før installasjon.

PE-røret ble trukket med vinsj fra en startgrop i nordenden av torget, gjennom eksisterende rør under bakken, til kummen i Fayes gate.

Installasjon av Compact Pipe

Øverst: Robert Andersson fra Olimb Rørfornying borer hull til feste for vaieren som skal trekke det sammenfoldede PE-røret gjennom den gamle vannledningen. Nederst: PE-røret er installert i den gamle ledningen.

Inntrekking av tettilsluttet rør via kum

Inntrekking via kum: Ved hjelp av vinsj ble det sammenfoldede PE-røret ble trukket helt igjennom den gamle vannledningen under torget via en kum i Fayes gate. På den måten unngikk man å grave opp gata.

Etter at røret var trukket helt igjennom ble det tilsatt damp og trykk (steam), som gjør at PE-materialet folder seg ut og legger seg tett inntil veggene i den eksisterende vannledningen.

Resultatet av installasjonen er et helt nytt og selvstendig rør inni det gamle, som med sin designede levetid vil sørge for god og trygg vannforsyning under nye Farmannstorvet i Tønsberg ut dette århundre – minst.

Webinar om fornyelse av vannledninger med tettilsluttet rør

Se opptak under av et webinar om metoden som ble brukt i dette prosjektet.

Kontaktperson

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA

Last ned her

Gratis bestillerhåndbok – ABC gravefrie metoder (NoDig).

Ønsker du å motta artikler fra oss på e-post?

    Du takker ja til å motta vårt nyhetsbrev for ledningseiere, prosjekterende og andre som er interessert i rørfornying og gravefrie metoder (No-Dig). Vi sender cirka én e-post hver måned. Du kan melde deg av når du vil.
    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Relaterte artikler

Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Smart ledningsfornyelse kan gi lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

5. september 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rørfornying kan begrense inngrep i kulturminner

2. august 2023/av admin_olimb
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Derfor bør kummene fornyes sammen med resten av ledningsnettet

11. mai 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Gjenbruk av plast gjør rørfornying enda grønnere

11. april 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

2. mars 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

45 år siden første strømperenovering

24. november 2022/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Jakter ufortrødent på de dårligste rørene i Drammen

28. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Ny mulighetsstudie for VA-sektoren burde handlet mer om mulighetene med NoDig

10. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

4. november 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Torgfornyelse førte til vannledningsfornyelse

8. mars 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Viktig vannturné vel overstått

3. juli 2020/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig)

No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

19. februar 2019/av Lukas
Gravefrie metoder (No-Dig)

Modige ledningseiere gir større verktøykasse i gravefrie metoder

15. januar 2019/av admin_olimb