Viktig vannturné vel overstått

I noen intense uker på forsommeren har Olimb Rørfornyings «vannlag» reist land og strand rundt for å installere Compact Pipe tettilsluttet rør i gamle vannrør. Det har det blitt viktige meter ledningsfornyelse av!

Viktig vannturné vel overstått

Karmøy, Molde (bildet), Bergen – og en avstikker til Horten innimellom kommunene i vest.

Slik har et tettpakket turnéprogram sett ut de siste ukene før ferien for Olimb Rørfornyings faste mannskap på rehabilitering av vannledninger.

På sin ferd mellom bakkar og berg utmed havet har de installert mer enn 1000 meter med PE-rør av typen Compact Pipe i utdaterte kommunale vannrør. Det er godt nytt for både VA-ansvarlige og innbyggere i kommunene, som nå har bekymringsfri vannforsyning gjennom disse fornyede rørene i uoverskuelig framtid.

Olimb Rørfornying i Molde

Olimbs operatører har hatt strålende vær og fantastiske omgivelser på sin vannturné langs kysten. Her Andreas Andersson fra installasjon av 300 meter Compact Pipe SDR 13,6 Ø200 i Molde. Foto: Geir Johansen

Hver meter teller

Tusen meter med friskmeldte vannrør i fire kommuner er en gledelig oppsummering av turnéen. I det store bildet er det riktignok en «dråpe i havet», men den dråpen er viktig!

Ifølge beregninger gjort av Norsk Vann må 540 kilometer med offentlige vannledninger byttes ut eller fornyes hvert år hvis man skal holde tritt med etterslepet i vedlikeholdet. Tusen meter – en kilometer – tilsvarer 0,19 % av det årlige oppgraderingsbehovet.

Med andre ord: Det går ikke så fort, men det går fremover. Og jo mindre man trenger å grave, desto fortere går det fremover.

Fornyelsestakten øker med gravefrie metoder

Over alt i vårt vakre, langstrakte land finnes det nedgravde vannrør som er gamle og lekk. «Alle» er enige om at farten på fornyelse av vannledningsnettet må opp for å unngå lekkasjer, brudd, oversvømmelser og forurenset drikkevann.

Det er lettere sagt enn gjort. For i all den tid de eldste vannledningene har ligget godt begravet – noen så lenge som 150 år – har verden gått ufortrødent videre over bakken.

Å grave opp på kryss og tvers i et moderne samfunn for å utbedre gammelt VA-nett er krevende og kostbart. Med rørfornying og gravefrie metoder kan eksisterende vannledninger rehabiliteres raskere og med minimal inngripen i miljø og infrastruktur. Det betyr lavere kostnader og økt tempo på fornyelsen.

Fortid og framtid for vannledning i Molde

Fortid og framtid for vannledning i Molde: Deler av gammet rør til venstre. Til høyre Compact Pipe tettilsluttet rør i «superkvalitet» som blir trekt inn i gammel ledning. Foto: Geir Johansen.

Tettilsluttet rør

På sin vannturné har Olimb Rørfornyings operatører rehabilitert rør i dimensjoner Ø150 og Ø200mm med metoden tettilsluttet rør, som er en mye brukt løsning i rehabilitering av vann- og trykkledninger.

De gamle rørene blir først åpnet opp og renset innvendig. Deretter trekkes et PE-rør av merke Compact Pipe gjennom den gamle ledningen ved hjelp av en vaier.

Compact Pipe kommer oppkveilet på en stor trommel fra fabrikk, og er foldet i en C-form når det blir trukket inn i den gamle vannledningen. Når røret er helt igjennom, tilsettes trykk og varme (damp). Plastmaterialet i røret folder seg da ut til sin opprinnelige runde form, og legger seg tett inntil veggene inni den gamle ledningen – som et helt nytt rør.

Compact Pipe tettilsluttet rør

Compact Pipe er et PE-rør som folder seg ut til et nytt, tett-tilsittende rør inni det det gamle.

Compact Pipe i fullstrukturell kvalitet

Compact Pipe tettilsluttet rør fås i ulike dimensjoner og kvaliteter. Den mest brukte kvaliteten i Norge har SDR-verdi 17, som etter norsk klassifisering er semi-strukturell kvalitet og forutsetter at det finnes noe reststøtte i det eksisterende røret. I de fleste tilfeller er SDR 17 en fullgod løsning.

I 2019 kom produsenten Wavin med verdensnyheten Compact Pipe SDR 13,6 – utviklet spesielt for ekstra krevende norske forhold i PE 100 RC+, som er den høyeste kvaliteten i PE-materiale.

LES OGSÅ

Da en av Bergens eldste vannledninger skulle oppgraderes, ville kommunen at det skulle være til aller nyeste versjon. Det ble verdenspremiere på et spesialutviklet produkt for norske forhold.

Egenskapene til Compact Pipe SDR 13,6 er som et fullstrukturelt rør, med sikkerhetsfaktor 1,6 som tar høyde for ekstra beskyttelse ved transport, håndtering og installasjon. Produktnyheten førte til at metoden tettilsluttet rør rykket opp en klasse i oversikten over rørstyrke som kan oppnås med ulike NoDig-løsninger, fra semistrukturell til fullstrukturell metode.

Både i Molde og Horten ble det installert Compact Pipe i kvalitet SDR 13,6.

Fornyet vannledning gravefritt under veikryss i Horten

I Horten var oppdraget å trekke ut 45 meter Ø200mm Compact Pipe gjennom en gammel vannledning, under et sterkt trafikkert kryss på fylkesvei 310 (Gamleveien/Falkenstensveien).

Bergen siste stopp (for denne gang)

Siste stoppested på denne vannturnéen var Damsgårdslien i Laksevåg, hvor oppdraget var å fornye en vannledning i boligområde med Compact Pipe Ø150mm.

Bergen kommune har cirka 900 km vannledninger og 1200 km avløpsledninger. Målet til Vann- og avløpsetaten er å fornye 0,7 – 1 % av ledningsnettet per år, som er langt over landsgjennomsnittet. Av dette skal 70 % av fornyelsen på avløpsnettet og 50 % på vannledningsnettet skje ved bruk av gravefrie løsninger (NoDig).

Helt siden tidlig 80-tall har Olimb hatt gleden av å løse oppdrag gravefritt for Bergen kommune, og med nye rammeavtaler ligger alt til rette for at det gode samarbeidet på rørfornying fortsetter også de neste årene.

Fornyelse av vannledning i Damsgårdslien i Bergen

Installasjon av Compact Pipe Ø150 mm i bratt terreng i boligområdet Damsgårdslien i Laksevåg. Foto: Christoffer Krabbsjö

Fornyelsen fortsetter

Siste stopp var altså bare i denne omgang. Den viktige fornyelsen av vannledningsnettet fortsetter i Bergen og forhåpentligvis også i mange andre kommuner.

Behovet er der – i aller høyeste grad – og Olimb Rørfornyings «vannmenn» er klare for nye oppdrag, hvor enn på kartet det måtte være.

SE OGSÅ: Trakk ny vannledning gjennom jordene i april – våronna går som planlagt

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA

Ønsker du å motta artikler fra oss på e-post?

    Du takker ja til å motta vårt nyhetsbrev for ledningseiere, prosjekterende og andre som er interessert i rørfornying og gravefrie metoder (No-Dig). Vi sender cirka én e-post hver måned. Du kan melde deg av når du vil.
    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Relaterte artikler

Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Stadig stort behov for fornyelse av vannledningsnettet

25. september 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Smart ledningsfornyelse kan gi lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

5. september 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rørfornying kan begrense inngrep i kulturminner

2. august 2023/av admin_olimb
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Derfor bør kummene fornyes sammen med resten av ledningsnettet

11. mai 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Gjenbruk av plast gjør rørfornying enda grønnere

11. april 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

2. mars 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

45 år siden første strømperenovering

24. november 2022/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Jakter ufortrødent på de dårligste rørene i Drammen

28. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Ny mulighetsstudie for VA-sektoren burde handlet mer om mulighetene med NoDig

10. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

4. november 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Torgfornyelse førte til vannledningsfornyelse

8. mars 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Viktig vannturné vel overstått

3. juli 2020/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig)

No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

19. februar 2019/av Lukas
Gravefrie metoder (No-Dig)

Modige ledningseiere gir større verktøykasse i gravefrie metoder

15. januar 2019/av admin_olimb