Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

Fordelene med rørfornying kontra utskiftning ble svært tydelige da Olimb Rørfornying rehabiliterte tre stikkrenner under E6 i Bardu for Statens Vegvesen .      

Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

Første rørfornying av stikkrenne i Nord-Norge

For første gang har Statens Vegvesen brukt rørfornying i rehabilitering av stikkrenner i Nord-Norge. Det skjedde under E6 ved Tune i Bardu i slutten av oktober.

Tre stikkrenner i skråningsfot under den trafikkerte hovedveiåren var sterkt preget av tidens tann. De gamle betongrørene, som er 1 meter i diameter, hadde åpne sprekker. Skjøter hadde glidd fra hverandre, og omkringliggende jordmasser ble vasket inn i rørene.

Stikkrenne før rørfornyingFør-bilde av den ene stikkrennen som ble rehabilitert. Røret ligger 14 meter under E6 og må tåle veldig store belastninger. 

Mye å spare på å bruke rørfornying

Tradisjonelt blir stikkrenner under vei skiftet ut med nye når de blir gamle og dårlige. Utskiftning innebærer graving, med stenging av vei, omkjøringer eller venting som en konsekvens for bilistene.

Byggeleder Jarle Johansen i Statens Vegvesen forteller at prosjektet med rørfornying av de tre stikkrennene på Tune i Bardu har gitt store besparelser kontra «gamlemåten». Han anslår at de sparte 1,5 millioner på å velge å rehabilitere stikkrennene i stedet for å skifte dem.

– Selve rehabiliteringen av stikkrennene var utført i løpet av tre arbeidsdager, og vi slapp både veistenging og omkjøring. Å skifte ut de tre stikkrennene hadde tatt minst to uker. Vi måtte ha oppgradert omkjøringsvei, satt inn følgebil og stengt veien i perioder.

Ingen stopp i trafikken

Hensynet til trafikkavviklingen var et viktig argument for å velge rørfornying. Det er ikke flust av omkjøringsalternativer rundt E6 gjennom Bardu.

– Trafikken kunne gå som normalt mens stikkrennearbeidet pågikk under veien. Bilistene merket ingenting annet enn at hastigheten ble satt ned fra 80 til 50 kilometer i timen forbi arbeidsstedet. De ble med andre ord spart for ventingen og irritasjonen som ofte følger med veiarbeid, sier Johansen.

Rørfornying av stikkrenner under E6 stoppet ikke trafikkenE6 er hovedtransportåren gjennom Bardu kommune. Trafikken kunne gå som normalt mens Olimb Rørfornying rehabiliterte stikkrennene under veien med UV-herdet glassfiberforing.

Miljøvennlig metode

Gravefri rehabilitering betyr også store besparelser for miljøet.

Den ene av de tre stikkrennene ligger 14 meter under veien. Hvis denne skulle blitt skiftet ut med en ny, hadde man blitt nødt til å grave opp cirka 5500 kubikk med masse. Det er et betydelig inngrep i omgivelsene – og mange arbeidsdager med utslipp fra anleggsmaskiner.

Olimb Rørfornying brukte tre dager på å rehabilitere de tre stikkrennene gravefritt med UV-herdet glassfiberforing.

Installasjon av glassfiberforing i stikkrenneFra installasjonen: Glassfiberforingen er satt inn med et pigmentstoff som herder i ultrafiolett lys (UV). Foringen blir satt under trykk til den sitter tett mot veggene inne i røret. Deretter trekkes et lystog med UV-lamper gjennom foringen i et kontrollert tempo. Varmen fra lysene herder foringen fra innsiden.

Her kan du se en animasjon av rørfornyingsmetoden som ble brukt i Bardu

Like bra som nye stikkrenner

Olimb har fornyet rør med strømpeforing siden 1977. De rehabiliterte rørene har kvalitet og levetid som nye rør.

– All erfaring tilsier at holdbarhetstida for rehabiliterte stikkrenner er minst like lang som for nye stikkrenner som blir lagt ned, sier Jarle Johansen.

LES OGSÅ: Norgesrekord for strømpeforing i stikkrenner

– Utfordringen er ofte at grunnen rundt renna kan svikte når den har ligget lenge i bakken. Den utfordringen blir ikke mindre om stikkrenna blir skiftet ut med en ny. Da er det totalt sett et bedre alternativ å reparere eksisterende når det er mulig.

Stikkrennene etter rehabiliteringTo av stikkrennene etter rehabilitering. Holdbarheten er minst like god som nye stikkrenner.

Snø og kulde ingen hindring for rørfornying

Snøen hadde allerede falt over Bardu da rehabiliteringen av stikkrennene i Bardu fant sted i slutten av oktober. Men vinter er ingen hindring for gjennomføring av rørfornyingsprosjekter.

I motsetning til gravearbeider, som kan bli påvirket av blant annet snømengder og tele i bakken, kan rørfornying normalt utføres uavhengig av vær, temperatur og grunnforhold. Sånn sett er metoden ypperlig for ledningsfornyelse i Nord-Norge.

– Rørfornying viste seg å være en svært god løsning for oss i dette prosjektet, og det er absolutt interessant for oss med tanke på framtidige prosjekter også, avslutter byggeleder Jarle Johansen i Statens Vegvesen.

Relaterte artikler

Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Stadig stort behov for fornyelse av vannledningsnettet

25. september 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Smart ledningsfornyelse kan gi lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

5. september 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rørfornying kan begrense inngrep i kulturminner

2. august 2023/av admin_olimb
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Derfor bør kummene fornyes sammen med resten av ledningsnettet

11. mai 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Gjenbruk av plast gjør rørfornying enda grønnere

11. april 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

2. mars 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

45 år siden første strømperenovering

24. november 2022/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Jakter ufortrødent på de dårligste rørene i Drammen

28. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Ny mulighetsstudie for VA-sektoren burde handlet mer om mulighetene med NoDig

10. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

4. november 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Torgfornyelse førte til vannledningsfornyelse

8. mars 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Viktig vannturné vel overstått

3. juli 2020/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig)

No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

19. februar 2019/av Lukas
Gravefrie metoder (No-Dig)

Modige ledningseiere gir større verktøykasse i gravefrie metoder

15. januar 2019/av admin_olimb