Rørfornying kan begrense inngrep i kulturminner

I en veileder fra Riksantikvaren omtales gravefrie løsninger som måter å begrense inngrep i arkeologiske kulturminner. Veilederen er en viktig informasjonskilde for alle som jobber med nedgravde rør, kabler og ledninger.

Magasin / Kategori: Gravefrie metoder (No-Dig) / Oppdatert: 2. august 2023

Rørfornying begrenser inngrep i kulturminner

Gravearbeid knyttet til anleggelse eller fornyelse av nedgravde ledningsanlegg utgjør en risiko for arkeologiske kulturminner.

Behovet for å fornye ledningsanlegget i Norge er stort, spesielt for vann, avløp og overvann. I tillegg legges stadig mer infrastruktur ned i bakken, som fjernvarme, gass, avfallssug, strøm og bredbånd. Alt gravearbeid knyttet til anleggelse eller fornyelse av nedgravde ledningsanlegg utgjør en risiko for skader på arkeologiske kulturminner, både over og under bakken.

Viktig og nyttig veileder

Riksantikvaren har samarbeidet med flere offentlige og private institusjoner om innholdet i veilederen Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg, som skal bidra til at kulturminner ivaretas på best mulig måte når det arbeides med å planlegge, anlegge eller fornye ledningsanlegg.

Veilederen nevner og viser mange eksempler på arkeologiske kulturminner, i ulike landskapstyper, som kan medføre utfordringer når et ledningsnett anlegges. Den tar for seg mange av de hensynene som må tas, viser til regelverket som gjelder for arkeologiske kulturminner, og beskriver hvordan tiltakshaver/ledningseier skal gå fram for å unngå unødvendige forsinkelser og økte kostnader.

Veilederen forklarer også hva man skal gjøre og hvor man skal henvende seg dersom man støter på uforutsette funn under anleggsarbeid, opplever en akuttsituasjon (for eksempel lekkasje) – og konsekvensene dersom man griper ulovlig inn i et kulturminne.

Grav ikke i et automatisk fredet kulturminne
Det er ulovlig å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne, med mindre tillatelse er innhentet fra kulturminneforvaltningen. Dette gjelder også dersom man skal fornye rør og ledninger i eksisterende grøfter som er lagt ned i kulturminner.

Kilde: Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg (side 6)

NoDig-løsninger kan begrense inngrep

Under avbøtende tiltak, altså tilpasninger og tiltak som kan gjennomføres for å minimere uønskede virkninger av arbeid på nedgravde ledningsanlegg i kulturminneområder, nevner veilederen følgende eksempler på gravefrie metoder i grøftefri rørlegging (NoDig):

  • Rørfornying. Nye rør på innsiden av de gamle, for eksempel ved trekking av nye rør eller strømpeforing. Metoden nevnes som spesielt aktuell i Norges åtte middelalderbyer.
  • Rørpressing i løsmasser som innebærer å presse et varerør mellom to punkter og legge inn ønsket type rør.
  • Styrt boring i løsmasser. Fleksibel metode som gjør det mulig å bore vertikalt, horisontalt og i kurver i lange strekk.

Lang erfaring med rørprosjekter i kulturminneområder

Gjennom mange år har Olimb Rørfornying utført en lang rekke oppdrag med rørfornying i kulturminneområder og middelalderbyer. I tillegg til å være mer skånsomme, er våre løsninger i mange tilfeller betydelig kostnadsbesparende når nye rør skal etableres eller fornyes i slike områder. Med et stort spekter av ulike produkter og løsninger kan vi fornye vann- og avløpsrør i kulturminneområder der graving ville vært utenkelig.

Olimb Rørfornying har blant annet utført rørfornying under selveste Nidarosdomen, Norges nasjonalhelligdom, og under gågata i UNESCO-byen Røros. Vi har også rehabilitert avløpsrør i Øvregaten i Bergen, som ligger tett på flere fredete områder og kulturminner. Vi kan også fornye vannrør med minimale inngrep, som når en vannledning nær fredet bygrunn under Farmannstorvet i Tønsberg måtte rehabiliteres.

Installasjon av glassfiberstrømpe i eggeformede betongrør ved Mariakirken i Bergen

Rørfornying ble løsningen da en avløpsledning ved Mariakirken i Bergen trengte rehabilitering.

Oppdrag som innebærer ekstra hensyn til kulturarv og historie kan være krevende. Riksantikvarenes veileder er derfor et nyttig verktøy for alle som jobber med nedgravde rør, kabler og ledninger.

Olimb Rørfornying
Nye rør uten å grave eller rive.

Last ned her

Gratis bestillerhåndbok – ABC gravefrie metoder (NoDig).

Ønsker du å motta fagartikler fra oss på e-post?

    Du takker ja til å motta vårt nyhetsbrev for ledningseiere, prosjekterende og andre som er interessert i rørfornying og gravefrie metoder (No-Dig). Vi sender cirka én e-post hver måned. Du kan melde deg av når du vil.
    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Relaterte artikler

Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Smart ledningsfornyelse kan gi lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

5. september 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rørfornying kan begrense inngrep i kulturminner

2. august 2023/av admin_olimb
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Derfor bør kummene fornyes sammen med resten av ledningsnettet

11. mai 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Gjenbruk av plast gjør rørfornying enda grønnere

11. april 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

2. mars 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

45 år siden første strømperenovering

24. november 2022/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Jakter ufortrødent på de dårligste rørene i Drammen

28. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Ny mulighetsstudie for VA-sektoren burde handlet mer om mulighetene med NoDig

10. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

4. november 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Torgfornyelse førte til vannledningsfornyelse

8. mars 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Viktig vannturné vel overstått

3. juli 2020/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig)

No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

19. februar 2019/av Lukas
Gravefrie metoder (No-Dig)

Modige ledningseiere gir større verktøykasse i gravefrie metoder

15. januar 2019/av admin_olimb