Derfor bør kummene fornyes sammen med resten av ledningsnettet

Gamle og dårlige kummer blir fort svake punkter i systemet hvis de ikke blir renovert sammen med det øvrige ledningsnettet.

Magasin / Kategori: Gravefrie metoder (No-Dig) / Forfatter: Svein Rune Myhre / Oppdatert 11. mai 2023

Derfor bør kummene fornyes sammen med resten av ledningsnettet

De aller fleste kummer kan fornyes raskt og uten noen form for oppgraving. Flere metoder blir gjerne brukt i kombinasjon, avhengig av tilstanden og funksjonen til kummen. Kummen på dette bildet er totalrenovert med glassfiberstrømpe og ny, støpt bunnseksjon.

I Olimb Rørfornying har vi alltid vært opptatt av kummer. Vi rehabiliterer vann- og avløpsledninger fra kum til kum, og ser på kummene som en viktig del av det totale ledningsnettet.

Ble ofte glemt

Tidligere ble kummene ofte utelatt i beskrivelsen av ledningsfornyelse. Vi rehabiliterte rørene og oppgraderte dem til å tåle drift i mange generasjoner fremover, men forlot som regel kummene i samme stand som de var før vi kom. Dette har heldigvis endret seg!

Stadig flere kommuner og interkommunale selskaper har innsett hvor viktig det er å ha kummer som fungerer godt, og kummene er nå langt oftere en del av oppdragsbeskrivelsen ved ledningsfornyelse. Som de bør være.

Kummene er viktige for driften av hele ledningsnettet! Det er her VA-operatørene skal komme til raskt, enkelt og trygt med utstyr når de skal kontrollere tilstanden til rørene, eller spyle opp når det blir forstoppelser.

Dårlige kummer øker mengden fremmedvann på ledningsnettet

Standarden på kummene er nemlig ofte lik standarden på rørene vi rehabiliterer. Det vil si dårlig, med betydelig inn- og utlekking av fremmedvann.

Innlekking betyr unødvendig stor belastning på renseanleggene. Mengden fremmedvann i renseanleggene som skyldes innlekking i kummer og fellesavløpsnettet, utgjør i mange kommuner mer enn 50 prosent. Dette påvirker selvsagt kapasiteten og driftskostnadene i kommunene.

Utlekking kan føre til forurensing av naturen og drikkevannet. Mange steder i landet har vi felleskummer, der ledninger for vann, spillvann og overvann går i samme kum. Når slike kummer er utette eller har dårlig utforming, utgjør det en reell hygienisk trussel.

LES OGSÅ: Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

Oversvømmelse i kum

Ekstremvær og overvannsutfordringer er viktige grunner til at kummene må være tette og ha god hydraulikk. Foto: Adobe Stock

Et kostnadsspørsmål for kommunene

Det koster å sette i stand gamle kummer med god kumbunn, velfungerende renner og tette vegger. Mye av arbeidet er rent håndverk, og prislappen kan virke høy ved første øyekast.

Kostnadene er nok en viktig årsak når kummer blir nedprioritert i rehabilitering av ledningsnettet – ofte til fordel for enda flere meter med fornyelse av rør.

Men kummene er viktige for driften av hele ledningsnettet! Det er her VA-operatørene skal komme til raskt, enkelt og trygt med utstyr når de skal kontrollere tilstanden til rørene, eller spyle opp når det blir forstoppelser.

Med andre ord: Det kan fort koste dyrt å ha kummer som ikke fungerer.

Mye er gjort med en god bunnseksjon

Slett ikke alle kummer trenger en totalrenovering. Er bunnseksjonen god, er mye gjort. God hydraulikk i kumrenner reduserer risiko for oversvømmelser, kloakkstopp, tilbakeslag og forurensing.

God hydraulikk i kumrenner reduserer risiko for oversvømmelser, kloakkstopp, tilbakeslag og forurensing.

Når vi støper ny kumbunn sørger vi for å etablere en godt fungerende renne gjennom kummen, med fin kurvatur. Vi tar hensyn til vinkler og høyder på sidegrenene for å etablere godt fall mot renne og best mulig hydraulikk.

I arbeidet benytter vi høyverdig og ekspanderende betong som tetter godt og tåler det aggressive miljøet i kloakken.

Separering av felleskum

Det er «typisk norsk» å la spillvann og overvann gå i samme kum.

Gamle felleskummer er kilder til forurensing, og bør separeres. Separering kan gjøres helt uten oppgraving eller nedsetting av ny kumgruppe.

Ved installasjon av luke eller lokk stenger vi over spillvannsledningen, slik at kloakk ikke renner til overvann. Vi kan også installere stigerør som forsinker en eventuell oversvømmelse i kummen.

Tre metoder for separering av felleskummer uten oppgraving eller nedsetting av ny kumgruppe.

Tre metoder for separering av felleskummer uten oppgraving eller nedsetting av ny kumgruppe. Fra venstre: Stålluke, tett lokk og stigerør.

Fordelen med disse håndverksmetodene er at de ikke tar opp noe av plassen i kummen.

Minikummer, som er en mye brukt løsning ved nedsetting av kumgrupper, har liten plass og er derfor lite service- og driftsvennlige. De gjør det også vanskelig å utføre fremtidig arbeid i kummen, for eksempel rørfornying.

Tette kummer opp til kumlokk

Tette kummer opp til kumlokk betyr i praksis at vi totalrenoverer kummene med installasjon av en skreddersydd kumstrømpe av glassfiber eller filt. Dette er en metode vi har gjort stadig mer av i de senere årene, ikke minst i travle bymiljøer med mye trafikk og infrastruktur.

Kumstrømpen blir senket på plass i kummen, satt under trykk og deretter herdet. Normalt tar selve installasjonen bare et-par timer. Resultatet etter herding er en helt ny innvendig kum som tetter og forsterker veggene i hele kummens høyde – opp til lokket.

Her kan du se en animasjon av metoden.

Etter herding freser vi kantene fine og gjenåpner hull til påkobling av rør på kumveggen. Til slutt støper vi den nye bunnseksjonen, og tetter og laminerer alle rørgjennomføringer og overganger.

Raskt og gravefritt

Alle prosesser i en totalrenovering skjer uten å grave. Siden kummer ofte ligger i vei, er det selvsagt en stor fordel at rehabiliteringen kan utføres raskt og gravefritt.

Selve installasjonen krever lite plass og tar kort tid, normalt bare noen timer. Derfor er strømperenovering et ypperlig alternativ når kummer ligger vanskelig til for utskiftning, for eksempel i travle bysentrum og andre miljøer med vanskelige grunn- og graveforhold.

LES OGSÅ: Rehabiliterer hundre år gamle steinsatte kummer i Oslo uten å grave

Steinsatt kum

Unngå lettvinte løsninger med gode beskrivelser

Kumrenovering er et håndverk, der den som utfører arbeidet må ha god kjennskap til både materialer og teknikker. Dessverre ser vi at kvaliteten på arbeid i kum varierer veldig.

Er det noe som kan jukses med, så er det kummer. Det er ingen kunst å slamme eller pusse overflaten i en kum slik at den ser fin ut! Men slike kvikkfiks-løsninger vil fort vise seg å være helt bortkastet.

Den generelle kummen finnes ikke, og derfor er det så viktig med en tydelig beskrivelse i hvert tilfelle. 

Lettvinte og rimelige løsninger blir gjerne brukt når det ikke er stilt spesifikke krav i beskrivelsen av oppdraget. Den generelle kummen finnes ikke, og derfor er det så viktig med en tydelig beskrivelse i hvert tilfelle. Gode beskrivelser sikrer at arbeidet blir gjort godt.

Kan kummen kobles ut?

Til slutt et aldri så lite tips til deg som skal beskrive ledningsfornyelse og vurderer renovering av kummer.

Se kritisk på funksjonen til den enkelte kum. Er den egentlig nyttig for driften? Eller kan den rett og slett saneres?

Når vi rehabiliterer vann- og avløpsledninger kan vi nemlig kjøre foringer helt igjennom kummen, slik at den i praksis blir koblet ut.

En kum mindre er et lekkasjepunkt mindre – og et punkt mindre å vedlikeholde i VA-nettet.

LES OGSÅ: Stort løft for stor kum i Asker

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA

Ønsker du å motta artikler fra oss på e-post?

    Du takker ja til å motta vårt nyhetsbrev for ledningseiere, prosjekterende og andre som er interessert i rørfornying og gravefrie metoder (No-Dig). Vi sender cirka én e-post hver måned. Du kan melde deg av når du vil.
    Vi er avhengig av ditt samtykke for å sende deg digital kommunikasjon. Vi tar ditt personvern på alvor, og vil aldri dele dine personopplysninger med tredjeparter. Se personvernerklæringen vår for mer informasjon.

Relaterte artikler

Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Smart ledningsfornyelse kan gi lavere økning i vann- og avløpsgebyrer

5. september 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rørfornying kan begrense inngrep i kulturminner

2. august 2023/av admin_olimb
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Derfor bør kummene fornyes sammen med resten av ledningsnettet

11. mai 2023/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Gjenbruk av plast gjør rørfornying enda grønnere

11. april 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Nye utslippskrav øker behovet for rørfornying

2. mars 2023/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

45 år siden første strømperenovering

24. november 2022/av Eirik Berntsen
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Jakter ufortrødent på de dårligste rørene i Drammen

28. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Ny mulighetsstudie for VA-sektoren burde handlet mer om mulighetene med NoDig

10. februar 2022/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Rehabiliterte tre stikkrenner på tre dager under E6 i Bardu

4. november 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Torgfornyelse førte til vannledningsfornyelse

8. mars 2021/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Fornyelse av vannledningsnettet: Hva skjer?

20. oktober 2020/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig) Nyheter fra Olimb

Viktig vannturné vel overstått

3. juli 2020/av Irene
Gravefrie metoder (No-Dig)

No-Dig: Smart fornyelse av vann og avløp uten graving

19. februar 2019/av Lukas
Gravefrie metoder (No-Dig)

Modige ledningseiere gir større verktøykasse i gravefrie metoder

15. januar 2019/av admin_olimb