PROSJEKTER

Boligens gamle avløpsrør lå tre meter under verneverdig gate i Røros – ble fikset helt uten å grave

Olimb Rørfornying i Røros

Bildet: Olimb Rørfornying avdeling Trondheim rehabiliterer et gammelt avløpsrør for en boligeier i Kjerkgata i Røros uten noen form for inngrep i grunn eller bygning. Jobben ble gjort i løpet av en dag.

Boligens gamle avløpsrør var modent for utskiftning, men lå dypt og vanskelig til. Nærmere bestemt tre meter ned i grunnen under gågata i Røros.

  • Oppdrag utført av Olimb Rørfornying avd. Trondheim for privat boligeier i Kjerkgata i Røros.
  • Strømperenovering av 13 meter avløpsrør Ø100mm. Strømpen ble installert med «blind ende» fra sluk innvendig i bolig og ut til hovedledning i gata. Mer om metoden >
  • Gjennomføringstid: Cirka to timer installasjon + noen timer herding

Ledningsnettet i Bergstaden er av eldre dato og er sterkt preget av slitasje, men det er ikke «bare» å skifte ut gamle rør.

På grunn av sin verdensarv-status er hele Røros sentrum regulert til spesialområde for bevaring, hvilket i praksis vil si at at alle fasader og gateløp er verneverdige. Oppgraving er ikke et alternativ med mindre det er tvingende nødvendig.

Strømperenovering som alternativ til utskiftning

Da en boligeier i Kjerkgata i Røros sentrum hadde problemer med sitt gamle avløpsrør ut til kommunal tilkobling i kum, tipset en entreprenør om strømperenovering som alternativ til utskiftning.

På bare noen timer – og uten et eneste gravetak – fikset Olimb Rørfornying det gamle avløpsrøret fra ende til annen med installasjon av strømpeforing. Strømpeforingen herder til et nytt rør inni det gamle, og dermed slapp boligeier å gjøre noen form for inngrep i overflater, verken inne i huset eller i gata utenfor boligen.

Første strømpeforing i Bergstaden

Siden dette var første gang Olimb gjennomførte strømperenovering i den verdensarv-listede bergstaden Røros, var det representanter til stede både fra kommunen og kundens forsikringsselskap, samt entreprenørfirmaet som anbefalte metodevalget overfor boligeier.

Alle var godt fornøyde med at dette fungerte i praksis og at eier av boligen i tillegg sparte betydelige beløp på å velge rørfornying fremfor andre mer inngripende metoder.

Snakk med oss om rørfornying!

Flere prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim