PROSJEKTER

Rørfornying i Viktor Baumannsvei – et mønsterprosjekt mot alle odds (Trondheim)

Rørfornying i Viktor Baumannsvei – et mønsterprosjekt mot alle odds (Trondheim)

De to lavblokkene i Viktor Baumannsvei 34 og 38 ble bygget i 1954. Alle de originale avløpsrørene var utslitte og trengte rehabilitering. Foto: Google Maps.

Prosjektinformasjon

  • To lavblokker med tre etasjer bygget i 1954. Totalt 24 leiligheter fordelt på fire oppganger.
  • Rørfornying av samtlige originale avløpsrør: Fallstammer med grenrør og bunnledninger (støpejern), samt uttrekksledninger (betong).
  • Gjennomført i perioden mars 2022 – mai 2022.
  • Ansvarlig for utførelsen: Olimb Rørfornying avdeling Trondheim
  • Dyktige samarbeidspartnere i dette prosjektet: HADAK AS (spyling), UNITEK AS (tilkomstarbeid), Aalmo (elektriker), Maskinutleie Stjørdalen M.U.S.

Dette sier kunden:

Olimb Rørfornyings medarbeidere håndterte oppdraget på en fantastisk måte.

Fordi jeg selv var på jobb i Oslo det meste av tiden, var samarbeidet i stor grad basert på tillit. Arbeidsleder Tor-Eirik Hermansen fikk fullmakt til å ta nødvendige avgjørelser underveis, og styrte prosjektet i Trondheim med stødig hånd mens vi hadde løpende dialog på FaceTime og e-post.

Operatørene var faglig dyktige, hyggelige og holdt tidsskjema til punkt og prikke. Beboerne var veldig fornøyde med måten arbeidet ble utført på!

Kristin Sæther, styreleder i A/S Viktor Baumannsvei 34, 38

Om prosjektet

Avløpsrørene i de to blokkene fra 1954 var i elendig forfatning. Det hadde vært flere lekkasjer, og både rørleggerfirma og byggkonsulent mente at full utskiftning av de innvendige støpejernsrørene var det eneste alternativet.

Utvendig var stikkledningene i betong i ferd med å gli helt fra hverandre. Utgangspunktet for å redde dem uten oppgraving var også svært dårlig.

Trosset anbefalingene om utskiftning

Styreleder Kristin Sæther klarte ikke å slå seg til ro med at alle rørene i Viktor Baumannsvei 34 og 38 måtte rives ut og graves opp, med de voldsomme kostnadene og ulempene det ville medføre for beboerne .

Selv om oddsene var lave, ville hun undersøke mer rundt mulighetene for rørfornying. Via SINTEF ble hun oppmerksom på Olimb Rørfornyings teknisk godkjente «strømpemetode». Hun kontaktet Olimbs avdeling i Trondheim, som undersøkte tilstanden til rørene. Basert på mange års erfaring fra arbeid i bygg og borettslag med tilsvarende dårlige rør, konkluderte de med at rørfornying var mulig.

Kristin Sæther og de andre i styret valgte å stole på denne vurderingen, og gikk for rørfornying på tross av anbefalingene om utskiftning.

Løste utfordringene, kom i mål på avtalt tid

Lett var det dog ikke! Når rørgodset er så tæret og ødelagt er det mye som kan gå galt underveis i prosjektet, særlig i renseprosessen.

Men med hjelp fra dyktige underleverandører og godt samspill med styre og beboere, kom Olimbs operatører i mål med rehabiliteringen av avløpsrørene i begge bygningene i løpet av seks arbeidsuker – nøyaktig som planlagt.

Røropplegg går på kryss og tvers i eldre bygg, og utskiftning innebærer store inngrep i vegger, gulv og tak.

Røropplegg går på kryss og tvers i eldre bygg, og utskiftning innebærer store inngrep i vegger, gulv og tak. I mange tilfeller må nye bad rives for å skifte de gamle rørene. Med rørfornying slapp beboerne i Viktor Baumannsvei 34 og 38 unna med kun mindre inngrep, og kunne bo i leilighetene sine mens arbeidet pågikk.

Andre prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim