PROSJEKTER

Rehabiliterte lufterør i Fjæremsfoss vannkraftverk

Om prosjektet

Fjæremsfoss vannkraftverk, som ligger i Nidelva i Trondheim, har vært i drift helt siden 1957. Nå rustes det opp for viktige fremtidige kraftleveranser!

Olimb Rørfornyings avdeling i Trondheim ble hyret inn for å strømperenovere et 15 meter langt lufterør Ø300mm i stål, som går rett opp fra omløpstunnelen og ut i friluft. I og for seg en ganske rett fram (rett ned) jobb – når det er enkel tilkomst til installasjonspunktet. Det var det ikke her!

Vanskelig tilkomst krevde nøye planlegging

Mens strømpeforingen ble impregnert og gjort klart i Olimbs produksjonslokaler på Heimdal, ble installasjonsutstyret heist med kran over elva til tilkomstpunktet på kraftverket. Etter impregnering er det et kappløp med tiden før epoxy-blandingen i strømpen starter å selvherde. Da gjelder det å få den fort på plass!

Transport av utstyr til rørfornying i Fjæremsfoss vannkraftverk

Det var ikke mulig å komme til installasjonspunktet med biler, så alt utstyr måtte fraktes over Nidelva med kran. Her er det kompressoren og installasjonskula som er i fritt svev.   

For å komme til i selve lufterøret fra bakkenivå, var det nødvendig med en nesten 18 meter lang «forvrenging» (innføringsdel) på strømpeforingen. Fra åpningen på røret var det 15 strake meter rett ned i tunnelen, hvor strømpen ble herdet hard og deretter kuttet i flukt med taket.

Installasjon av strømpeforing i lufterøret

Fra rustet stålrør til supersterkt plastrør

Det korroderte lufterøret fra 1957 hadde nå fått en splitter ny, supersterk innside av plast som aldri vil ruste. Og alt dette skjedde på én eneste mandag, fra start til slutt!

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag for Søbstad AS, hovedentreprenør i renoveringen av Fjærmsfoss vannkraftverk i Trondheim (eid av Statkraft).
  • Strømperenovering av 15 meter langt lufterør Ø300 mm i stål i omløpstunnel.
  • Utført i mai 2022 av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim.

Om metoden

Flere prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim