PROSJEKTER

Falleferdige ledninger og gjengrodde rør ble gjenbrukt med strømpeforing (Trondheim)

Om prosjektet

Etter en rørinspeksjon fikk borettslaget i Stabells veg 9 avdekket at rørsystemet var i dårlig stand – de innvendige avløpsrørene var gjengrodde og hadde sprekkdannelser, og bunn- og stikkledningene var i ferd med å kollapse. Det var bare et spørsmål om tid før ting ville gå galt.

Et tradisjonelt rørskifte ville bli for dyrt for borettslaget, og de var redd for eventuelle uforutsette utgifter. De valgte etter hvert Olimb Rørfornying og strømpemetoden, mye på grunn av de gode erfaringene naboblokka hadde hatt med selskapet når de skulle fornye rørene.

Utfordrende rørsystem

Røropplegget var komplisert, med forskjellig løsning mellom oppgangene for påkobling til fallstammene, og grenrør fra én leilighet koblet rett på grenrøret til en annen. Flere leiligheter var under oppussing på grunn av beredere som lakk, men med strømpemetoden slapp man å rive helt ned igjen – strømpen kunne monteres fra den ene leiligheten og opp til sluket i den andre. Med færre inngrep på bygningsmassen ble det også mindre belastning for beboerne.

For å fornye bunn- og stikkledningen med strømpe måtte det pigges ned to meter for tilkomst, men borettslaget slapp full oppgraving av kjellergulvet. Det betyr mindre avfall, raskere gjennomføring og lavere kostnader.

Alt etter skjema

Selv med uvanlige løsninger på rørsystemet ble både tids- og kostnadsrammer overholdt, og både anleggsleder og styreleder er fornøyde med samarbeidet.

Røropplegg Stabells veg 9

Det var et komplisert røropplegg i blokka, med forskjellige løsninger mellom oppgangene og gren-på-gren.

Dette sier oppdragsgiver

Rørfornying er et omfattende prosjekt som sikkert mange borettslag gruer seg til. For vår del gikk det mye bedre enn jeg hadde forventet. Olimb Rørfornying gjennomførte prosjektet innenfor både tidsfrist og økonomiske rammer. Prosjektlederen gjorde en utrolig god jobb og informerte oss fortløpende og grundig gjennom alle faser av prosjektet. Han anstrengte seg for at løsningene skulle bli teknisk gode, samtidig som han holdt kostnadene nede. Arbeiderne var punktlige, og jobbet på en veldig ryddig måte. Vi kunne ikke se at det nettopp var gjennomført et stort og omfattende prosjekt når de var ferdige. Alt arbeidet ble grundig dokumentert med bilder og video.

Olav Aarstad, Styreleder Stabells veg 9 borettslag

Last ned prosjektomtale PDF

Fasade Stabells veg 9

Prosjektinformasjon

  • Oppdragsgiver: Stabells veg 9 borettslag
  • Blokk fra 1961 med 24 enheter, fordelt på to oppganger og fire etasjer.
  • Strømperenovering av innvendige avløpsrør (originale soilrør i støpejern) med stammer og gren. Fornying av bunn- og stikkledning i betong.
  • Komplekst røropplegg med gren-på-gren og forskjellige løsninger mellom oppgangene. Gjengrodde avløpsrør og bunn/stikkledning som skled fra hverandre i skjøten.
  • Gjennomføringsperiode august – september 2022.
  • Ansvarlig for utførelsen: Olimb Rørfornying avdeling Trondheim.
  • Dyktige samarbeidspartnere i dette prosjektet: HADAK AS (spyling), UNITEK AS (tilkomstarbeid), Aalmo AS (elektriker).

Om metoden

Flere prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim