PROSJEKTER

Uforutsette utfordringer fikk rørfornyingsprosjektet i Lilleby Borettslag raskere i mål

Lilleby Borettslag i Trondheim (©TOBB)

Lilleby Borettslag i Trondheim ble oppført av Boligbyggelaget TOBB i perioden 1951-53. TOBB er nå forretningsfører for borettslaget, og hadde oppfølgingen i dette rørfornyingsprosjektet. Foto: TOBB.

Om prosjektet

Lilleby Borettslag hadde over flere år vært plaget med lekkasjer og forsikringsskader som følge av dårlige rør. I samråd med forretningsfører TOBB besluttet borettslaget å rørfornye samtlige avløpsrør i de to blokkene fra tidlig femtitall.

Planla å bruke 13 arbeidsuker

Olimb Rørfornying avdeling Trondheim vant oppdraget i konkurranse med to andre tilbydere. Arbeidet startet opp den andre uken i 2022 og skulle etter planen ta 13 uker. Det vil si tre uker med rørfornyingsarbeider i hver av de fire oppgangene (10 leiligheter), pluss etterarbeid i den siste uken før påsken.

Einar Bruland i TOBB representerte styret i Lilleby Borettslag i prosjektet, og hadde den løpende oppfølgingen. Den erfarne prosjektingeniøren har bistått i mange rehabiliteringsprosjekter for boligselskaper, og vet at gamle røropplegg ofte byr på noen ekstra overraskelser og utfordringer.

Fremdriftsplanen for rørfornyingen i Lilleby ble ikke forsinketav uforutsette utfordringer. Tvert imot!

Den opprinnelige fremdriftsplanen til Olimb Rørfornying avdeling Trondheim var på 13 uker.

Trøbbel i topp

I Lilleby-blokkene var det spesielt femte etasje og loft som hadde løsninger noe utenom det vanlige, blant annet lange slag mellom etasjene. På loftet er det dessuten fellesvaskeri med sluk, som også krevde en hel del spesialtilpasninger og tilkomstarbeider i leiligheter.

I en tidlig fase av prosjektet kunne det se ut til at uforutsette tiltak skulle forskyve både fremdriftsplanen og kostnadsrammene, men det tok seg raskt inn igjen når prosjektlederne fikk bedre oversikt.

I mål med god margin likevel

Enden på visa var at alle arbeidene var ferdigstilt tre uker før skjema – og dermed i god tid før påsken, som beboerne i Lilleby kunne feire hjemme med fullt fungerende vann og avløp.

Dette sier oppdragsgiver:

Rørfornyingsprosjektet i Lilleby Borettslag begynte allerede smått i 2017, da var Olimb inne og rørfornyet uttrekkene i forbindelse med dreneringsarbeid.

Deretter fulgte videoinspeksjon av avløpsrørene, vurderinger av tilhørende tekniske anlegg, beboermøter med mer. Så satte koronapandemien kjepper i hjulene og utsatte prosjektet ytterligere.

Styret valgte å starte anbudsprosessen sommeren 2021 med et godt håp om å slippe ytterligere forstyrrelser grunnet pandemi. Gjennomføringen av prosjektet gikk rimelig smertefritt. Dette til tross for noen tekniske utfordringer og utfordringer med smitte både hos Olimbs operatører og beboere i borettslaget.

Takket være god planlegging og gjennomføring gikk både fremdrift og prosjektøkonomi bedre enn forventet.

Einar Bruland, prosjektingeniør i Boligbyggelaget TOBB
Avløpsrørene i Lilleby Borettslag går på kryss og tvers, slik de som regel gjør i eldre borettslag.

Gamle avløpsrør kan gå i alle retninger, og er ofte innstøpte i bygningsmassen. Slik er det også i Lilleby Borettslag. I mange tilfeller er ikke endringer som et gjort på røranlegget opp gjennom årene, tegnet ned noe sted. Da kan det komme overraskelser i et rørfornyingsprosjekt.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for Lilleby Borettslag i Trondheim, i perioden januar til mars 2022.
  • To blokker oppført av TOBB i perioden 1951-53: Ladeveien 14 og Stiklestadveien 9A – C. Totalt 40 leiligheter fordelt over fem etasjer, pluss kjeller og loft. TOBB er forretningsfører for boligselskapet, og hadde prosjektoppfølgningen.
  • Rørfornying av samtlige avløpsrør fra og med oppstikk i kjeller til lufting på loft. Avløpsrørene fra byggeår er i støpejern.
  • Bunnledningsnettet var rørfornyet med strømpe tidligere. Som et tilleggsarbeid i prosjektet ble det skjøtet med strømpeforing mellom bunnledningene og uttrekksledningene.
  • Ansvarlig for utførelsen: Olimb Rørfornying avdeling Trondheim
  • Dyktige underleverandører i dette prosjektet: UNITEK AS (tilkomstarbeid), HADAK (spyling)og Maskinutleie Stjørdalen (M.U.S.)

Flere prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim