PROSJEKTER

Fornyet et lappverk av avløpsrør i grevens tid

Fasade Arilds gate 2

Bygården har et ærverdig og pent ytre, men bak fasaden var ting vesentlig annerledes.

Dette sier kunden:

Olimb Rørfornying var helt fra starten av klare på at det kunne bli ekstraarbeider for å komme til i rørene og forhindre lekkasjer, og for oss var det tillitsvekkende at en leverandør ikke tok for lett på ting. Olimb deltok på generalforsamling i borettslaget både før oppstart av prosjektet og underveis i arbeidsprosessen, og svarte på spørsmål fra beboere slik at de følte seg ivaretatt.

Olimb fulgte også opp henvendelser fra beboerne i arbeidsperioden slik at alle ble fornøyde. Styret ble kontinuerlig involvert i og orientert om prosessen, og vi hadde en god dialog med de ansatte. Vi opplever å ha hatt et veldig godt samarbeid med Olimb fra første kontakt og befaring, til ferdigstillelse av rørfornyingen.

Inger Marie Opøien, styreleder i Arilds Gate 2 Borettslag

Prosjektinformasjon

  • Oppdragsgiver: Arilds Gate 2 Borettslag
  • Bygård fra 1910 med 8 leiligheter fordelt over 4 etasjer
  • Strømperenovering av originale soilrør fra Ila Smelteverk
  • Utfordrende røropplegg som krevde tilkomstarbeider for å kunne fornye alt fra stikk- og bunnledning til stammer og grenrør
  • Gjennomført på hovedsakelig 3 uker (mandag til torsdag), med noe ekstraarbeid for utbedring av kollapset stamme
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim
  • Dyktige samarbeidspartnere i dette prosjektet: UNITEK AS (tilkomstarbeid), Husa Maskin AS (graving), Aalmo AS (elektriker) og Maskinutleie Stjørdalen (M.U.S.) (brakker)

Om metoden

Dårlige og knekte avløpsrør

Det var mange merkelige løsninger på røropplegget i bygget, og noen av avløpsrørene var så porøse at de kunne knekkes for hånd.

Om prosjektet

Bygården hadde innvendige avløpsrør fra 1910, og med avløpsrør som levde på lånt tid besluttet borettslaget i Arilds gate 2 å utbedre røranlegget.

Et sammensurium av rør

Rørsystemet hadde mange merkelige løsninger, som krappe retningsendringer og dimensjoner som var alt for små til å rørfornyes, rør som var tredd inn i andre rør, rør som var kappet midt i en vegg og et annet som endte i loftet. Noen av grenrørene hadde attpåtil knekt. Styret ble anbefalt å gjøre inngrep i bygningsmassen for å komme til i rørene der det var nødvendig.

Mesteparten fornyet med strømpe

Rørene ble byttet fysisk i tilkomstpunktene, og derfra ble det kjørt strømpe med grenforsterkninger inn i de resterende etasjene. Flere av leilighetene hadde nye grenrør som følge av tidligere lekkasjer, og med grenforsterkninger er borettslaget sikret mot nye lekkasjer.

Slapp å rive bad

Det dukket opp to ekstra stammer underveis som ikke kom frem på befaring, og en av disse kollapset under rens. Denne måtte byttes ut med et nytt rør fra kjeller til tak, men ingen bad ble revet ned for å komme til, og grenrørene kunnes kobles rett på den nye stammen.

Nye rør fra topp til bunn

Tre ulike stammer var koblet til endepunktet på bunnledningen, med dimensjoner som var alt for små for en strømpeforing. Stammene ble pigget opp, samlet i én stamme og koblet til bunnledningen som ble rehabilitert med strømpe.

Stikkledningen var koblet på en fellesledning som holdt på å falle fra hverandre, og det ble gravd opp i koblingspunktet mellom ledningene slik at det kunne kjøres strømpe frem til kommunalt rør. I gravepunktet ble røret byttet ut med nytt.

Sparte mye med rørfornying

Å utsette vedlikehold kan bli svært dyrt, og det var bare et spørsmål om tid før de over hundre år gamle rørene ville ført til større lekkasjer og kostnader til utbedring for borettslaget. Selv med uforutsette utfordringer kunne de fleste rørene fornyes med strømpe, og mesteparten av arbeidet ble gjort i løpet av estimert tidsplan på tre uker mens mange beboere var på ferie.

Ga utslag på forsikringen

Med helt nye rør fra sluk og frem til kommunal hovedledning slipper beboerne å bekymre seg for fremtidige lekkasjer, og dette ga utslag i en lavere pris fra forsikringsselskapet til borettslaget.

Flere prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim