Hvordan står det til med stikkledningen din?

Har du en tikkende utgiftsbombe på eiendommen din uten å være klar over det? Jo mer du vet om stikkledningene dine, og jo tidligere - desto bedre.
Av Irene Fossen 8. februar 2019
Stikkledningene er huseiers ansvar. Slett ikke alle er klar over dette.

Høsten 2017 utførte Norsk Vann en spørreundersøkelse som slår fast at norske huseiere vet lite om stikkledninger. Denne kunnskapsmangelen kan koste dyrt.

Stikkledninger er huseiers ansvar

Stikkledninger er vann- og avløpsrør som går under bakken fra kommunal hovedledning og bort til huset. Stikkledningene er normalt huseiers ansvar. Nesten tre av ti huseiere er ikke klar over dette.

Mange tror at alt som har med vann- og avløpsrør til og fra boligen er kommunens ansvar, og blir derfor overrasket når de finner ut at de selv er ansvarlige. Kanskje forstår de dette først når det blir kloakkstopp eller lekkasje, eller de får pålegg fra kommunen om å utbedre stikkledningen.

Stikkledninger er vann- og avløpsrør som går under bakken fra kommunal hovedledning og bort til huset
Stikkledninger er vann- og avløpsrør som går under bakken fra kommunal hovedledning og bort til huset

Seks av ti vet ikke hvor stikkledningene er

Stikkledningene er gravd ned ca 2,5 meter i bakken på eiendommen, og kan også ligge på naboenes eiendom. Stikkledningene kan være fra under en meter til mange kilometer, og være eid av en huseier alene eller i fellesskap med naboer.

Det er viktig å vite hvor disse rørene ligger, blant annet for å hindre at de blir skadet ved bygging eller arbeid på eiendommen. Det kan også bli et problem hvis man bygger garasje eller bod over egen eller naboens ledning.

Hovedregelen er at huseier må dekke regningen for utbedring av røret som leder fram til den kommunale hovedledningen – selv om det går utenfor eiendommen. Er man riktig uheldig, ligger rørene under trafikkert vei.

Syv av ti vet ikke tilstanden på stikkledningene

De færreste vet hvordan gamle rør i bakken ser ut. Er huset 40 år eller mer, må man nesten regne med det er på tide å gjøre noe. Rør som tetter seg og kloakklukt er tegn på at det står dårlig til.

Den beste måten å finne ut den faktiske tilstanden er å bestille en rørinspeksjon, om ikke kommunen allerede har kontrollert rørene i forbindelse med arbeid på hovedledningen.

En rørinspeksjon er den beste måten å kartlegge tilstanden på rør som er skjult i bakken eller i en bygning. 
En rørinspeksjon er den beste måten å kartlegge tilstanden på rør som er skjult i bakken eller i en bygning.

Stor fordel å vite om problemer tidlig

Når dårlige stikkledninger blir oppdaget i tide kan røret fornyes innvendig, som et enklere alternativ enn å grave opp og bytte det. Rørfornying kan skje via kummer og stakepunkter, uten graving, og er ofte gjort i løpet av én dag. Å vite tilstanden til stikkledningene kan med andre ord spare huseiere for mye jobb og penger.


Ønsker du å vite hvordan det står til med dine private avløpsrør?

Olimb Rørfornying Grenland utfører befaringer, rørinspeksjoner og rørfornying av avløpsrør i/under boliger, borettslag, sameier og næringsbygg (innvendige røranlegg, bunnledninger, stikkledninger) i Telemark og Vestfold.

Kontakt oss gjerne!