Spør om stikkledningene når du skal kjøpe bolig!

Informasjon om boligens stikkledninger forekommer nesten aldri i takstrapporter og boligsalgsdokumenter. I verste fall kan gamle rør i bakken gjøre huskjøpet mye dyrere enn du hadde regnet med.

Husk å spørre om stikkledningene når du skal kjøpe bolig

Skal du kjøpe ny bolig, eller har du kanskje nettopp kjøpt drømmehuset? Da bør du skaffe deg så mye informasjon som mulig om alle rør som følger med på kjøpet. Det gjelder også de utvendige rørene som kobler vann og avløp i boligen til det kommunale nettet, kalt stikkledninger eller uttrekksledninger.

Informasjon om stikkledningene er spesielt viktig hvis boligen er mer enn 30-40 år.

Huseier er ansvarlig for stikkledning frem til hovedledning

Stikkledningene ligger gravd ned i bakken. Ute av syne – og ofte ute av sinn.

Slett ikke alle som eier bolig er klar over at de også eier de nedgravde vann- og avløpsrørene hele veien fram til påkoblingspunkt på kommunale rør. Det er hovedregelen, og den gjelder om stikkledningene går aldri så langt utenfor tomtegrensa di, for eksempel under vei eller gjennom eiendommen til naboen.

Som huseier er du ansvarlig for alt vedlikehold og reparasjoner på dine stikkledninger. Unntaket er hvis du bor i Stavanger eller Bergen. Disse to kommunene tar nemlig ansvaret for den delen av stikkledningen som eventuelt ligger under offentlig vei.

Hva er stikkledninger?

Stikkledninger er vann- og avløpsrør som går under bakken mellom bolig og kommunal hovedledning. Illustrasjon lånt fra Norsk Vann.

Du bør så tidlig som mulig finne ut om du eier hele stikkledningen alene, eller om flere naboer er tilkoblet en felles, privat stikkledning (fellesledning).

Er dere flere huseiere som deler stikkledning, deler dere også ansvaret for reparasjoner og vedlikehold.

LES OGSÅ: Rørfornyet 150 meter privat fellesledning avløp – sparte nabolaget for store inngrep

Hvor går de utvendige rørene?

Det er en stor fordel å vite hvor rørene går mellom boligen og kommunalt rør. Da får du et bilde av hvor lett eller vanskelig det er å skifte eller utbedre vann- og avløpsrørene hvis det skulle bli nødvendig.

Beliggenheten til stikkledningene er også interessant med tanke på oppføring av eventuelle nye bygg eller opparbeiding av tomt. Det er veldig kjedelig å finne ut en gang i fremtiden, når rørene ikke fungerer som de skal, at de ligger under ny platting, mur, belegningsstein, bod eller garasje.

Gamle avløpsrør kan være utgiftsbomber

Rør varer ikke evig. Det gjelder også de utvendige rørene, i aller høyeste grad! Slitasje og skader kan fort gi ubehagelige og kostbare overraskelser.

Faren for en skikkelig «rørsmell» øker med alderen på boligen. Avløpsrørene ryker først.

Kjøper du et hus med originale stikkledninger som er 40 år eller mer, må du ta med i beregningen at behovet for reparasjoner på avløpsledningen enten er der allerede, eller er nært forestående.

Kostnadene ved graving og utskiftning kan fort komme opp i både fem- og sekssifrede beløp. Ikke minst hvis rørene ligger under byggverk, opparbeidet uteområde (dine egne eller andres) eller asfaltert vei som må settes i stand igjen etter graving.

Alder og materiale avgjør om forsikringen dekker skader på rør

Ved brudd på en gammel stikkledning avløp har rørets alder og materiale betydning for om du får dekket noe på forsikringen. Spør derfor spesifikt om dette når du er i en kjøpsprosess!

De fleste forsikringsselskapene trekker en andel av utbetalingen per år for rørets alder over 20 år. Er avløpsrøret av plast, som ble vanligste materiale på 80-tallet, dekkes brudd vanligvis gjennom forsikringen. Er det derimot snakk om en stikkledning av betong eller støpejern som er førti år eller mer, risikerer du å ikke få erstatning for bruddskader i det hele tatt.

På grunn av aldersfradraget på forsikringen og de mulige høye reparasjonskostnadene er det viktig å vite hvor gamle avløpsrørene er.

Noen ganger har boligens avløpsrør blitt skiftet ut eller fornyet på et eller annet tidspunkt, og dette er også viktig informasjon for deg som ny huseier.

Undersøkelser du selv kan gjøre

Hvis ikke megler eller selger gir tilstrekkelige opplysninger, kan du vurdere å få utført en kamerainspeksjon av de utvendige avløpsrørene. Helst før du kjøper boligen, men i hvert fall så snart som mulig etter kjøp.

En rørinspeksjon vil slå fast tilstanden til rørene og eventuelt behov for utbedringer som du da kan ta høyde for.

Fjernstyrt kamera i rør

Det kan også være nyttig å ta en prat med naboer og spørre dem om vann- og avløpsrørene i gata.

For eksempel: Har det vært problemer med vann eller kloakk av noe slag? Arbeid på ledninger i nyere tid? Har kommunen varslet separering av avløp eller andre tiltak på ledningsnettet i området?

Kan påvirke totalprisen

Du bør dokumentere og ta vare på all informasjon du klarer å skaffe til veie om rørene som følger med et huskjøp. I en vurderingsfase før kjøp kan slik opplysninger være relevante i forhandlinger om den endelige kjøpesummen.

Så er det nå engang slik at mange kjøpsprosesser er så raske at kjøper ikke rekker å gjøre undersøkelser i forkant. Tenk da på at økonomien din bør tåle «rørsmellen» hvis den kommer oppå kjøpesummen – og få rørene undersøkt så raskt som mulig etter kjøp.

Stor fordel å vite om avløpsproblemer tidlig

Når dårlige avløpsrør blir oppdaget i tide kan røret fornyes innvendig med strømpeforing, som et langt enklere og rimeligere alternativ enn å grave opp og bytte det. Rørfornying kan skje via kummer og stakepunkter, uten graving, og er som regel gjort i løpet av én dag.

Å vite tilstanden til stikkledningene kan med andre ord spare deg for mye jobb og penger.

Olimb Rørfornying
Nye rør uten å grave eller rive.